Elektronisk elmåler

udstyret med radiomodul

Ved at installere individuelle elmålere kan man sikre en retfærdig fordeling af elforbruget, således beboerne kun betaler for deres eget faktiske forbrug. Dette giver ofte et øget indblik i egne forbrugsmønstre, hvilket kan føre til et reduceret forbrug og dermed også til miljømæssige og økonomiske besparelser.

Måleren har et letlæseligt display, hvilket betyder at du løbende kan følge dit forbrug, der fremgår klart og tydeligt. Med et tilkoblet Elvaco w-MBus radiomodul kan data også aflæses via Brunata Net, som er et radionetværk, der kan opsættes i alle typer ejendomme, og som kan opdatere data helt ned til hvert 15. minut. Hvis ejendommen har Brunata Net, kan man få adgang til at følge målerdata via Brunata Online. Brunata Online giver både beboere og administrator mulighed for at følge forbrugsudvikling og forbrugsmønstre.

Korte fakta

  • w-MBus radiomodul
  • Monteres i DIN skinne
  • MID godkendt
  • Måleren opfylder EED’s krav om fjernaflæsning

Fjernaflæsning giver

flere muligheder

Følg ejendommens forbrug og giv beboerne adgang til at se deres eget forbrug på PC, tablet og mobil

Læs mere