Krav og anbefalinger om måling af varmt vand

 

 

Individuelle varmtvandsmålere!

Ifølge bekendtgørelse nr. 563 § 6, stk. 1 og 2, skal der i alle flerbrugerejendomme installeres individuelle varmtvandsmålere inden den 31.12.2016. Kravet gælder ubetinget i nybyggeri og ved nyinstalleret varmtvandsinstallation i bestående bebyggelse. For eksisterende varmtvandsinstallation i bestående bebyggelse er kravet betinget af at målerinstallationen er teknisk gennemførlig og omkostningseffektiv (rentabel). Bemærk at for ejendomme opført efter 1997 er målerinstallation pr. definition altid rentabel (ifølge Energistyrelsens vejledning til bekendtgørelsen).

 

Er det omkostningseffektivt for din ejendom at installere individuelle varmtvandsmålere?

Som en serviceydelse vil Brunata gerne hjælpe dig med at beregne om det er omkostningseffektivt for din ejendom. Vi har derfor udarbejdet et beregningsark, hvor du blot skal indtaste ejendommens oplysninger. Ud fra de indtastede oplysninger beregnes det automatisk, om investeringen er rentabel. 

 

KLIK HER OG FÅ SVARET!

 

Formålet med installation af individuelle varmtvandsmålere er at få folk til at spare på energien. Installationen kommer også den enkelte beboer til gode, da målerne sikrer, at man hver især kun betaler for det faktiske forbrug.

 

 

Måler til ejendommens varmtvandsbeholder!

Ifølge bekendtgørelse nr. 563 § 6, stk. 3, skal der i flerbrugerejendomme også installeres en vandmåler på tilgangen til ejendommens varmtvandsbeholder til registrering af det samlede forbrug af  varmt vand. Dette krav gælder allerede nu og helt uafhængigt af, om der i øvrigt installeres individuelle varmtvandsmålere. Vejledning nr. 11032 anbefaler også at installere en varmeenergimåler, således at energiforbruget til produktionen af varmt vand (inkl. rørtab) bliver registreret.

 

Fordele ved tilkobling af varmeenergimåler

  • Præcis opgørelse af energiforbruget til varmt brugsvand inklusive cirkulationstab
  • Præcis opdeling mellem energiforbruget til varmt brugsvand og opvarmning i varmeregnskabet
  • Dokumentation for energiforbruget til varmt brugsvand i forbindelse med beregningen af rentabiliteten ved installation af individuelle varmtvandsmålere

 

Læs mere om kravene til måling af varmt vand  i Bekendtgørelse nr. 563 af 02/06/2014 og Vejledning nr. 11032 af 18/11/2015.

 

Skulle du have spørgsmål eller ønsker du at modtage et tilbud på vandmålere eller varmeenergimålere, bedes du kontakte vores salgsafdeling.

 

 

 
 
 
Overlay

Brunata.dk samler statistik ved hjælp af cookies. Vi kan dog ikke se, hvem du er, hvad du hedder, eller hvor du bor. Du kan sige 'nej tak til cookies' ved at klikke her, men vi bruger en cookie for at huske dit nej. Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. Klik her for at acceptere brugen af cookies, Læs mere om cookies her.

Denne side har brug for at benytte cookies - du bør ikke slå brugen af cookies fra

Denne side har brug for at benytte cookies - du bør slå brugen af cookies til for at benytte den som tiltænkt.

Cookies er i øjeblikket slået fra for dette website. Klik her for at acceptere brugen af cookies,
Læs mere om cookies her.