Elektronisk elmåler

udstyret med radiomodul

Ved at installere individuelle elmålere kan der sikres en retfærdig fordeling af den fælles regning fra elforsyningsselskabet, hvorved beboerne kun betaler for deres eget fatiske forbrug. Dette giver ofte et øget indblik i egne forbrugsmønstre, hvilket kan føre til et reduceret forbrug og dermed også til miljømæssige og økonomiske besparelser.

Måleren har et letlæseligt display, hvor beboeren løbende kan følge sit forbrug, der fremgår klart og tydeligt. Takket være målerens faste konfiguration med det tilkoblet elvaco wMBus radiomodul kan data også aflæses via Brunata Net, som er et radionetværk, der kan opsættes i alle typer ejendomme, og som kan opdatere data helt ned til hvert 15. minut. Hvis ejendommen har Brunata Net, kan man få adgang til at følge målerdata via WebMon, som er en del af Brunatas Online services. WebMon giver både beboere og administrator mulighed for at følge forbrugsudvikling og forbrugsmønstre.

Korte fakta

  • Monteres i DIN skinne
  • MID godkendt
  • Klar til EED

Fjernaflæsning giver

flere muligheder

Følg ejendommens forbrug og giv beboerne adgang til at se deres eget forbrug på PC, tablet og mobil

Læs mere