Målere

Pålidelighed

og præcision

Målere, der er klar

til fremtidens krav

Fundamentet for nøjagtig måling af forbrugs- og tilstandsdata er præcise og pålidelige målere. Og også på dette område lukker Brunata op for fremtiden. Teknologisk ligger vores målere helt i front, både hvad angår præcision, design og fremtidssikret netværksteknologi.

Radiatormålere

Elektroniske præcisionsmålere, der monteres på den enkelte varmekilde, som f.eks. radiator.

Se mere

Energimålere

Avancerede elektroniske målere, der monitorerer det samlede varmeforbrug fra alle kilder. Eksempelvis i lejlighed med gulvvarme.

Se mere

Vandmålere

Pålidelige målere, der sikrer en præcis og fair fordeling af vandforbruget. Indbygget sikkerhed ved melding om mulig lækage ved f.eks. løbende toilet eller andet konstant vandforbrug.

Se mere

Elmålere

Kompakte, elektroniske målere til nøjagtig registrering af elforbrug og mulighed for at overvåge hele ejendommens elforbrug.

Se mere

Røgalarm

Øger sikkerheden ved ”selvdiagnose” og melding om behov for batteriskift.

Se mere

Fugt- og temperaturmålere

Ved at måle temperaturen og den relative luftfugtighed i et rum, kan man undgå et dårligt indeklima og bl.a. opdage kuldebroer.

Se mere

CO2 målere

Registrerer rummets CO2-niveau, temperatur og den relative luftfugtighed. Vigtig information til optimering af ejendommens indeklima.

Se mere

Lækagesensor

Følsom måler, der registrerer vand og sender en alarm ved lækage. Kan spare ejendommen for store omkostninger ved at advare i tide.

Se mere

I tvivl om hvilke målere

du skal bruge?

Kontakt vores salgsafdeling for at høre mere om vores målere og hvilke af dine behov de kan dække

Kontakt vores salgsafdeling