Brunata Online - beboer

Følg dit forbrug

i Brunatas app

Brunatas app giver beboerne i ejendommen et hurtigt overblik over deres forbrug.

Beboere kan via Brunata Online følge deres forbrug og tilgå forbrugsregnskaber fra deres computer eller tablet. Såfremt administrator har givet beboerne adgang til Brunata Online, har de også mulighed for at følge deres forbrug på en smartphone via Brunatas app ‘Brunata Online beboer’.

Se funktionerne i appen her

I Brunatas app kan beboeren følge med i sit forbrug af bl.a. vand, varme og el, få advarsler ved forhøjet forbrug og sammenligne forbruget i én måned med forbruget i samme måned året forinden.

Fakta om appen:

  • Kan hentes til Apple iPhones eller telefoner der understøtter Android.
  • Det er gratis for beboerne at hente appen fra App Store eller Google Play.
  • Opdateres med tidspunkt for sidste synkronisering.
  • En del af Brunatas online service ‘Brunata Online’. Læs mere om Brunata Online her

Har I ikke adgang til Brunatas app? Læs mere om servicen her

Derfor skal i have Brunatas app

  • Beboerne får overblik over deres eget forbrug helt ned til den enkelte måler.
  • Beboerne stå for monitoreringen af deres forbrug, bl.a. ved information om stigende forbrug gennem selvvalgte notifikationsgrænser.
  • Forbruget bliver vist på måneds- eller ugebasis.
  • I bidrager til en grønnere verden ved at spare på forbruget og energien.
Kontakt os

Det får du

i Brunatas App

Brunata App er en del af Brunatas online løsning ‘Brunata Online’ til beboere. Det betyder, at hvis ejendommen/administrator har købt adgang, får beboeren ikke kun adgang til egne data gennem en smartphone eller tablet, men også mulighed for at få visualiseret forbruget og se forbrugsregninger online via PC og tablet. Der kan logges ind gennem Brunatas hjemmeside eller via appen.

For at give beboerne adgang til Brunatas online løsning, skal ejendommen have et BrunataNet anlæg. Dette giver administrator mulighed for at monitorere og visualisere forbrugsdata på måler-, lejligheds- og ejendomsniveau, samt at opdatere beboeroplysninger online.

App funktioner

Når beboeren er logget ind i appen, vil de blive mødt med en oversigt over forbrugstyper for den aktuelle periode.

Et hurtigt overblik viser sammenligningen med tidligere perioder.

De har også mulighed for at læse sparetips til, hvordan man kan spare på forbruget og opnå et bedre indeklima.

Forbrugsoverblik

Når beboeren vælger en bestemt forbrugstype, vil de få vist forbruget i den aktuelle periode i letlæselige og overskuelige grafer.

Ved at klikke på værdierne kan de yderligere se, hvordan forbruget er fordelt på de specifikke måleapparater.

Sammenligning

Beboerne kan se en grafisk sammenligning af forbruget i perioden sammenlignet med tidligere perioder.

Menu

I menuskærmen kan beboeren få adgang til forbrugsoversigt, oversigt over enheder og overvågningsfunktionen.

Overvågning

I overvågningsfunktionen kan beboeren overvåge sit forbrug og opsætte alarmer, så de modtager notifikationer, hvis deres forbrug stiger eller falder fra deres gennemsnitlige forbrugsniveau.

Beboeren kan også tilføje et maksimalt antal underretninger inden for en given periode

Målerværdier

En detaljeret visualisering af de enkelte enheder vises for beboerne.

Beboeren kan navngive enhederne, for bedre at kunne følge forbruget på hver enhed.