11 tips til et bedre indeklima: Disse bør enhver ejendomsadministrator kende

Indeklima i lejlighed - familie

Et godt indeklima er ikke bare afgørende for ejendommens sundhed – det er også helt afgørende for beboernes trivsel og helbred. Som ejendomsadministrator spiller du en vigtig rolle i at sikre et godt indeklima for de mennesker, der bruger bygningen til daglig.

 

I denne artikel får du 11 gode råd til, hvordan du kan forbedre indeklimaet for beboerne og sikre ejendommens tilstand.

Læs også: Sådan forbedres luftfugtigheden indendørs

Tilmeld dig Brunatas nyhedsbrev

Hold dig opdateret om Brunatas løsninger og services, webinarer, nyheder m.m.

Tilmeld dig her
 1. Sørg for god ventilation

  Effektiv ventilation er afgørende for at opretholde et sundt indeklima. Sørg for, at ejendommens ventilationssystem er godt vedligeholdt, fungerer korrekt og at luftfiltre bliver udskiftet regelmæssigt. Overvej at installere nye og energieffektive ventilationssystemer i ældre bygninger for at sikre frisk lufttilførsel, og sørg for at beboerne ved, at de bør lufte ud 5-10 minutter to gange om dagen for at få et bedre indeklima i deres lejligheder.

 2. Hold rumtemperaturen omkring 20-22 C grader

  En passende rumtemperatur er nøglen til et godt indeklima. For høj eller lav temperatur kan forårsage både ubehag og sundhedsproblemer for lejlighedens beboere, ligesom det også kan give udfordringer med fugt og skimmel. I udgangspunktet bør temperaturen ligge omkring 20-22 C grader, og den bør aldrig komme under 18 grader for at undgå udvikling af kondens og fugtskader.

 3. Hold øje med den relative luftfugtighed

  Den relative luftfugtighed har stor betydning for indeklimaet i ejendommen. Der helt naturligt udsving i den relative luftfugtighed med årstidernes skiften, ligesom også den daglige aktivitet i rummet også udleder fugt. Det kan f.eks. være fra madlavning, udåndingsluft mens beboerne sover eller fra vasketøj, der tørrer. Den relative lugtighed bør om sommeren ligge under 60-65 procent, mens den om vinteren bør ligge under 40-45 procent.

 4. Installér intelligente indeklimamålere

  Ved hjælp af indeklimamålere kan det nemt og effektiv lade sig gøre at følge indeklimaet i ejendommen helt ned på lejlighedsniveau. Ved at gøre brug af sensorer, der registrerer både temperatur, relativ luftfugtighed og CO2-niveau i hvert lejemål og på fællesarealer, kan du overvåge luftkvaliteten for at sikre et behageligt indeklima.

 5. Gør brug af smart building-teknologi

  Løsninger som f.eks Brunata Smart Building giver mulighed for automatisk styring af temperaturer og ventilation, så du sikrer et komfortabelt indeklima for beboerne. ‘Smart building’ er en bred betegnelse for innovative løsninger, der kan styre og overvåge alt fra temperatur og luftfugtighed indendørs til mængden af affald i ejendommens containere og bygningens generelle tilstand.

 6. Forebyg skimmel

  Skimmel kan have en negativ indvirkning på både indeklima, bygningens sundhed og beboernes helbred. Skimmel er ikke altid synligt, men kan vise sig som f.eks. hovedpine, symptomer på allergi og træthed hos beboerne eller som dårlig lugt. Et skimmelangreb kan både forekomme som plamager på f.eks. loft og vægge, men kan også sætte sig i bygningens konstruktion. Fugt er en forudsætning for, at skimmel kan udvikle sig, og derfor er det vigtigt at være opmærksom på den relative luftfugtighed men også evt. lækager i bygningen. Hyppig rengøring og udluftning er ligeledes vigtigt for bekæmpelse af skimmel.

 7. Gør rent uden kemi

  Regelmæssig rengøring og vedligeholdelse af ejendommen er afgørende for et godt indeklima. Sørg for, at fællesarealer såsom trappeopgange og kælderrum holdes rene og fri for støv og skidt. Her er det samtidig vigtigt at være opmærksom på valget af rengøringsmidler. Kemiske rengøringsmidler kan forringe indeklimaet og forårsage allergiske reaktioner og luftvejsproblemer, og derfor er det en god ide at overveje at implementere grønne rengøringspraksisser på ejendommens fællesarealer.

 8. Begræns støj

  Støj kan påvirke indeklimaet negativt og forårsage stress og søvnforstyrrelser for beboerne. Støj kan både komme fra trafik, naboer og fællesarealer. Sørg for, at ejendommens vægge, gulve og lofter er tilstrækkeligt lydisolerede, og overvej at implementere støjreducerende tiltag som tætningslister, støjdæmpende materialer og støjværn.

 9. Tjek niveauet af radon

  Radon er en radioaktiv luftart, der er farlig for helbredet, da den kan øge risikoen for lungekræft. Det bliver vurderet, at op til 300 mennesker om året i Danmark udvikler lungekræft på grund af radon. Luftarten findes i undergrunden og kan trænge ind i bygninger gennem jorden. Radon kan hverken lugtes eller ses, men det er muligt at måle radon i ejendommen ved at bruge en særlig indeklimamåler til at overvåge niveauet. Der er flere ting, du kan gøre for at forbedre indeklimaet, hvis radonniveauet er højt. F.eks. kan du tætne revner i bygningens fundament og sørge for en grundig, daglig udluftning.

 10. Tjek isolering og tætningslister

  Korrekt isolering af bygningen kan bidrage til et bedre indeklima ved at reducere træk, fugt og kuldebroer. Gennemgå bygningens isolering, sørg for, at den opfylder de gældende byggestandarder og overvej at efterisolere, hvis det er nødvendigt. Nye tætningslister på vinduer og døre kan også give et mere komfortabelt indeklima for beboerne.

 11. Frem naturligt lys

  Naturligt lys er vigtigt for velværet hos de mennesker, der bruger bygningen til dagligt. Ydermere kan naturligt sollys forbedre indeklimaet ved at reducere afhængigheden af kunstige lyskilder. Sørg for, at vinduer og døre er rene og vedligeholdte, og opfordr beboerne til at åbne gardiner og persienner for at maksimere dagslysindfaldet.

Inddrag beboerne

Et sundt indeklima kræver et godt samarbejde mellem ejendomsadministrator og beboere. Derfor er det en god idé at oplyse beboerne om vigtigheden af et godt indeklima og give dem råd og vejledning til, hvordan de kan være med til at bidrage.

Kommunikation er afgørende, så sørg for at holde beboerne informerede om nye indeklimarelaterede tiltag via nyhedsbreve, opslag i fællesområderne og informationsmøder. Opfordr dem også til at komme med feedback og rapportere eventuelle problemer. Tag deres input alvorligt og involver dem i eventuelle beslutninger vedrørende indeklimaet.

Jo mere beboerne ved om indeklima, desto mere engagerede vil de være i at opretholde et sundt miljø.

Læs mere her