Én af markedets mest nøjagtige

varmemålere med to-følermåling

Med to-følermåling kan måleren sikre præcise registreringer, selv ved lave radiatortemperaturer, samtidig med at varmepåvirkningen fra eksterne kilder som f.eks. solvarme eller varme fra en brændeovn ikke registreres.

Aflæsning af varmemåler

Måleren har et letlæseligt display, hvor beboeren bl.a. kan aflæse sit faktiske forbrug for i år og sammenligne med det sidste år. Med et indbygget radiomodul kan måleren aflæses via Brunata Net, som er et radionetværk, der kan opsættes i alle typer ejendomme. Har ejendommen adgang til Brunata Net, kan man følge sine målerdata i WebMon, som er en del af Brunatas Online services. WebMon giver både beboere og administrator mulighed for at følge forbrugsudvikling og forbrugsmønstre online.

Læs også: Sådan aflæser du varmemåleren på radiatoren

Kontakt vores salgsafdeling

Fordele ved Minometer M8 varmemåler

 • Forbruget kan følges på målerens display
 • Én af markedets mest nøjagtige radiatormålere med to-følermåling
 • Brunata klarer alt arbejdet, og du sparer tiden
 • Lang batterilevetid
 • Gør din ejendom klar til fremtidens lovkrav (EED) og tekniske standarder

Korte fakta

 • wM-Bus eller LoRaWAN radiomodul
 • Intern eller ekstern føler
 • Årlig nulstilling på regnskabstermin
 • Batterilevetid på op til 10 år
 • Måleren opfylder EED’s krav om fjernaflæsning

Fjernaflæsning giver

flere muligheder

Følg ejendommens forbrug og giv beboerne adgang til at se deres eget forbrug på PC, tablet og mobil.

Se mere

En varmemåler til lejligheder

og erhverv

Brunata Minometer M8 varmemåler bruges til at registrere varmeforbruget fra en radiator. Målerens indbyggede radiomodul registrerer hvert enkelt beboers individuelle varmeforbrug i en ejendom. Erfaring viser, at individuel måling af varmeforbruget giver energibesparelser, hvilket kan gavne både beboernes og den samlede ejendoms økonomi.

Fakta om Minometer M8 radiatormåler

 • Findes med LoRaWAN® eller wM-Bus radiomodul til fjernaflæsning
 • Følg forbruget på radiatormålerens display
 • Én af markedets mest nøjagtige radiatormålere med to-følermåling
 • Lang batterilevetid
 • Opfylder Energieffektivitetsdirektivets (EED) krav om fjernaflæsning

To-føler målerkoncept

Brunata Minometer M8 benytter sig af to-følermåling. Det betyder, at måleren kan kontrollere om rummet er varmere end radiatoren, eller om rummet opvarmes hurtigere end radiatoren selv kan klare ved f.eks. kraftig solindstråling om sommeren eller ved benyttelse af andre varmekilder som f.eks. en brændeovn.

I disse tilfælde vil der ikke blive optalt forbrug på måleren. Når rummet senere på døgnet nedkøles, og radiatoren er lidt varmere end rummet, vil måleren huske den tidligere situation og heller ikke her registrere temperaturforskellen som udtryk for forbrug. Der betales således kun for den varme, der kommer til radiatoren fra centralvarmeanlægget – og derfor vil varme fra solen, brændeovne m.v. ikke blive registreret som varme på måleren.

Brunata Minometer M8 varmemåler husker alt

Det aktuelle varmeforbrug gemmes automatisk i målerens hukommelse. Det betyder, at måleren ikke behøver at blive aflæst præcist på skæringsdatoen i forbindelse med en fraflytning. Brunata kan derfor aflæse måleren på et senere tidspunkt, uden at det påvirker hverken den fraflyttede eller tilflyttede beboer.

Hvis Brunata Minometer M8 udsættes for forsøg på manipulation eller anden overlast, registreres det også i målerens hukommelse. Disse registreringer kontrolleres i forbindelse med den årlige aflæsning, fra- og tilflytning eller ved evt. behandling af reklamationer.

De mange gemte målinger af varmeforbrug og radiator- og rumtemperaturer giver mulighed for at vurdere, om et usædvanligt energiforbrug skyldes forbrugsvaner, fejl ved varmeanlægget eller bygningers isolering.

Varmemåler med lang batterilevetid

Brunata Minometer M8 har en lang batterilevetid, da den er forsynet med et litiumbatteri med op til 10 års normaldrift.

Fjernaflæst varmemåler

Brunata Minometer M8 er udstyret med et indbygget radiomodul, der gør fjernaflæsning af måleren mulig. Dette giver beboerne en større grad af fleksibilitet, da de ikke længere er afhængige af at skulle være hjemme på bestemte tidspunkter i forbindelse med aflæsninger. Med fjernaflæste målere behøver Brunatas serviceteknikere nemlig ikke adgang til beboernes lejligheder, da målerne elektronisk vil sende forbrugsdata til Brunatas systemer.

Herved kan du trygt stole på, at måleren helt automatisk vil blive aflæst på de rette tidspunkter.

Montering og placering af varmemåler

Brunata Minometer M8 findes i to versioner med intern eller ekstern temperaturføler. Det betyder, at måleren også kan bruges, hvor det ikke er muligt at placere måleren på selve varmekilden. Derudover kan måleren anbringes frit i to højder, dog med den forudsætning, at alle målere i hele ejendommen skal placeres i samme højde.

Gode råd til dit varmeforbrug

 1. Brug alle radiatorer, men lad være med at lukke højere op end nødvendigt.
 2. Hold normalt alle dine vinduer lukkede i fyringssæsonen, også i soveværelset. Når du lufter ud, to-tre gange i døgnet, åbnes vinduerne i ca. fem minutter, så al fugt og dårlig luft bliver trukket ud. Husk at lukke for alle radiatorerne inden udluftningen, og vent gerne et par minutter med at åbne for varmen igen efter udluftningen.
 3. Der bør aldrig lukkes helt af for varmen i et rum. Alle rum skal være opvarmede, dog behøver alle rum ikke være opvarmet til samme temperatur.
 4. Ved at sænke rumtemperaturen om natten og evt. i dagtimerne kan der spares betragteligt på varmen. Husk, at når temperaturen igen ønskes hævet, skal termostatventilen blot sættes på normalstilling.
 5. Tildæk aldrig en radiator, mens den afgiver varme – det nedsætter varmeafgivelsen fra radiatoren.
 6. Motioner termostaten jævnligt for at undgå tilkalkning.