2. juli 2021

Tips og guides

Princippet bag et fordelingsregnskab

Et fordelingsregnskab er det regnskab, der fordeler forbrugsudgifterne mellem beboerne i en ejendom. Hos Brunata kalder vi det Forbrugsregnskab, og det kan dække over beboernes forbrug af vand, varme, el og gas.

Læs også: Det skal du vide om dit forbrugsregnskab

Fair fordeling af udgifterne med Brunatas forbrugsregnskaber

Vil I sikre jer en fair fordeling af beboernes forbrugsudgifter inden for vand, varme, el og gas?

En af Brunatas basisydelser er nøjagtige forbrugsregnskaber – leveret til tiden. Både for administrator og beboer er det nemlig afgørende at modtage præcise data, der giver overblik og sikrer en fair fordeling af udgifterne.

Læs mere om Brunatas forbrugsregnskaber

Hvordan fordeler Brunata udgiften i et varmeregnskab?

Der er et grundlæggende princip bag fordelingen af varmeudgifter, som hedder ‘fordelingsnøgler’. Fordelingsnøgler fordeler udgifterne til varme i faste andele og i forbrugsafhængige puljer. Det skyldes, at alle brugere også har nytte af de grundlæggende tab (rørtab, omsætningstab) ved at holde varmeanlægget i gang og derfor også skal være med til at dække udgifterne herved.

Når administrator har besluttet, efter gældende praksis, hvilken fordelingsnøgle ejendommens varmeudgifter skal fordeles efter, og man kender ejendommens totale forbrug, kan Brunata beregne den overordnede fordeling af udgiften dvs. et varmeregnskab. Og når vi kender fordelingen af udgifterne, kan vi beregne, hvor stor enhedsprisen og prisen per bolig/lejlighed er.

Hvorfor stiger enhedsprisen, og hvad betyder det for beboeren?

En stigning i enhedsprisen kan skyldes, at forsyningen har sat prisen på varme op.

En anden årsag kan være, at den mængde varme, der bruges på fællesarealerne, registreres med en anden type måler end den, der sidder i lejlighederne. Hvis varmeforbruget stiger på fællesarealerne, stiger den samlede mængde varme, der bruges i ejendommen, dog uden at antallet af enheder stiger. Derfor skal flere enheder dække en større mængde varme.

Der kan også være tale om, at der er blevet installeret nye målere, hvor én enhed indeholder mere forbrug end enheden på den gamle måler.

Dermed skal den samlede varmeudgift fordeles over færre enheder, og prisen på enheden vil da stige. Det har dog ingen betydning for beboerens varmeudgift.

Er der tale om en ny måler, hvor en måleenhed indeholder et mindre forbrug end en måleenhed i den gamle måler, vil den samlede varmeudgift blive fordelt over færre enheder, og enhedsprisen vil derfor falde.

Hvorfor kan man ikke se, hvad en enhed koster på fordelingsmåleren?

Den varme, der bliver afgivet fra radiatoren, bliver målt meget nøjagtigt, men vi kender først prisen, når den endelige afregning kommer fra forsyningsselskabet.

Der sker det, at når en ejendom bruger varme, måles det samlede forbrug af for eksempel fjernvarme med en energimåler, også kaldet en hovedmåler. Det er den måler, ejendommens samlede varmeforbrug afregnes efter. Og herefter bruger vi varmefordelingsmålernes enheder til at beregne enhedsprisen og fordele den samlede regning.

Lidt forenklet kan det forklares på følgende måde: Vi lægger alle registrerede enheder fra fordelingsmålerne i ejendommen sammen. Derefter dividerer vi ejendommens samlede regning med det samlede antal enheder, hvorefter vi har prisen på en enhed. Vi ganger da hver lejligheds samlede antal enheder med enhedsprisen, hvorefter vi kan se, hvad lejlighedens pris er.

Hvad koster en enhed sådan cirka?

Når vi kender % fordelingen af udgifterne, kan vi beregne priserne på enheder/andele ved at dividere udgifterne i de respektive puljer med ejendommens samlede antal enheder/andele for den pågældende pulje.

Ofte stillede spørgsmål

Har du flere spørgsmål om forbrugsregnskabet? Både administrator og beboer kan finde svar på ofte stillede spørgsmål i vores FAQ.

Gå til FAQ