Pålidelighed og præcision

Luk fremtiden ind med

Brunatas forbrugsmålere

Målere, der er klar

til fremtidens krav

Den vigtigste forudsætning for korrekte forbrugsregnskaber er præcise og pålidelige målere. Luk fremtiden ind med Brunatas målere, som teknologisk ligger helt i front, både hvad angår præcision, design og fremtidssikret netværksteknologi.

Udover forbrugsmålere tilbyder vi monitorering af indeklima og bygningstilstand i form af bl.a. røgalarmer, fugt- og temperaturmålere og lækagemålere. Alle målere kan fjernaflæses via netværk og lever op til gældende og kommende EU-krav.

Kontakt vores salgsafdeling

Brunatas produktshop

I Brunatas webshop til erhverv kan du nemt bestille målere, sensorer og tilbehør.

Gå til webshoppen her

I tvivl om hvilke målere

du skal bruge?

Kontakt vores salgsafdeling for at høre mere om vores målere og hvilke af dine behov de kan dække

Kontakt vores salgsafdeling

Find dine fremtidsklare

målere hos Brunata

Korrekte forbrugsregnskaber kræver præcise og pålidelige målere. Og her ligger Brunata helt i front, både hvad angår præcision, design og fremtidssikret netværksteknologi. Alle vores målere kan fjernaflæses via netværk og lever dermed op til gældende og kommende EU-krav.
Vores måler- og sensorudvalg omfatter:

Radiatormåler

Med mulighed for fjernaflæsning sparer man ikke bare ressourcer i forbindelse med måleraflæsning. Det giver også mulighed for at følge og optimere sit forbrug løbende.

Energimålere

Avancerede elektroniske målere, der monitorerer det samlede varmeforbrug fra alle kilder. Eksempelvis i lejlighed med gulvvarme. Kan desuden anvendes til både varme- og køleanlæg.

Vandmålere

Pålidelige målere, der sikrer en præcis og fair fordeling af vandforbruget. Indbygget sikkerhed ved melding om mulig lækage ved f.eks. løbende toilet eller andet konstant vandforbrug.

Elmålere

Kompakte, elektroniske målere til nøjagtig registrering af elforbrug og mulighed for at overvåge hele ejendommens elforbrug.

Indeklimasensorer

Produkterne er med til at sikre en sund ejendom og en høj
livskvalitet for beboerne og sikrer bl.a., at fugt-, temperatur-
og luftproblemer afsløres i tide.

Fair fordeling af udgifterne med

Brunatas forbrugsregnskaber

Vil I sikre jer en fair fordeling af beboernes forbrugsudgifter inden for vand, varme, el og gas?

En af Brunatas basisydelser er nøjagtige forbrugsregnskaber – leveret til tiden. Både for administrator og beboer er det nemlig afgørende at modtage præcise data, der giver overblik og sikrer en fair fordeling af udgifterne.

Læs mere om Brunatas forbrugsregnskaber