Case

Nye målere på afbetaling giver

besparelser og mindre bøvl for beboerne

Boligselskaber kan nu få nye målere betalt med en løbetid over 3-10 år. Det sker med Brunatas nye finansieringsservice. Den mulighed har ejendomsadministrator Flemming Sejr Hansen benyttet sig af med indkøb af nye fjernaflæste Brunata-målere til to forskellige ejendomme.

Via Brunatas finansieringsservice har ejendommen Folehaven 135 i Valby, bestående af 12 lejligheder, investeret i nye varmemålere og på den vis bevaret ejendommens likviditet. Indkøb af de nye målere har samtidig gjort livet lettere for beboerne med en ny aftale om fjernaflæsning.

”Ejendommen har lavet en afbetalingsservice med Brunata, der løber over 10 år på vores nye fjernaflæste målere til både varmefordeling og vand i ejendommens lejligheder. Det nye udstyr bruges blandt andet til måling af forbrug af varme og varmt vand med henblik på individuel fakturering. Det betyder, at vi kan bevare likviditeten og skabe forbedringer for beboerne, som betales over den omkostningsbestemte husleje. I aftalen ligger også, at målerne nu kan fjernaflæses, så beboerne undgår besværet med at skulle være hjemme ved aflæsning, som de har skulle før i tiden. I ejendomsadministrationen slipper vi også for at indsamle nøgler fra beboerne og minimerer risikoen for manuelle aflæsningsfejl. Den årlige fjernaflæsning giver også en besparelse i forhold til manuel aflæsning, som igen kommer beboerne til gode på deres forbrugsregning,” fortæller ejendomsadministrator Flemming Sejr Hansen.

Læs mere om forbrugsregnskaber hos Brunata her

Finansiering med mange fordele

Brunatas finansieringsservice kan benyttes ved alle typer af målere. Aftalen ses som en leasingaftale og målerne faktureres årligt. Prisen per måler eller ejendom afhænger af, hvilke type målere, der installeres i ejendommen. Flemming Sejr Hansen mener, at det er fordelagtigt at vælge en leasingaftale, specielt for ejerforeninger.

”Da ejendommen Rødager Allé 65-73 er en ejerforening, som har 54 lejligheder, kan vi skrive leasingudgiften på selve forbrugsregnskabet, hvilket er en fordel for foreningens økonomi. Og foruden at vi kan bevare likviditeten, har vi ingen startomkostninger eller store engangsbeløb ved købet,” slutter ejendomsadministrator Flemming Sejr Hansen.

Vil du vide mere

om vores løsninger?

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du gerne vil vide mere om Brunatas løsninger. Vi er altid klar klar til en snak om mulighederne for jeres ejendomme.