Ændring i lejelove gør det billigere for udlejere at overholde lovgivningen

29. januar 2024

Fra 1. januar 2024 stiller loven krav om, at udlejere fremover medtager deres udgifter til de månedlige leverancer af forbrugsoplysninger (de såkaldte EED-notifikationer) i forbrugsregnskabet. Læs mere om, hvad det betyder for jer og jeres beboere her.

EU’s Energieffektivitetsdirektiv kræver, at udlejere hver måned stiller forbrugsoplysninger til rådighed for deres lejere. En ændring i almenlejeloven og lejeloven betyder, at udlejerne fremover ikke bare kan, men skal medtage de omkostninger, de har til tredjemand for at kunne levere oplysningerne.

Dermed bliver det omkostningsfrit for boligselskaber, foreninger og udlejningsvirksomheder at levere de månedlige forbrugsoplysninger, som det siden implementeringen af EED i dansk lovgivning har været et krav at levere, hvis der er installeret fjernaflæselige målere, inklusiv de såkaldte drive-by målere på ejendommen.

Vi har taget en snak med Brunatas juridiske direktør Tony Franke og CEO Jesper Holm Kristoffersen om baggrunden for ændringen, og, ikke mindst, hvad den betyder for såvel udlejere som beboere.

En del af den grønne omstilling

“Politikerne er utålmodige og vil gerne have sat mere fart på implementeringen af EED, EU’s Energieffektivitetsdirektiv,” konstaterer Jesper Holm Kristoffersen.

“I bund og grund handler det om at skubbe på for at få gang i den grønne omstilling. Ideen med EED er jo den, at hvis forbrugerne bliver gjort opmærksomme på deres forbrug, så gør de mere for at spare på energien. Og det er godt for klimaet.”

Kort om EED

EU’s direktiv blev vedtaget i 2018 og skal være fuldt gennemført 1. januar 2027. Men flere af de væsentlige krav er allerede trådt i kraft. Siden oktober 2021 har alle nyopsatte målere skullet være fjernaflæste. Og siden juli 2022 har alle forbrugere med fjernaflæste målere haft krav på at modtage forbrugsoplysninger hver måned.

“Til trods for, at de har fået opsat fjernaflæste målere, har mange udlejere og administratorer været lidt tilbageholdende med at sende forbrugsoplysninger til beboerne. Selvom det ikke er dyrt, er der lidt udgifter forbundet med at indhente oplysningerne og distribuere dem til beboerne. Og det har nok fået nogen til at holde lidt igen,” forklarer Jesper Holm Kristoffersen.

En 10’er om måneden

“Ændringen i lejeloven betyder, at det fremover bliver omkostningsfrit for udlejerne at udsende informationerne. Nu ikke bare kan, men skal de opkræve udgifterne over forbrugsregnskabet. Det vil helt sikkert give mere fart på omstillingen til EED,” fastslår Jesper Holm Kristoffersen.

“Sat på spidsen kan man sige, at politikerne nu kræver, at udlejerne sender regningen videre til lejerne. Det er dog ikke store beløb, vi taler om. Hos Brunata koster det ca. en 10’er pr. lejlighed om måneden at få en samlet EED-compliance pakke. Og de penge får man hurtigt igen, hvis man bruger de løbende oplysninger til at spare på varmen, hvilket jo er hele pointen med kravet om at udsende oplysninger hver måned i fyringssæsonen.”

Ikke en ret, men en pligt

“Lovændringen indebærer helt konkret, at udlejer ikke kun kan, men faktisk skal medtage ”udgifter til tredjemand til månedlige leverancer af forbrugsoplysninger” i forbrugsregnskabet,” uddyber Tony Franke, juridisk direktør hos Brunata.

“Med andre ord: Der er ikke blot tale om en ret, men faktisk en pligt for udlejer til at medtage udgifterne til tredjemand til levering af de månedlige forbrugsoplysninger i forbrugsregnskabet.”

“Lovændringen gælder i øvrigt kun, hvis der er installeret fjernaflæste energi- eller fordelingsmålere i ejendommen. Det skal understreges, at i lovgivningens forstand, er drive-by målere også fjernaflæste,” pointerer den juridiske direktør.

“Det betyder faktisk, at hvis man har et drive-by anlæg, skal udlejer bekoste, at eksempelvis Brunata fysisk kommer forbi ejendommen og downloader data mindst en gang om måneden i fyringssæson for at leve op til reglerne.”

Hvad med erhvervslejemål?

“Vi er forpligtet til at informere vores kunder om, hvordan de kan medtage disse EED-relaterede omkostninger i deres forbrugsregnskaber,” fortæller Tony Franke. Som ofte, når der kommer ny regler, er der imidlertid elementer, som skal afklares før, man kan føre lovgivningen ud i praksis.

“Lovændringen gælder fx ikke erhvervslejemål,” fortæller Tony Franke. “Det er der som sådan ikke noget overraskende i, idet der i forvejen er aftalefrihed omkring dette spørgsmål for erhvervslejemål. Det giver selvfølgelig visse udfordringer for de ejendomme og anlæg, hvor der både er boliglejemål og erhvervslejere. Her bliver det lidt ekstra kompliceret at opgøre fordelingen af udgifterne, men det findes der naturligvis også en løsning på,” fastslår han.

Skal udgifterne fra 2023 medtages eller ej?

Som det fremgår er loven allerede trådt i kraft, men den præcise forståelse af hvilke udgifter, der kan medtages hvornår, fremstår ikke helt klart ud fra lovændringens tekst alene.

Brunata bad derfor Indenrigs- og Boligministeriet om at præcisere, hvordan ikrafttrædelsen skal forstås. “Vi ville gerne have afklaret, om ikrafttrædelsen 1. januar 2024 gælder de omkostninger, der fremover kan medtages i forbrugsregnskabet, eller om den gælder de forbrugsregnskaber, der udarbejdes fra d. 1. januar 2024 og frem,” fortæller Tony Franke.

“Forskellen på de to tolkninger er, om man skal medtage de udgifter, udlejerne har haft i 2023, med i de forbrugeregnskaber, som branchen sidder og udarbejder lige, eller ej. Ministeriet har d. 24. januar svaret, at det er ministeriets opfattelse, at det alene er udgifter til levering af månedlige forbrugsoplysninger afholdt efter d. 1. januar 2024, der er omfattet af lovændringen,” fastslår den juridiske direktør.

”Udgifter til at levere de månedlige forbrugsoplysninger fra 2023 kan således ikke medtages i forbrugsregnskabet!” Brunata vil snarest informere deres kunder specifikt om, hvordan de kan medtage udgifterne fra 1. januar 2024 og frem i deres forbrugsregnskaber.

Udsigt til travlhed

Det er i høj grad op til os i branchen at gøre det nemmest muligt for kunderne at leve op til de nye regler,” supplerer Jesper Holm Kristoffersen.

“Hos Brunata kan vi tilbyde kunderne en pakkeløsning, der indeholder alle de af vores services, som en kunde skal have for at kunne stille de månedlige forbrugsoplysninger til rådighed for beboerne. Vi har allerede den teknologi og den know-how, det kræver, til rådighed. Så vi kan hurtigt få vores kunder i sync med den nye lovgivning, hvis de ikke allerede er det.”

“Der er helt sikkert en del udlejere, som får travlt med at implementere lovændringerne,” vurderer Jesper Holm Kristoffersen. “For allerede nu er det en pligt for alle med fjernaflæste målere at udsende forbrugsoplysninger hver måned. Hvis ikke man har gjort det hidtil, skal man faktisk igang med at gøre det med det samme.”

“I det store og hele, ser vi meget positivt på lovændringen. For udlejerne er det en positiv nyhed, at det nu er omkostningsfrit for dem, at blive EED-compliant. Det er godt nyt både for vores kunder og i praksis for den grønne omstilling,” slutter Jesper Holm Kristoffersen.

 

Har du yderligere spørgsmål til lovændringen og EED, er du velkommen til at kontakte Brunatas Kundeservice på kundeservice@brunata.com eller telefon 77 77 70 00.

 

Lov nr. 1793 af 28/11/2023.