Case: Brunata Smart Building

Lækagesensorer sparede

Generationernes Hus for omfattende skader og ressourcespild

Brunatas digitale sladrehanke udsendte straks en alarm, da de registrerede en vandlækage i det aarhusianske boligbyggeri Generationernes Hus. Den tidlige indsats forhindrede vandet i at sprede sig, så lækken ikke endte i en stor regning til kommunen.

Selvom ejendommen Generationernes Hus i Aarhus stod færdigopført i 2020, har byggeriet allerede haft en kedelig oplevelse med en stor vandlækage, der betød genhusning af nogle af husets beboere samt store udgifter til akutte reparationer og oprydning. Byggeriet i Generationernes Hus blev egentlig født med traditionel, central lækagemelding, der skulle registrere sivende vand og udsende en alarm. Men da det gjaldt, virkede sensorerne ikke optimalt, og lækagen blev først opdaget, da det var for sent, og skaderne var omfattende.

Belært af erfaringerne blev det besluttet at finde en egnet lækagesensor. Generationernes Hus endte med at vælge to forskellige varianter af Brunatas lækagesensorer, der udsender en alarm direkte til den driftsansvarlige, hvis en sensor registrerer henholdsvis direkte vandpåvirkning samt forhøjet luftfugtighed i et rum.

“I de cirka seks måneder, sensorerne har været installeret i hvert teknikrum i alle vores lejemål, har vi både modtaget notifikationer fra de sensorer, der måler direkte vandpåvirkning, og fra de sensorer, der måler relativ luftfugtighed. Alarmen på den direkte vandpåvirkning stammede fra en lille smule vand, der lå på gulvet, som ikke var tørret ud endnu. Det var ikke alvorligt, men det viste os, at sensoren fungerede. Den anden alarm var mere alvorlig,” fortæller Bjarne Eis, der er teknisk koordinator i Generationernes Hus og uddannet maskinmester.

Investering tjent hjem på få måneder

I sommeren 2021 kom der en alarm fra lækagemelderen på grund af for høj luftfugtighed i et tomt lejemål i Generationernes Hus. Da Bjarne Eis foretog et kontroltjek i lejligheden, var der umiddelbart ikke noget at se. Men i løbet af et par dage steg luftfugtigheden i lejligheden til et kritisk niveau, hvilket udløste en ny alarm. Da de undersøgte teknikrummet igen, viste det sig ganske rigtigt, at der var en lækage. Den blev dog opdaget på et så tidligt tidspunkt, at de kunne tilkalde en VVS’er, som straks udbedrede skaden, inden den blev dyr og ressourcekrævende.

“Vores investering i Brunatas sensorer har allerede tjent sig selv hjem igen. En vandskade af den type, vi havde i sommer, kunne nemt have løbet op i et anseeligt beløb, hvis vi ikke havde opdaget den i tide. Derudover har vi også fået en større tryghed, fordi vi nu ved, at teknologien fungerer og udsender en alarm, hvis der er noget, vi skal være opmærksomme på,” siger Bjarne Eis.

Smart Building-løsninger til dine ejendomme

Med Brunata Smart Building-services kan du nemt holde dine bygninger sikre og sunde, holde ressourceforbruget nede og undgå dyre bygningsskader.

Se mere

Registrering af luftfugtighed i Generationernes Hus

Grafen viser, hvordan luftfugtigheden pludselig steg i et teknikrum i en tom lejlighed på 4. sal. Sensoren udsendte en alarmmeddelelse, som blev sendt direkte til den driftssansvarlige i ejendommen.

Adgang til ledelsen

Bevæbnet med dokumentation fra deres forskellige vandskadeforløb har Bjarne Eis afholdt møder med sin ledelse, og informationen er nu videregivet til kollegaer i Aarhus Kommune, hvor der er stor lydhørhed overfor den positive business case, og hvor man også er optaget af at undgå unødige gener for beboerne. Og effekten er den samme, uanset om man monterer denne type lækagesensorer i nye eller gamle bygninger i den kommunale bygningsmasse.

For mig handler det ikke om at fremhæve Brunata eller deres løsninger. Det handler om at lære af vores erfaringer og spare penge i kommunekassen. At jeg så har samarbejdet med en leverandør, der har leveret på allerøverste hylde, har bare gjort mit arbejde lidt nemmere,” slutter Bjarne Eis.

Spot lækager i tide

Med Brunatas intelligente lækageovervågning kan du registrere lækager i dine ejendomme og reagere, før de fører til alvorlige vandskader.

Brunatas lækageovervågning er en del af Brunatas Smart Building-services, som består af intelligente overvågningsservices til beboelsesejendomme, erhvervsejendomme og offentlige ejendomme.

Læs mere om lækageovervågning her

Vil du vide mere

om vores løsninger?

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du gerne vil vide mere om Brunatas løsninger. Vi er altid klar klar til en snak om mulighederne for jeres ejendomme.