Én af markedets mest nøjagtige

radiatormålere med to-følermåling

Med to-følermåling kan måleren sikre præcise registreringer, selv ved lave radiatortemperaturer, samtidig med at varmepåvirkning fra eksterne kilder, som f.eks. solvarme eller varme fra en brændeovn, ikke registreres.

Aflæsningsmuligheder

Måleren har et letlæseligt display, hvor beboeren bl.a. kan aflæse sit faktiske forbrug for i år og sammenligne det med sidste år. Med et indbygget radiomodul kan måleren aflæses via Brunata Net, som er et radionetværk, der kan opsættes i alle typer ejendomme. Her opsamles målerdata og gemmes i en central database hos Brunata. Hvis ejendommen har Brunata Net, kan man få adgang til at følge sine målerdata via WebMon, som er en del af Brunatas Online services. WebMon giver både beboere og administrator mulighed for at følge forbrugsudvikling og forbrugsmønstre.

Korte fakta

  • w-MBus eller LoRaWAN radiomodul
  • Intern eller ekstern føler

  • Årlig nulstilling på regnskabstermin

  • Batterilevetid på op til 10 år

  • Måleren opfylder EED’s krav om fjernaflæsning

Fjernaflæsning giver

flere muligheder

Følg ejendommens forbrug og giv beboerne adgang til at se deres eget forbrug på PC, tablet og mobil

Læs mere