Et af markedets mest

ressourceoptimerede målere

C5-IUF

Energimålerens målingsprincip er statisk og baseret på ultralydsteknologi, som giver en række fordele: Ingen bevægelige dele (undgår slitage af målerens komponenter), lavt tryktab og lavt startflow mm. Det giver stor målenøjagtighed og lang levetid, hvilket sikrer meget stor stabilitet selv ved varierende vandkvalitet.

C5-ISF

Energimåleren er opbygget efter enstråle-princippet, hvorved der opnås en meget stor målenøjagtighed. Målerens dimension svarer til den maksimale gennemstrømnings-hastighed i varmesystemets kredsløb, og kan bestilles til enten fremløb eller returløb.

Korte fakta

  • Lavt tryktab
  • Kompakt design
  • Roterbart tælleværk
  • MID godkendt
  • Måleren opfylder EED’s krav om fjernaflæsning

Fjernaflæsning giver

flere muligheder

Følg ejendommens forbrug og giv beboerne adgang til at se deres eget forbrug på PC, tablet og mobil

Læs mere