Få beboerne til at følge deres forbrug og skab en grønnere fremtid

EED Forbrugsnotifikation

Brunata EED Forbrugsnotifikation er en service, der understøtter EU’s bestræbelser på at skabe en grønnere fremtid. Bygningsejere og administratorer hjælpes til at reducere bygningens energiforbrug ved at gøre beboere opmærksomme på deres energiforbrug – for på dén måde at bidrage til større bæredygtighed.

Forbrugsnotifikationsservicen er i fuld overensstemmelse med EU’s Energieffektivitetsdirektiv (EED), der kræver, at forbrugerne har adgang til deres forbrugsdata og opfordres til at følge deres forbrugsmønstre. I vores løsning inkluderes ikke kun varmeforbrug, men også alle andre afregningstyper, der måtte være registreret hos Brunata.

EED Forbrugsnotifikation-service indeholder

1. Månedlige opdateringer: Hver måned (d. 15.) modtager beboeren en opdateret forbrugsnotifikation med en oversigt (se illustration nedenfor), der indeholder alle relevante forbrugstal for den foregående måned.

2. Sammenligning og analyse: Forbrugsoversigten giver også en sammenligning med tidligere perioder, så beboeren kan se, hvordan forbruget udvikler sig over tid.

3. Adgang via app eller webportal: Beboeren kan nemt få adgang til sine forbrugsdatavia vores brugervenlige app eller online portal, Brunata Online. Dette giver friheden til at tjekke forbruget når som helst og hvor som helst.

4. Online arkiv: Alle forbrugsoversigter gemmes sikkert i arkivet i vores online portal, Brunata Online. Tidligere forbrugsoversigter kan altid ses her for at sammenligne forbrug og spore eventuelle fremskridt.

5. Udsendelse pr. email: Forbrugsnotifikationerne sendes til alle beboere, der har registreret en e-mailadresse i Brunata Online. Bygningsejer eller administrator modtager via e-mail en liste over beboere, der ikke har oplyst en e-mailadresse, og kan nemt tilgå beboernes forbrugsoversigter i Brunata Online, printe dem og omdele dem

1
Beboerinfo
2
Dato og anlægsoplysninger
3
Forbrug i foregående måned med sammenligning fra samme måned året før. (hvis samme beboer har boet i lejligheden i begge måneder)
4
År til dato sammenlignet med samme periode sidste år. (hvis samme beboer har boet i lejligheden i begge perioder)
5
Smiley-indikator, der viser eventuel ændring mellem perioderne – grøn smiley, hvis forbrug er faldet, rød smiley, hvis det er steget

Skal vi hjælpe dig med at blive EED-klar?

Brunata har lang erfaring inden for forbrugsmåling og forbrugsregnskaber, og vi er Danmarks førende udbyder af fjernaflæste løsninger via intelligent netværk. Hvis I vil vide mere om, hvordan jeres ejendomme bliver EED-klar, så hjælper vi gerne med planlægningen og med et fornuftigt tilbud på projektet. Under alle omstændigheder er I velkomne til at kontakte os for en dialog og mere viden om EED.

Kontakt os nu

EED (Energieffektivitetsdirektivet) i uddrag

EED (Energieffektivitetsdirektivet) sætter en række retningslinjer for, hvordan EU-landene kan udnytte energi bedre,
spare ressourcer og skåne miljøet. Et af målene er, at fremtidens forbrugsmåling skal være fjernaflæst.

EED blev implementeret i Danmark i oktober 2020.

Implementeringen skete via bekendtgørelsen om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser over for slutkunder og slutbrugere om energiforbrug og fakturering m.v., også kaldet energioplysningsbekendtgørelsen (gældende version: BEK nr 734 af 23/05/2022), og den nye målerbekendtgørelse i form af en ændringsbekendtgørelse til den hidtidige (BEK 1383 af 21/9 2020).

Den faktureringsansvarlige* skal stille nøjagtige forbrugsoplysninger om varmeforbrug, der bygger på det faktiske
forbrug eller aflæsninger, der som minimum skal omfatte en oversigt over udviklingen i varmeforbruget, til rådighed for slutkunder** og slutbrugere*** som følger:

  • Fra 1/1 2022: Hver måned i fyringssæsonen, såfremt der er installeret fjernaflæste målere eller fjernaflæste varmefordelingsmålere (§ 15, stk. 2).
  • ”Stille til rådighed”: Oplysningerne kan leveres elektronisk eller gøres tilgængelig via internettet, men i sidstnævnte tilfælde skal slutkunder og slutbrugere underrettes herom hver måned i fyringssæsonen.
    Bemærk: Forbrugsdata er i henhold til GDPR almindelige persondata.

* Den faktureringsansvarlige er bygningsejeren (energioplysningsbekendgørelsens § 2, nr. 14).
** En fysisk eller juridisk person, der køber energi til egen slutanvendelse og slutbrugere (§ 2, nr. 12).
*** En fysisk eller juridisk person, der bor eller har til huse i en individuel bygning eller en enhed i en ejendom med flere
lejligheder eller en bygning til flere formål med opvarmning, køling eller varmt brugsvand fra en central kilde, og som
ikke har nogen direkte eller individuel kontakt med energileverandøren (§ 2, nr. 13).

Kontakt os

Vil du vide mere om EED Forbrugsnotifikationer, så udfyld formularen eller kontakt os på 77 77 70 00.