Elektronisk elmåler udstyret med

radiomodul til fjernaflæsning

Ved at installere individuelle elmålere kan man sikre en retfærdig fordeling af elforbruget, således beboerne kun betaler for deres eget faktiske forbrug. Dette giver ofte et øget indblik i egne forbrugsmønstre, hvilket kan føre til et reduceret forbrug og dermed også til miljømæssige og økonomiske besparelser.

Aflæsning af elmåler

Måleren har et letlæseligt display, hvilket betyder at du løbende kan følge dit elforbrug, der fremgår klart og tydeligt. Med et tilkoblet Elvaco w-MBus radiomodul kan data også aflæses via Brunata Net, som er et radionetværk, der kan opsættes i alle typer ejendomme, og som kan opdatere data helt ned til hvert 15. minut. Hvis ejendommen har Brunata Net, kan man få adgang til at følge målerdata via WebMon, som er en del af Brunatas Online Services. WebMon giver både beboere og administrator mulighed for at følge forbrugsudvikling og forbrugsmønstre online.

Kontakt vores salgsafdeling

Korte fakta

  • wM-Bus radiomodul
  • Monteres i DIN skinne
  • MID godkendt
  • Kan anvendes i installationer på max. 65 A.
  • Måleren opfylder EED’s krav om fjernaflæsning

Du kunne måske være

interesseret i andre elmålere

Omnipower

Trefaset elmåler med høj præcision, der sikrer langvarig stabilitet og pålidelighed.

Kamstrup EM24

Elektronisk elmåler med integreret radiomodul gør registrering og aflæsning af data nemt og effektivt.

Fjernaflæsning giver

flere muligheder

Følg ejendommens forbrug og giv beboerne adgang til at se deres eget forbrug på PC, tablet og mobil.

Se mere