Elmåler med letlæseligt display

og høj præcision

Omnipower er en trefaset elmåler, der er optimal til registrering af elforbruget i ældre installationer, hvor der ikke er en DIN skinne til stede. Måleren er modstandsdygtig over for fejl i forsyningsnettet og de registrerede data er sikret mod manipulation for at opnå en fair fordeling forbrugsregnskabet.

Med et indbygget radiomodul kan måleren aflæses via Brunata Net, som er et radionetværk, der kan opsættes i alle typer ejendomme. Hvis ejendommen har Brunata Net, kan man få adgang til at følge sine målerdata via Brunata Online. Her får både beboere og administrator mulighed for at følge forbrugsudvikling og forbrugsmønstre.

Korte fakta

  • w-MBus radiomodul
  • MID-godkendt

  • Lavt strømforbrug

  • Batterilevetid på op til 10 år

  • Måleren opfylder EED’s krav om fjernaflæsning

Fjernaflæsning giver

flere muligheder

Følg ejendommens forbrug og giv beboerne adgang til at se deres eget forbrug på PC, tablet og mobil

Læs mere