Guide

Aflæsning af elmåler

Din elmåler er med al sandsynlighed fjernaflæst – det er stort set alle elmålere i dag. Har du en fjernaflæst elmåler, bliver den aflæst helt automatisk. Er du en af de få, der stadig har en ældre elmåler, skal du selv aflæse den en gang om året.

Læs mere om aflæsning af elmålere her på siden.

Forstå din elmåler

I dag er stort set alle elmålere fjernaflæste. Det vil sige, at din elmåler automatisk bliver aflæst via en indbygget radiosender, der flere gange i døgnet sender data om dit forbrug til din netselskab. Det betyder for dig, at du kan følge med i, hvor meget el du bruger time for time.

Er du kunde hos Brunata, bliver din elmåler aflæst via vores radionetværk, Brunata Net, og du kan se dit elforbrug i Brunata Online, vores online service, der giver både beboere og administrator mulighed for at følge forbrugsudviklingen helt tæt.

Nye elmålere giver dig både mulighed for at se dit totale forbrug i kWh og dit forbrug nu og her i kW. Hvilke funktioner elmålerne i din ejendom har, afhænger af modellen.

Du kan finde vejledningen til din elmåler fra Brunata her

Sådan aflæser du din elmåler

Skulle du alligevel få brug for at aflæse din elmåler, er det enkelt. Du finder typisk elmåleren placeret i entreen eller i en anden gang. Hvis ejendommen har et teknikrum, kan den også sidde her, i kælderen eller i et bryggers.

Er din måler ikke fjernaflæst, modtager du et aflæsningskort fra dit netselskab, når det er tid til aflæsning af elmåleren. Det er det totale elforbrug, du skal aflæse, notere og indberettet. Dit totale elforbrug er det tal, du ser på det mekaniske tælleværk.

Nye elmålere med digitalt display har flere forskellige visninger. Du kan både se dit totale forbrug, hvor meget du bruger lige nu, men også hvor meget strøm, du producerer, hvis ejendommen f.eks. har solceller. Hvordan du navigerer imellem de forskellige visninger, afhænger af, hvilken måler du har. I udgangspunktet er elmåleren indstillet til at vise det totale forbrug.

Vil du aflæse dit totale forbrug, er det tallet efterfulgt af betegnelsen kWh, du skal aflæse. Vil du se, hvor meget du bruger lige nu, er det tallet efterfulgt af kW, du skal aflæse. Er du kunde hos Brunata, kan du også følge med i dit elforbrug via Brunata Online.

Er ejendommens elmålere lige blevet udskiftet med nye fjernaflæste målere, går det som regel to måneder, før du kan begynde at følge elforbruget time for time.

Se mere om Brunata Online her

Hvis du selv skal aflæse din elmåler

 • Lokaliser din elmåler. Du finder den typisk i entreen eller en anden gang, i et teknikrum eller i et bryggers. Den kan også sidde placeret i et skab uden på bygningen.
 • Aflæs måleren. Har du en nyere elmåler, skal du aflæse tallene på displayet. Er din elmåler af ældre dato, skal du aflæse tallene på tælleværket.
 • Skal du aflæse det totale forbrug, skal du notere de tal, der er efterfulgt af måleenheden kWh. Skal du aflæse øjeblikkets forbrug, skal du notere de tal, der er efterfulgt af måleenheden kW.
 • I nogle tilfælde kan det også være relevant at notere aftagenummer og målernummer ned.
 • Er du kunde hos Brunata, kan du også følge med i dit elforbrug via Brunata Online.

Nye lovkrav om fjernaflæste målere

Fjernaflæsning af elmålere og andre energimålere bliver et lovkrav inden for de næste år. Fra den 1. januar 2027 skal alle forbrugsmålere for varme, vand og køling også kunne aflæses fra en PC eller telefon. Det er en del af EED, EU’s Energieffektivitetsdirektiv.

Det kommer til at spare naturen for CO2-udledning og overforbrug af ressourcer. Men det kommer også dig, der arbejder med ejendomsadministration, eller dig, der bor i en ejendom, hvor I skal deles om forbrugsudgifterne, til gode.

Læs mere om EED

2020

25. oktober


Energi-, varmtvands- og varmefordelingsmålere monteret efter 25. okt. 2020 skal kunne fjernaflæses.

D. 25. okt. 2020 skal alle fjernaflæste målere aflæses mindst to gange årligt, og brugerne skal modtage forbrugsinformation lige så ofte.

2022

1. januar


Fra d. 1. jan. 2022 skal målere med fjernaflæsning aflæses månedligt, og brugerne skal have forbrugsinformation med samme interval.

2027

1. januar


D. 1. januar 2027 skal alle målere kunne fjernaflæses. Målere der ikke kan fjernaflæses, skal derfor udskiftes senest d. 31. dec. 2026, medmindre det kan godtgøres, at det ikke vil være rentabelt.

Fordele ved fjernaflæste målere

Hos Brunata tilbyder vi fjernaflæsning af både vand, varme, el og gas via netværk. Der er flere fordele i at skifte til fjernaflæste målere. Også inden de nye lovkrav træder i kraft.

 • Beboere slipper for at være hjemme, når målerne skal aflæses
 • Beboer og administrator får præcist overblik over forbruget
 • Adgang til at følge energiforbruget på daglig basis
 • Lavere el-, vand- og varmeregning
 • Nøjagtige forbrugsregnskaber
 • Bliv klar til fremtidens IoT-løsninger
Vil du vide mere

Hold øje med dit elforbrug og spar penge

Når det bliver nemt for dig at følge med i, hvor meget el du bruger, bliver det også nemmere for dig at sænke dit strømforbrug og i sidste ende spare penge på din elregning.

5 tips til at spare på strømmen

 1. Brug LED-pærer. En LED-pære bruger kun 25% af den strøm, en gammeldags glødepære bruger. Derfor er det en god idé at skifte både halogenspots og glødepærer ud, hvis du vil spare på strømmen.
 2. Undgå standby. Du kan spare ca. 1.000 kr om året ved at slukke for dine elektriske apparater i stedet for at lade dem stå standby. Isæt apparater af ældre dato.
 3. Vask med omtanke. Fyld maskinen op, når du vasker tøj og tør dit tøj udendørs på tørresnor i stedet for at tørretumble det, når det kan lade sig gøre.
 4. Brug strøm om natten. I vinterhalvåret er prisen pr. kWh højere fra klokken 17.00 til 20.00. Tænd f.eks. først din opvaskemaskine, når du går i seng, for at udnytte, at strømmen er billigere om natten.
 5. Indstil dit køleskab korrekt. Køleskabet og fryseren arbejder konstant for at holde en lav temperatur. Hvis ikke de er indstillet korrekt, risikerer du at bruge mere strøm, end det er nødvendigt. Dit køleskab bør have en temperatur på 3-5 grader og din fryser en temperatur på -18.

Spørgsmål og svar om aflæsning af din elmåler

Nej, det skal du sandsynligvis ikke. Nye elmålere er fjernaflæste og aflæsning af din elmåler sker automatisk. Er du i tvivl, om din måler kan fjernaflæses, skal du kontakte dit netselskab, der kan fortælle dig, om du selv skal aflæse.

Din fjernaflæste elmåler bliver aflæst løbende helt automatisk. Er du kunde hos Brunata, kan du følge dit elforbrug via vores online service Brunata Online. Når du har en fjernaflæst måler, har du krav på at få oplyst, hvor meget el du har brugt, fire gange om året.

Elmåleren er ofte placeret i entreen eller i en anden gang i boligen eller lejemålet. Den kan også sidde i bryggerset, kælderen eller i et teknikrum. I nogle tilfælde kan den også være placeret udenfor i et aflåst, gråt skab.

En elmåler måler, hvor meget elektricitet der bliver brugt i din husstand eller dit lejemål. Måleren registrerer hele tiden, hvor meget strøm elinstallationerne i din bolig eller dit lejemål bruger. Det kan både ske ved hjælp af et mekanisk tælleværk (hvis du har en gammel elmåler) eller ved hjælp af en elektronisk måler.

Er din måler ny, har den en indbygget radiosender, der flere gange i døgnet sender data om dit forbrug til dit netselskab.

Din gamle elmåler er sandsynligvis blevet udskiftet med en fjernaflæst elmåler med timeregistrering inden 1. januar 2021. Er du en af de få, der stadig har en gammel elmåler, skal den udskiftes.

Hvordan du skal aflæse tallene på din elmåler, afhænger af hvilken type måler, du har. På en ny elmåler med digitalt display kan du både se dit totale forbrug (oplyst i kWh), hvor meget du bruger lige nu (oplyst i kW). Har du f.eks. solceller, vil du på mange målere også kunne se, hvor meget el, du selv producerer.

Er du kunde hos Brunata, kan du følge dit forbrug time for time via vores online service Brunata Online.

Skal du flytte, skal du huske at melde flytning til dit lokale netselskab. Selve flytteaflæsningen sker automatisk, men du hæfter for elforbruget på din gamle adresse, indtil du har givet besked om, at du er flyttet ud.

Fair fordeling af udgifterne med Brunatas forbrugsregnskaber

Vil I sikre jer en fair fordeling af beboernes forbrugsudgifter inden for vand, varme, el og gas?

En af Brunatas basisydelser er nøjagtige forbrugsregnskaber – leveret til tiden. Både for administrator og beboer er det nemlig afgørende at modtage præcise data, der giver overblik og sikrer en fair fordeling af udgifterne.

Læs mere om Brunatas forbrugsregnskaber