Undgå dårligt indeklima

og undgå skimmelsvamp

Ved at anvende måleren fra Elvaco og kontinuerligt måle den relative luftfugtighed kan man undgå et dårligt indeklima og samtidig opdage kuldebroer, som kan give træk, større varmeregninger og skimmelsvamp.

Elvaco CMa11L bør placeres i ejendomme, hvor man ønsker at overvåge luftfugtigheden, eller måle, om der er fugtdannelser. I begge tilfælde er det vigtigt, at måleren placeres korrekt, så man
får bedst mulig udnyttelse af måleren. Ønsker man at måle temperaturen, skal måleren placeret et sted, hvor temperaturen afspejler den
reelle temperatur i rummet, dog ikke et sted, hvor direkte sollys kan påvirke måling, eller på ydervægge, da de kan være koldere end selve rummet. Ønsker man derimod at måle, om der er fugtdannelser eller kuldebroer, skal måleren placeres steder, hvor man har mistanke om, at dette kunne finde sted. Det kunne f.eks. være kældre eller ydervægge.

Korte fakta

  • Måler aktuel temperatur
  • Måler luftfugtighed
  • Batterilevetid på 12 år
  • Indbygget radiomodul

Visualisering giver

flere muligheder

Følg indeklima med Brunatas stærke værktøjer til visualisering af tilstandsdata

Læs mere