Case: Brunata Smart Building

KAB bruger Brunatas indeklimasensorer

til at dokumentere lav luftfugtighed i deres boliger

Både for lav og for høj luftfugtighed i en bolig kan give store problemer. Derfor bruger KAB intelligente sensorer til at monitorere luftfugtigheden i deres boliger, så de kan undgå dyre reparationer og forbedre indeklimaet for beboerne. 

Bo Michael Neergaard er energi- og varmekonsulent i boligadministrationsselskabet KAB. Han fortæller, at man i ældre bygninger typisk kæmper med for høj luftfugtighed og de gener, det medfører. Men i nybyggede og meget tætte boliger bliver det mere og mere almindeligt, at man har udfordringer med for lav luftfugtighed. Den lave luftfugtighed mærker beboerne som svien i øjnene og irriterede luftveje. Udover komfortudfordringerne giver den lave luftfugtighed også problemer med skader i bygningerne – blandt andet revnede bordplader og gulve samt revner i vægge og lofter.

 

Bo Michael Neergaard havde en teori om, hvorfor luftfugtigheden var for lav i nogle af deres nybyggede boliger, men det var ikke teorier, han kunne dokumentere. Derfor kontaktede han Brunata, som KAB har et mangeårigt samarbejde med. Han ville gerne have nogle indeklimasensorer installeret, der kunne begynde at indsamle data, så KAB kunne få en dybere indsigt i problematikken og finde en god løsning for både boligselskabet og beboere.

Bo Neergaard, KAB

Bo Michael Neergaard, KAB

“I dag findes der lovgivning og regler for, hvor meget luft der skal udskiftes i en nybygget bolig, men der er ikke krav til luftfugtigheden,” siger Bo Michael Neergaard og forklarer, at KAB af samme årsag er begyndt at fokusere mere på standardindstillingerne i boligernes ventilationsanlæg. Lige nu betyder standardindstillingerne, at ventilationsanlægget begynder at ventilere mindre luft ud af boligen, når den gennemsnitlige luftfugtighed ligger på 30%. Men KAB så gerne, at anlægget reagerede ved en gennemsnitlig luftfugtighed på 40%.

 

“Vi er i dialog med producenterne af ventilationsanlæggene og montørerne. Sammen kigger vi på, om man måske skal ændre i standardindstillingerne for nybyggeri, så vi undgår, at anlæggene ventilerer for meget luft ud af boligerne. I den forbindelse kan det også godt være, at der skal justeres i bygningsreglementet, for vi er ikke de eneste, der oplever udfordringer med for lav luftfugtighed i nye bygninger,” siger Bo Michael Neergaard og tilføjer, at den optimale luftfugtighed i en bolig ligger mellem 40-60%.

Lille, let og batteridrevet

KAB vil gerne have adgang til flere data om deres boliger, så de kan forbedre indeklimaet og undgå skader. Det kan være data om luftfugtigheden, men det kan også være data om temperaturen og CO2-niveauerne i boligerne. Her har Brunata et bredt udvalg af sensorer, der kan indsamle de ønskede data.

“Vi valgte Brunatas indeklimasensorer, fordi de fylder meget lidt, er batteridrevne og forholdsvis nemme at installere. Sensorerne kan give os et bedre overblik over, i hvilke rum luftfugtigheden er lavest, så vi kan fokusere der. Derudover bruger vi også sensorerne til at opdage eventuelle fugtproblemer. På grund af sensorernes størrelse kan vi placere dem der, hvor installationerne ligger, og fordi sensorerne er batteridrevne, behøver vi ikke trække ledninger, hvilket er dyrt, besværligt og ser grimt ud,” siger Bo Michael Neergaard.

“Vi har eksempelvis placeret indeklimasensorer i nogle af vores skakte. Nede i bunden af en skakt er der sjældent plant, så hvis der ligger vand, ligger det ujævnt fordelt. Derfor kan det tage lang tid for andre fugtalarmer at registrere direkte vandpåvirkning, men de her alarmer reagerer på luftfugtighed, og derfor får vi hurtigt besked, hvis vi har et fugtproblem i en skakt.”

 

Målet er intelligent bygningsdrift

I første omgang kører KAB en række forsøg i nogle ledige lejligheder for at blive klogere på udfordringer med luftfugtighed, rumtemperaturer og CO2-niveauer.

“Data fra lejlighederne bliver opsamlet i Brunata Online, hvorfra vi kan bearbejde data og gøre dem operationelle. I en bygning eller på tværs af en bygningsportefølje kan vi trække statistikker, lave grafer, opsætte alarmer, udsende notifikationer til det tekniske personale og meget mere. Vores fokus er at skabe et så godt indeklima for beboerne som muligt og samtidig opnå en mere intelligent bygningsdrift med lave omkostninger,” siger Bo Michael Neergaard.

Her spiller den generelle digitalisering af facility management en stor rolle.

“Tidligere kunne vi ikke se det, hvis en beboer eksempelvis slukkede for lejlighedens ventilationsanlæg. Det fangede vi først, når vi én gang om året skiftede filter på anlægget. Men i dag kan vi via Brunatas indeklimamålere med det samme se, om anlægget fungerer optimalt eller ej. Med mængden af data, sensorer og alarmer har vi fået mange flere værktøjer til at undgå skader på vores ejendomme langt hurtigere, end det var muligt før. Det har stor værdi for vores ejendommes økonomi,” slutter Bo Michael Neergaard.

Indeklima

  • Lave indetemperaturer og høj luftfugtighed øger kondensen på indendørs overflader, hvilket skaber perfekte vækstbetingelser for skimmelsvamp. Skimmelsvamp kan give helbredsproblemer såsom allergiske reaktioner, hovedpine og træthed. Derudover kan skimmelsvamp også have store konsekvenser rent økonomisk i forbindelse med udbedring af bygningsskader
  • For lav luftfugtighed i en bolig giver gener såsom tør hud, tørre øjne og tørre slimhinder og kan derudover resultere i skader på blandt andet træ- og gipsmaterialer
  • Den optimale luftfugtighed i en bolig ligger på 40-60%

Brunatas indeklimasensorer

  • Brunatas indeklimasensorer måler temperaturen og den relative luftfugtighed i et rum. Ud fra en række selvvalgte kriterier opsætter man en alarm i Brunata Online og vælger, hvem der skal have en notifikation, hvis grænseværdierne overskrides
  • Sensorerne er trådløse, batteridrevne og diskrete
  • Brunatas sensorer og målere er en del af Brunata Smart Building – et løsningsdesign skræddersyet til fremtidens intelligente bygningsdrift

DS 447

Læs mere om standarden DS 447 – Ventilation i bygninger, som også er integreret i Bygningsreglementets vejledning om ventilation og vejledning om funktionsafprøvning.

Oprethold et sundt indeklima

Med Brunatas intelligente indeklimaovervågning kan du opretholde et sundt indeklima og undgå at temperatur- og fugtighedsproblemer udvikler sig, samtidig med at beboerne får det optimale indeklima i deres lejlighed.

Brunatas indeklima er en del af Brunatas Smart Building-services, som består af intelligente overvågningsservices til beboelsesejendomme, erhvervsejendomme og offentlige ejendomme.

Læs mere om indeklimaovervågning her

Vil du vide mere

om vores løsninger?

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du gerne vil vide mere om Brunatas løsninger. Vi er altid klar klar til en snak om mulighederne for jeres ejendomme.