Hjælp og support

Find hjælp og svar

på de typiske spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål

og svar

Herunder finder du svar på de typiske spørgsmål fra vores kunder, finder du ikke det svar du søger – så skriv, ring eller benyt vores chatsupport nederst til højre på din skærm.

Se hjælp til beboereSe hjælp til administratorer

Flytteaflæsning?

Bestil flytteaflæsning online

Klik her

Hjælp til beboere

Årsaflæsning af målere

Måneden for aflæsning afhænger af værkets regnskabsperiode. Det er altså ikke Brunata, der bestemmer tidspunktet for aflæsningen. Du kan få regnskabsperioden for dit anlæg oplyst ved at kontakte kundeservice på tlf. 77 77 70 00. Hav gerne dit regnskab klar foran dig, når du ringer.

Årsaflæsninger foregår altid på to fastlagte datoer for anlægget, hvorfor besøget skal finde sted på en af disse dage. Du kan dog efterspørge et andet tidsinterval ved at sende en sms til din servicetekniker, hvis telefonnummer står stemplet på adviseringen.

Hvis din servicetekniker er gået forgæves 2 gange, kan din administrator bestille en 3. aflæsning mod et gebyr efter den til enhver tid gældende pris.

Hvis ikke du har mulighed for at være hjemme på det angivne tidspunkt for besøget, er du velkommen til at lægge en nøgle, som er nemt tilgængelig for serviceteknikeren. I så fald bedes du informere om, hvor nøglen kan findes ved at sende en sms til serviceteknikerens telefonnummer, der står stemplet på adviseringen.

Aflæsningen afhænger af målertypen, eftersom nogle målere kræver et fysisk besøg, mens andre målere bliver fjernaflæst. Hvis du ønsker information om aflæsningsformen af din måler, er du velkommen til at kontakte Brunatas kundeservice på tlf. 77 77 70 00.  Hav gerne dit regnskab klar foran dig, når du ringer.

Du kan kontrollere aflæsningen ved at følge vejledningen for den pågældende måler. Aflæsningsformen afhænger af målertypen. Du kan finde vejledningen for din måler ved at klikke dig ind på Brunatas produktoversigt. Når du har fundet din måler, klikker du på ”se mere”, hvorefter du vælger ”Datablad”. I databladet finder du en oversigt over hvordan du kan kontrollere aflæsningen. Hvis ikke du kan finde din måler, er du velkommen til at kontakte Brunatas kundeservice på tlf. 77 77 70 00. Hav gerne dit regnskab klar foran dig, når du ringer.

Såfremt din måler er aflæst forkert, kan du kontakte kundeservice via telefon eller mail: kundeservice@brunata.dk. Ved henvendelse pr. mail anbefaler vi, at du vedhæfter billeddokumentation af måleren, da vi derved kan give dig den bedst mulige service.

Flytning

Hvis du flytter, skal det meldes til Brunata. Det afhænger af anlægget, om du som beboer gerne må melde flytningen direkte til os, eller om du skal melde flytningen til din administrator. Kundeservice oplyser gerne om, hvilke rettigheder du har. Du kan kontakte kundeservice på tlf. 77 77 70 00. Hav gerne dit regnskab klar foran dig, når du ringer.

Hvis ejendommens målertype kræver manuel aflæsning, kommer Brunatas servicetekniker og aflæser så tæt på overtagelsesdatoen som muligt. Du vil snarest blive kontaktet med henblik på nærmere aftale, hvis målerne kræver manuel aflæsning.

Hvis det tildelte tidspunkt ikke passer dig, er du velkommen til at kontakte din servicetekniker via telefonnummeret, der står stemplet på adviseringen. Alternativt kan du lægge en nøgle, som er nemt tilgængelig for serviceteknikeren. I så fald bedes du informere om, hvor nøglen kan findes ved at sende en sms til serviceteknikerens telefonnummer.

Du kan sende en forespørgsel om at få et mere præcist tidspunkt for besøget ved at sende en sms til din servicetekniker, hvis telefonnummer står stemplet på adviseringen

Tidspunktet for modtagelse af dit regnskab afhænger af regnskabsperioden. Dette skyldes, at forbrugsregnskabet er et fordelingsregnskab, der først kan udarbejdes efter der forligger en årlig opgørelse for ejendommens forbrugsudgifter.

Prisen for en flytteaflæsning afhænger af målertypen og den gældende prisliste. For at få oplyst din pris, er du velkommen til at kontakte kundeservice på tlf. 77 77 70 00. Hav gerne dit regnskab klar foran dig, når du ringer.

Regnskaber

Varmefordelingstallet fordeler den faste del af udgiften, som dermed ikke er afhængig af dit eget varmeforbrug (f.eks. rør- og varmevekslertab). Varmefordelingstallet er typisk fastlagt på baggrund af lejlighedens areal fratrukket eventuel reduktion for termisk udsat beliggenhed.

Hvis du ikke har hæftet for lejligheden hele året, kan du se beregningerne for dit varmefordelingstal under punkt 6 på din opgørelse.

Før du modtager dit forbrugsregnskab, skal Brunata modtage en række informationer fra din administrator. Når vi har aflæst dine målere, skal din administrator oplyse omkring dit aconto beløb og perioden, du har boet i din lejlighed. Derudover skal vi modtage en opgørelse på ejendommens samlede forbrug fra værket, hvilket der kan være ventetid på. Herefter kan Brunata udarbejde regnskabet, som sendes til din administrator, der vil gennemgå og sende det ud til beboerne. Først når administrator har frigivet regnskabet, kan Brunata oplyse, hvorvidt du skal betale eller have penge tilbage. Som tommelfingerregel går der ca. 4 måneder fra terminen, til du modtager regnskabet.

Reduktion gives for termisk udsat beliggenhed; det kan f.eks. være, hvis du bor ud til en gavl, øverst eller nederst i bygningen eller over en port.

Reduktionen kan gives på forskellige måder. Som oftest gives den i dit varmefordelingstal, men kan også gives i dine enheder eller på målerens skala. Reduktionen beregnes efter Brunatas standardmodel eller efter en varmetabsrapport. Brunata udarbejder ikke en varmetabsrapport men kan benytte denne som grundlag for reduktionen, hvis der findes en rapport for ejendommen. Under punkt 7 på din opgørelse, kan du finde oplysninger om, hvorvidt dit lejemål får reduktion eller ej.

Med Tapsteder menes varmt vands haner.

Haneandele og værelseshaneandele bruges til at fordele udgiften for energi til varmt vand. Om der benyttes hane- eller værelseshaneandele afhænger af, om der er varmtvandsmålere eller ej.

Haneandele benyttes, hvis der er måler på det varme vand og værelseshaneandele benyttes, hvis der ikke er måler på.

Andelene er forbrugsuafhængige og afregnes i henhold til Cirkulære om lejeloven, pkt. 15.

Almindelige praksis for optælling af haneandele/værelseshaneandele er som følgende:

Håndvask 1 andel Brusebad 2 andele
Karbad med bruser 3 andele Køkkenhane 3 andele
Værelse 1 andel  

 

Eksempel på afregning af værelseshaneandele: En lejlighed på tre værelser (3 andele) med køkkenhane (3 andele), karbad med bruser (3 andele) og håndvask (1 andele) har 10 andele.

Eksempel på afregning af haneandele: En lejlighed på tre værelser (0 andele) med køkkenhane (3 andele), karbad med bruser (3 andele) og håndvask (1 andele) har 7 andele

Hvis beboeren ikke hæfter for en hel regnskabsperiode (12 måneder), bliver haneandele/værelsehaneandelene fordelt mellem delperioderne efter antallet af kalenderdage.

Om du skal have penge tilbage eller betale mere, afhænger af, om dit forbrug er højere eller lavere end det, du har betalt i aconto hver måned. Hvis der i punkt 1 på dit regnskab står, at du skal have penge tilbage, betyder det således, at du har betalt for meget i aconto. Hvis der derimod står, at du skal betale mere, betyder det, at du har betalt for lidt i aconto.

I punkt 2 på din regning vil det fremgå, hvordan du enten skal betale eller modtage penge. Der vil blive afregnet med din administrator, dit boligselskab eller din udlejer. Ved spørgsmål om udbetaling/efterbetaling, bedes du rette henvendelse til din administrator/boligselskab/udlejer.

Når en måler er beregnet betyder det, at det ikke har været muligt at få en aflæsning fra din måler. Dette kan enten skyldes, at den er defekt eller utilgængelig. Derfor bliver forbruget beregnet.

Der er flere måder at beregne forbruget på. Hvis der er tale om beregning på en vand- eller elmåler, bliver forbruget beregnet ved hjælp af kalenderdage. Har du boet i lejligheden i mere end 1 år, vil man typisk beregne ud fra tidligere forbrug. Der kan også beregnes ud fra et gennemsnit på ejendommen.

Hvis der er tale om beregning på en varmemåler, bliver forbruget beregnet ud fra graddage. Også her kan forbruget beregnes på flere måder. Det kan enten beregnes ud fra tidligere års forbrug, ud fra en gennemsnit af forbruget på de resterende målere i lejligheden eller ud fra et gennemsnit på ejendommen i forhold til m2.

Beregningen finder du på din regning under punkt 4. Hvis du har spørgsmål til beregningen, er du velkommen til at kontakte kundeservice på tlf. 77 77 70 00. Hav gerne dit regnskab klar foran dig, når du ringer.

En enhed er en målertælling, som er fastsat for en bestemt målertype og benyttes i Forbrugsregnskaber med fordelingsmålere. Enhederne er individuelle og forskellige målertyper kan derfor ikke sammenlignes.

Prisen per enhed beregnes ud fra ejendommens fordelingsnøgle og er afhængig af ejendommens samlede energiudgift og det aflæste forbrug. Pris per enhed kan derfor ikke sammenlignes med værkets pris per kWh/m3.

Fordelingsnøglen er en beskrivelse af den metode/det princip en given udgift fordeles efter.

Når vi kender ejendommens totale forbrug og -udgift, beregner vi fordelingsnøglen.

Standard fordeling i et varmeregnskab kan se således ud:

Totaludgiften deles i to puljer:

1) En pulje der udgøres af den energi, der er gået til varmt vand.

2) En pulje der udgøres af det forbrug, der er gået til opvarmning af lejlighederne.

 

Disse to puljer opdeles yderligere hver især:

1) Energi til varmt vand

a. Haneandele (dvs. den faste del af udgiften, der er uafhængig af beboerens eget forbrug, såsom rør- og vekslertab)

b. Forbruget på varmtvandsmålerne.

 

2) Forbrug til opvarmning af lejlighederne

a. 70 % af opvarmningsudgiften dækker forbruget på målerne

b. 30 % af opvarmningsudgiften dækker varmefordelingstallet (den faste del af udgiften, der er uafhængig af beboerens eget forbrug, dvs. rør- og vekslertab samt varmeovergang mellem lejlighederne.

 

Når vi kender % fordelingen af udgifterne, kan vi beregne priserne på enheder/andele ved at dividere udgifterne i de respektive puljer med ejendommens samlede antal enheder/andele for den pågældende pulje.

Der kan være mange grunde til, at din regning er højere end sidste år. Det kan f.eks. være, at dit forbrug er steget, at priserne fra værket har ændret sig, eller at der er sket en ændring i fordelingen på anlægget. Vi anbefaler, at du kontakter kundeservice på tlf. 77 77 70 00, så vi kan gennemgå regnskabet sammen med dig. Hav gerne dit regnskab klar foran dig, når du ringer.

Dit acontobeløb betales til din administrator, din udlejer eller dit boligselskab. Hvis du ønsker at ændre beløbet, skal du derfor kontakte den pågældende

Der kan være flere årsager til, at prisen er højere end sidste år. Forklaringen varierer fra regnskab til regnskab, hvorfor vi anbefaler, at du kontakter kundeservice på tlf. 77 77 70 00, så vi kan gennemgå regnskabet sammen med dig. Hav gerne dit regnskab klar foran dig, når du ringer.

Når vi har aflæst dine enheder, vil de blive gennemgået af vores enhedsbehandlere, som kigger aflæsningerne og målerne igennem for fejl. Findes der en fejl, vil den blive rettet. Hvis du ikke har boet i lejligheden i hele regnskabsperioden, kan der også forekomme en beregning af forbruget, som kan findes under punkt 4 i din opgørelse. Du er velkommen til at kontakte kundeservice på tlf. 77 77 70 00, så vi kan gennemgå regnskabet sammen med dig. Hav gerne dit regnskab klar foran dig, når du ringer.

Brunata laver fordelingsregnskaber for beboerne. Her fordeler vi omkostninger til varme, vand eller el, mellem en gruppe forbrugere. Modsat afregning som fx på tankstationen hvor der på forhånd er oplyst en pris pr. liter.

I fordelingsregnskabet udregnes prisen per enhed ud fra ejendommens fordelingsnøgle og er afhængig af ejendommens samlede energiudgift og det aflæste forbrug. Pris per enhed kan derfor ikke sammenlignes med værkets pris per kWh/m3 og kan derfor også variere fra år til år.

Der kan være forskel på, hvordan de forskellige målertyper tæller. For eksempel tæller de elektroniske målere flere enheder end fordampningsmålerne. Til gengæld er prisen pr. enhed også lavere på de elektroniske målere, end på fordampningsmålerne.

Dit regnskab udleveres af ejendommens administrator/boligselskab/udlejer, som modtager det fra Brunata til gennemgang, inden de fremsender det til beboerne. Brunata kan derfor ikke oplyse, om du skal betale eller have penge tilbage, før du har modtaget regnskabet.

Før du modtager dit forbrugsregnskab, skal Brunata modtage en række informationer. Når vi har aflæst dine målere, skal Brunata modtage informationer fra ejendommens administrator/boligselskab/udlejer omkring dit aconto beløb og perioden, du har boet i din lejlighed. Derudover skal vi modtage en opgørelse på ejendommens samlede forbrug fra værket, hvilket der kan være ventetid på. Herefter kan Brunata udarbejde regnskabet, som sendes til ejendommens administrator/boligselskab/udlejer, der vil gennemgå og sende det ud til beboerne. Først når ejendommens administrator/boligselskab/udlejer har frigivet regnskabet, kan Brunata oplyse, hvorvidt du skal betale eller have penge tilbage. Som tommelfingerregel går der ca. 4 måneder fra terminen, til du modtager regnskabet.

Dit regnskab er inddelt i flere afsnit. Til nogle af afsnittene findes en forklaring sidst i regnskabet. Vi har lavet en video, der gennemgår dit regnskabet punkt for punkt . Videoen kan ses på følgende [link]

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kundeservice på tlf. 77 77 70 00. Så kan vi gennemgå regnskabet sammen med dig. Hav gerne dit regnskab klar foran dig når du ringer.

Servicebesøg

Hvis ikke du har mulighed for at være hjemme på det angivne tidspunkt for besøget, er du velkommen til at kontakte os, så vi sammen kan finde en tid, der passer dig bedre. Du har også mulighed lægge en nøgle, som er nemt tilgængelig for serviceteknikeren. I så fald bedes du informere os ved at ringe til kundeservice på tlf. 77 77 70 00, så vi kan give teknikeren besked eller finde en ny tid til dig. Vi kører i tidsrummet 8-16 og adviserer i 2 timers intervaller. Hav gerne dit anlægsnummer samt montørordrenummer klar, når du ringer til os.

Vi adviserer altid i 2 timers intervaller, men vi kan tilbyde at ringe til dig 30 min., før vi ankommer. Såfremt du ønsker dette, bedes du ringe til kundeservice på tlf. 77 77 70 00, så vi kan give teknikeren besked. Hav gerne dit anlægsnummer samt montørordrenummer klar, når du ringer til os.

Hvis ikke du har mulighed for at være hjemme på det angivne tidspunkt for besøget, er du velkommen til at lægge en nøgle, som er nemt tilgængelig for serviceteknikeren. I så fald bedes du informere os om dette ved at ringe til kundeservice på tlf. 77 77 70 00, så vi kan give teknikeren besked. Vi kører i tidsrummet 8-16 og adviserer i 2 timers intervaller. Hav gerne dit anlægsnummer samt montørordrenummer klar, når du ringer til os.

Der kan være flere årsager til, at vi kommer på servicebesøg. Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte kundeservice på tlf. 77 77 70 00. Hav gerne dit anlægsnummer samt montørordrenummer klar, når du ringer til os.

Hvis du skal have en ny radiator, skal du i de fleste tilfælde også have en ny måler. Det er ikke alle målere, der kan genbruges, fordi de skal skaleres til den type/størrelse radiator, de skal sidde på.

Det anbefales, at du gemmer måleren fra din gamle radiator, indtil vi kommer ud og monterer den nye måler. Derved har vi mulighed for at benytte aflæsningen på måleren i stedet for at beregne dit forbrug. Er det en fordampningsmåler, skal den stå op og bør ikke opbevares i solen.

Det er forskelligt fra anlæg til anlæg, om beboere selv må bestille Brunata til at udføre arbejdet, eller om det skal gøres af administrator/varmemester/formand. Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte kundeservice på tlf. 77 77 70 00. Hav gerne dit regnskab klar foran dig når du ringer.

Hvis din måler er faldet af, skal du i de fleste tilfælde have en ny måler. Det er ikke alle målere, der kan genbruges.

Du kan gemme måleren fra din gamle radiator, indtil vi kommer ud og monterer nye måler. Ved besøget kan vi registrere aflæsningen på den gamle måler. Er det en fordampningsmåler, skal den stå op og bør ikke opbevares i solen.

Det er forskelligt fra anlæg til anlæg, om beboere selv må bestille os til at udføre arbejdet, eller om det skal gøres af administrator/varmemester/formand. Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte kundeservice på tlf. 77 77 70 00. Hav gerne dit regnskab klar foran dig når du ringer.

Hvis du ønsker at nedtage en radiator, skal Brunata informeres om dette. Som beboer bedes du derfor kontakte ejendommens administrator/boligselskab/udlejer, som vil videregive informationen til Brunata. Ved nedtagning skal vi bruge følgende oplysninger:

 • Målernummer og dato for nedtagelse.
 • Er der tale om en elektronisk måler, skal vi bruge aflæsningen på måleren. Herefter kan måleren kasseres.
 • Er der tale om en fordampningsmåler, skal du gemme måleren til næste gang, vi kommer for at lave årsaflæsning. Måleren skal stå op og bør ikke opbevares i solen.

Som udgangspunkt skal der altid monteres en energimåler på din gulvvarme, hvis den er vandbåren.  Visse anlæg kan have andre løsninger. Du skal derfor altid kontakte ejendommens administrator/boligselskab/udlejer for at høre om de gældende regler.

Ja, der skal altid monteres måler på håndklædetørrer

Udskiftning/Servicering

Ja, hvis din radiator skal udskiftes, skal du i de fleste tilfælde også have en ny måler. Det er ikke alle målere, der kan genbruges.

Du kan gemme måleren fra din gamle radiator, indtil vi kommer ud og monterer nye målere. Ved besøget kan vi registrere aflæsningen på den gamle måler. Er det en fordampningsmåler, skal den stå oprejst og bør ikke opbevares i solen.

Det er forskelligt fra anlæg til anlæg, om beboere selv må bestille Brunata til at udføre arbejdet, eller om det skal gøres af administrator/varmemester/formand. Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte kundeservice på tlf. 77 77 70 00. Hav gerne dit regnskab klar foran dig når du ringer.

Hvis ikke du har mulighed for at være hjemme på det angivne tidspunkt for besøget, er du velkommen til at kontakte os, så vi sammen kan finde en tid, der passer dig bedre. Du har også mulighed for at lægge en nøgle, som er nemt tilgængelig for serviceteknikeren. I så fald bedes du informere os ved at ringe til kundeservice på tlf. 77 77 70 00, så vi kan give teknikeren besked eller finde en ny tid til dig. Vi kører i tidsrummet 8-16 og adviserer i 2 timers intervaller. Hav gerne dit anlægsnummer samt montørordre nummer klar, når du ringer til os.

Vi adviserer altid i 2 timers intervaller, men vi kan tilbyde at ringe til dig 30 min., før vi ankommer. Såfremt du ønsker dette, bedes du ringe til kundeservice på tlf. 77 77 70 00, så vi kan give teknikeren besked. Hav gerne dit anlægsnummer samt montørordrenummer klar, når du ringer til os.

Brunata Online

Som beboer kan du komme godt i gang med at bruge WebMon ved at se denne instruktionsvideo [Link]

Ja, som beboer kan du via Brunata Online følge dit forbrug og tilgå dine forbrugsregnskaber fra din computer eller tablet. Såfremt din administrator har givet beboerne adgang til WebMon, har du også mulighed for at følge dit forbrug på din smartphone via Brunatas App.

Generelt

For fordampningsmålere gælder følgende: Der vil altid ske en naturlig fordampning af væske fra målerens ampuller, også når måleren ikke er i brug. For at udligne den naturlige fordampning, bliver ampullen altid overfyldt (over nulstregen på målerens skala) med netop dén mængde væske, der naturligt fordamper i løbet af et år, når ampullen sættes i (nulstilles).

Da målerampullen sidder i tæt kontakt med radiatoren, er det i praksis hele radiatoren, der skal opvarmes af en forhøjet rumtemperatur fra brændeovn eller solvarme, hvis det skal føre til en uønsket registrering på en ubenyttet radiator.

 

For elektroniske målere gælder følgende: Som udgangspunkt registrerer elektroniske målere ikke udefrakommende varme. Som krævet i den europæiske målernorm EN 834:2013 har vores elektroniske måler en indbygget funktion til beskyttelse mod temperaturmanipulation. Funktionen vurderer løbende bl.a. om rum- og radiatortemperaturerne er sandsynlige set i forhold til hinanden.

I sjældne tilfælde og under særlige betingelser kan der forekomme utilsigtet registrering grundet målerens indretning. I henhold til målernormen er en mindre (0,3336 * skalaværdien / 100 pr. 24 timer) utilsigtet registrering dog tilladt.

Ja, vi kan sagtens sende et nyt varmeregnskab, hvis du har mistet det. Du kan kontakte vores kundeservice enten på tlf. 77 77 70 00 eller på mail kundeservice@brunata.dk. Så vil vi være behjælpelig med at sende et nyt.

Som udgangspunkt bør møbler, tørrestativer, gardiner og lignende placeres 15-20 cm fra radiatoren. På den måde kan varmen frit afgives og fordeles i rummet. Dette giver bedre varmekomfort og sparer energi på opvarmningen. Hvis målerne bliver tildækket, vil det påvirke den måde, hvorpå de tæller, da der vil blive meget varmt omkring dem. De vil derfor opfatte det som om at der bliver brugt mere varme end der reelt gør.

Under normale omstændigheder vil der ikke ske nogen registrering på vores målere, når radiatorerne ikke har været benyttet i årets løb. Der kan dog være registreret et forbrug, selvom radiatorerne har været slukket, hvis der har været utætheder i termostatventilerne. Termostatventiler, der konsekvent er lukkede, kan gro fast. Det betyder, at der kan sive lidt vand igennem – derfor anbefaler termostatfabrikanterne, at termostatventiler aktiveres med passende mellemrum, også gerne i sommerperioden.

For at konstatere, om ventilerne er utætte, kan man som en hurtig test i fyringsperioden føle på varmerøret umiddelbart før termostatventilen og vurdere, om røret er koldt eller slipper en smule varme igennem. Desuden kan man ved en helt lukket ventil efter 2-3 timer føle på radiatoren tæt på termostatventilen, hvor radiatoren gerne skal føles kold.

Der kan være flere årsager til, at du oplever et højt varmeforbrug. De mest almindelige er:

 • Høj luftfugtighed. Dette kan skyldes manglende udluftning, der gør luften ”tung” og meget vanskelig at opvarme.
 • Åbentstående vinduer. Dette kan skabe et varmeforbrug, selvom radiatorerne er lukkede, fordi radiatorens termostatventil automatisk åbner, når temperaturen kommer under termostatens frostsikringstemperatur, som typisk er 5-10 C.
 • Defekte termostater.

Brunata kan dog ikke tage stilling til, hvorfor beboerens forbrug er, som det er. Vi tager derimod stilling til, om det aflæste forbrug i lejemålet, er regnskabsført korrekt.

Hvis du mangler den originale faktura, kan du kontakte kundeservice på tlf. 77 77 70 00 eller på mail kundeservice@brunata.dk. Så vil vi være behjælpelig med at fremsende en kopi. Hav gerne anlægsnummer og fakturanummer klar når du ringer.

Fandt du ikke det du søgte?

Skriv til kundeservice via vores chatsupport nederst til højre på din skærm.

Hjælp til administratorer

Årsaflæsning af målere

Måneden for aflæsning afhænger af værkets regnskabsperiode. Det er altså ikke Brunata, der bestemmer tidspunktet for aflæsningen. Du kan få regnskabsperioden for dit anlæg oplyst ved at kontakte kundeservice på tlf. 77 77 70 00. Hav gerne dit regnskab klar foran dig, når du ringer.

Aflæsningen afhænger af målertypen, eftersom nogle målere kræver et fysisk besøg, mens andre målere bliver fjernaflæst. Hvis du ønsker information om aflæsningsformen af din måler, er du velkommen til at kontakte Brunatas kundeservice på tlf. 77 77 70 00.  Hav gerne dit regnskab klar foran dig, når du ringer.

Du kan kontrollere aflæsningen ved at følge vejledningen for den pågældende måler. Aflæsningsformen afhænger af målertypen. Du kan finde vejledningen for din måler ved at klikke dig ind på Brunatas produktoversigt. Når du har fundet din måler, klikker du på ”se mere”, hvorefter du vælger ”Datablad”. I databladet finder du en oversigt over hvordan du kan kontrollere aflæsningen. Hvis ikke du kan finde din måler, er du velkommen til at kontakte Brunatas kundeservice på tlf. 77 77 70 00. Hav gerne dit regnskab klar foran dig, når du ringer.

Såfremt din måler er aflæst forkert, kan du kontakte kundeservice via telefon eller mail: kundeservice@brunata.dk. Ved henvendelse pr. mail anbefaler vi, at du vedhæfter billeddokumentation af måleren, da vi derved kan give dig den bedst mulige service.

Flytning

Hvis ejendommens målertype kræver manuel aflæsning, kommer Brunatas servicetekniker og aflæser så tæt på overtagelsesdatoen som muligt. Du vil snarest blive kontaktet med henblik på nærmere aftale, hvis målerne kræver manuel aflæsning.

Tidspunktet for modtagelse af dit regnskab afhænger af regnskabsperioden. Dette skyldes, at forbrugsregnskabet er et fordelingsregnskab, der først kan udarbejdes efter der forligger en årlig opgørelse for ejendommens forbrugsudgifter.

Prisen for en flytteaflæsning afhænger af målertypen og den gældende prisliste. For at få oplyst din pris, er du velkommen til at kontakte kundeservice på tlf. 77 77 70 00. Hav gerne dit regnskab klar foran dig, når du ringer.

Regnskaber

Varmefordelingstallet fordeler den faste del af udgiften, som dermed ikke er afhængig af dit eget varmeforbrug (f.eks. rør- og varmevekslertab). Varmefordelingstallet er typisk fastlagt på baggrund af lejlighedens areal fratrukket eventuel reduktion for termisk udsat beliggenhed.

Hvis du ikke har hæftet for lejligheden hele året, kan du se beregningerne for dit varmefordelingstal under punkt 6 på din opgørelse.

Før du modtager dit forbrugsregnskab, skal Brunata modtage en række informationer fra din administrator. Når vi har aflæst dine målere, skal din administrator oplyse omkring dit aconto beløb og perioden, du har boet i din lejlighed. Derudover skal vi modtage en opgørelse på ejendommens samlede forbrug fra værket, hvilket der kan være ventetid på. Herefter kan Brunata udarbejde regnskabet, som sendes til din administrator, der vil gennemgå og sende det ud til beboerne. Først når administrator har frigivet regnskabet, kan Brunata oplyse, hvorvidt du skal betale eller have penge tilbage. Som tommelfingerregel går der ca. 4 måneder fra terminen, til du modtager regnskabet.

Reduktion gives for termisk udsat beliggenhed; det kan f.eks. være, hvis du bor ud til en gavl, øverst eller nederst i bygningen eller over en port.

Reduktionen kan gives på forskellige måder. Som oftest gives den i dit varmefordelingstal, men kan også gives i dine enheder eller på målerens skala. Reduktionen beregnes efter Brunatas standardmodel eller efter en varmetabsrapport. Brunata udarbejder ikke en varmetabsrapport men kan benytte denne som grundlag for reduktionen, hvis der findes en rapport for ejendommen. Under punkt 7 på din opgørelse, kan du finde oplysninger om, hvorvidt dit lejemål får reduktion eller ej.

Med Tapsteder menes varmt vands haner.

Haneandele og værelseshaneandele bruges til at fordele udgiften for energi til varmt vand. Om der benyttes hane- eller værelseshaneandele afhænger af, om der er varmtvandsmålere eller ej.

Haneandele benyttes, hvis der er måler på det varme vand og værelseshaneandele benyttes, hvis der ikke er måler på.

Andelene er forbrugsuafhængige og afregnes i henhold til Cirkulære om lejeloven, pkt. 15.

Almindelige praksis for optælling af haneandele/værelseshaneandele er som følgende:

Håndvask 1 andel Brusebad 2 andele
Karbad med bruser 3 andele Køkkenhane 3 andele
Værelse 1 andel  

 

Eksempel på afregning af værelseshaneandele: En lejlighed på tre værelser (3 andele) med køkkenhane (3 andele), karbad med bruser (3 andele) og håndvask (1 andele) har 10 andele.

Eksempel på afregning af haneandele: En lejlighed på tre værelser (0 andele) med køkkenhane (3 andele), karbad med bruser (3 andele) og håndvask (1 andele) har 7 andele

Hvis beboeren ikke hæfter for en hel regnskabsperiode (12 måneder), bliver haneandele/værelsehaneandelene fordelt mellem delperioderne efter antallet af kalenderdage.

Du kan se, hvordan du online udfylder oplysningsskemaet for varme i denne vejledning [LINK]

Såfremt du foretrækker at udfylde skemaet i den fysiske form, kan du benytte denne vejledning

Vand [LINK]

Varme [LINK]

Når en måler er beregnet betyder det, at det ikke har været muligt at få en aflæsning fra din måler. Dette kan enten skyldes, at den er defekt eller utilgængelig. Derfor bliver forbruget beregnet.

Der er flere måder at beregne forbruget på. Hvis der er tale om beregning på en vand- eller elmåler, bliver forbruget beregnet ved hjælp af kalenderdage. Har du boet i lejligheden i mere end 1 år, vil man typisk beregne ud fra tidligere forbrug. Der kan også beregnes ud fra et gennemsnit på ejendommen.

Hvis der er tale om beregning på en varmemåler, bliver forbruget beregnet ud fra graddage. Også her kan forbruget beregnes på flere måder. Det kan enten beregnes ud fra tidligere års forbrug, ud fra en gennemsnit af forbruget på de resterende målere i lejligheden eller ud fra et gennemsnit på ejendommen i forhold til m2.

Beregningen finder du på din regning under punkt 4. Hvis du har spørgsmål til beregningen, er du velkommen til at kontakte kundeservice på tlf. 77 77 70 00. Hav gerne dit regnskab klar foran dig, når du ringer.

En enhed er en målertælling, som er fastsat for en bestemt målertype og benyttes i Forbrugsregnskaber med fordelingsmålere. Enhederne er individuelle og forskellige målertyper kan derfor ikke sammenlignes.

Prisen per enhed beregnes ud fra ejendommens fordelingsnøgle og er afhængig af ejendommens samlede energiudgift og det aflæste forbrug. Pris per enhed kan derfor ikke sammenlignes med værkets pris per kWh/m3.

Fordelingsnøglen er en beskrivelse af den metode/det princip en given udgift fordeles efter.

Når vi kender ejendommens totale forbrug og -udgift, beregner vi fordelingsnøglen.

Standard fordeling i et varmeregnskab kan se således ud:

Totaludgiften deles i to puljer:

1) En pulje der udgøres af den energi, der er gået til varmt vand.

2) En pulje der udgøres af det forbrug, der er gået til opvarmning af lejlighederne.

 

Disse to puljer opdeles yderligere hver især:

1) Energi til varmt vand

a. Haneandele (dvs. den faste del af udgiften, der er uafhængig af beboerens eget forbrug, såsom rør- og vekslertab)

b. Forbruget på varmtvandsmålerne.

 

2) Forbrug til opvarmning af lejlighederne

a. 70 % af opvarmningsudgiften dækker forbruget på målerne

b. 30 % af opvarmningsudgiften dækker varmefordelingstallet (den faste del af udgiften, der er uafhængig af beboerens eget forbrug, dvs. rør- og vekslertab samt varmeovergang mellem lejlighederne.

 

Når vi kender % fordelingen af udgifterne, kan vi beregne priserne på enheder/andele ved at dividere udgifterne i de respektive puljer med ejendommens samlede antal enheder/andele for den pågældende pulje.

Der kan være flere årsager til, at prisen er højere end sidste år. Forklaringen varierer fra regnskab til regnskab, hvorfor vi anbefaler, at du kontakter kundeservice på tlf. 77 77 70 00, så vi kan gennemgå regnskabet sammen med dig. Hav gerne dit regnskab klar foran dig, når du ringer.

Brunata laver fordelingsregnskaber for beboerne. Her fordeler vi omkostninger til varme, vand eller el, mellem en gruppe forbrugere. Modsat afregning som fx på tankstationen hvor der på forhånd er oplyst en pris pr. liter.

I fordelingsregnskabet udregnes prisen per enhed ud fra ejendommens fordelingsnøgle og er afhængig af ejendommens samlede energiudgift og det aflæste forbrug. Pris per enhed kan derfor ikke sammenlignes med værkets pris per kWh/m3 og kan derfor også variere fra år til år.

Der kan være forskel på, hvordan de forskellige målertyper tæller. For eksempel tæller de elektroniske målere flere enheder end fordampningsmålerne. Til gengæld er prisen pr. enhed også lavere på de elektroniske målere, end på fordampningsmålerne.

Servicebesøg

Hvis du skal have en ny radiator, skal du i de fleste tilfælde også have en ny måler. Det er ikke alle målere, der kan genbruges, fordi de skal skaleres til den type/størrelse radiator, de skal sidde på.

Det anbefales, at du gemmer måleren fra din gamle radiator, indtil vi kommer ud og monterer den nye måler. Derved har vi mulighed for at benytte aflæsningen på måleren i stedet for at beregne dit forbrug. Er det en fordampningsmåler, skal den stå op og bør ikke opbevares i solen.

Det er forskelligt fra anlæg til anlæg, om beboere selv må bestille Brunata til at udføre arbejdet, eller om det skal gøres af administrator/varmemester/formand. Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte kundeservice på tlf. 77 77 70 00. Hav gerne dit regnskab klar foran dig når du ringer.

Hvis din måler er faldet af, skal du i de fleste tilfælde have en ny måler. Det er ikke alle målere, der kan genbruges.

Du kan gemme måleren fra din gamle radiator, indtil vi kommer ud og monterer nye måler. Ved besøget kan vi registrere aflæsningen på den gamle måler. Er det en fordampningsmåler, skal den stå op og bør ikke opbevares i solen.

Det er forskelligt fra anlæg til anlæg, om beboere selv må bestille os til at udføre arbejdet, eller om det skal gøres af administrator/varmemester/formand. Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte kundeservice på tlf. 77 77 70 00. Hav gerne dit regnskab klar foran dig når du ringer.

Hvis du ønsker at nedtage en radiator, skal Brunata informeres om dette. Som beboer bedes du derfor kontakte ejendommens administrator/boligselskab/udlejer, som vil videregive informationen til Brunata. Ved nedtagning skal vi bruge følgende oplysninger:

 • Målernummer og dato for nedtagelse.
 • Er der tale om en elektronisk måler, skal vi bruge aflæsningen på måleren. Herefter kan måleren kasseres.
 • Er der tale om en fordampningsmåler, skal du gemme måleren til næste gang, vi kommer for at lave årsaflæsning. Måleren skal stå op og bør ikke opbevares i solen.

Som udgangspunkt skal der altid monteres en energimåler på din gulvvarme, hvis den er vandbåren.  Visse anlæg kan have andre løsninger. Du skal derfor altid kontakte ejendommens administrator/boligselskab/udlejer for at høre om de gældende regler.

Ja, der skal altid monteres måler på håndklædetørrer

Udskiftning/Servicering

Brunata har udarbejdet et beregningsark, som du kan bruge til at beregne, hvorvidt det er rentabelt at installere varmtvandsmålere i ejendommen eller ej.

[Link]

Vi bestræber os på, at der max går 6 uger fra ordren er bestilt, til vi kommer på besøg. Du er altid velkommen til at kontakte kundeservice på tlf. 77 77 70 00, så vi sammen kan finde et tidspunkt, der passer dig. Hav gerne dit regnskab klar foran dig når du ringer.

Ja, hvis din radiator skal udskiftes, skal du i de fleste tilfælde også have en ny måler. Det er ikke alle målere, der kan genbruges.

Du kan gemme måleren fra din gamle radiator, indtil vi kommer ud og monterer nye målere. Ved besøget kan vi registrere aflæsningen på den gamle måler. Er det en fordampningsmåler, skal den stå oprejst og bør ikke opbevares i solen.

Det er forskelligt fra anlæg til anlæg, om beboere selv må bestille Brunata til at udføre arbejdet, eller om det skal gøres af administrator/varmemester/formand. Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte kundeservice på tlf. 77 77 70 00. Hav gerne dit regnskab klar foran dig når du ringer.

Brunata Online

Som administrator kan du komme godt i gang med at bruge WebMon ved at se denne instruktionsvideo [Link]

I Online Indrapportering kan du som administrator både få et overblik over de nuværende beboeroplysninger og få mulighed for at foretage ændringer i informationerne.

Du kan selv vælge, om du ønsker at foretage opdateringerne manuelt eller uploader en fil med informationerne, f.eks. fra dit eget administrationssystem. Her kan du finde en vejledning til at indrapportere online [Link]

Alternativt kan du også indrapportere udgifter og acontobeløb ved hjælp af det tilsendte oplysningsskema. Vi har udarbejdet to vejledninger for hhv. vand og varme som en hjælp til dette:

Vand: [Link]

Varme: [Link]

Hvis du ved en fejl har indberettet online, kan du ringe til kundeservice på tlf. 77 77 70 00 eller sende os en mail på kundeservice@brunata.dk. Herefter kan vi åbne op for indberetningen igen. Hav gerne dit anlægsnummer klar når du ringer.

Generelt

For fordampningsmålere gælder følgende: Der vil altid ske en naturlig fordampning af væske fra målerens ampuller, også når måleren ikke er i brug. For at udligne den naturlige fordampning, bliver ampullen altid overfyldt (over nulstregen på målerens skala) med netop dén mængde væske, der naturligt fordamper i løbet af et år, når ampullen sættes i (nulstilles).

Da målerampullen sidder i tæt kontakt med radiatoren, er det i praksis hele radiatoren, der skal opvarmes af en forhøjet rumtemperatur fra brændeovn eller solvarme, hvis det skal føre til en uønsket registrering på en ubenyttet radiator.

 

For elektroniske målere gælder følgende: Som udgangspunkt registrerer elektroniske målere ikke udefrakommende varme. Som krævet i den europæiske målernorm EN 834:2013 har vores elektroniske måler en indbygget funktion til beskyttelse mod temperaturmanipulation. Funktionen vurderer løbende bl.a. om rum- og radiatortemperaturerne er sandsynlige set i forhold til hinanden.

I sjældne tilfælde og under særlige betingelser kan der forekomme utilsigtet registrering grundet målerens indretning. I henhold til målernormen er en mindre (0,3336 * skalaværdien / 100 pr. 24 timer) utilsigtet registrering dog tilladt.

Ja, vi kan sagtens sende et nyt varmeregnskab, hvis du har mistet det. Du kan kontakte vores kundeservice enten på tlf. 77 77 70 00 eller på mail kundeservice@brunata.dk. Så vil vi være behjælpelig med at sende et nyt.

Som udgangspunkt bør møbler, tørrestativer, gardiner og lignende placeres 15-20 cm fra radiatoren. På den måde kan varmen frit afgives og fordeles i rummet. Dette giver bedre varmekomfort og sparer energi på opvarmningen. Hvis målerne bliver tildækket, vil det påvirke den måde, hvorpå de tæller, da der vil blive meget varmt omkring dem. De vil derfor opfatte det som om at der bliver brugt mere varme end der reelt gør.

Under normale omstændigheder vil der ikke ske nogen registrering på vores målere, når radiatorerne ikke har været benyttet i årets løb. Der kan dog være registreret et forbrug, selvom radiatorerne har været slukket, hvis der har været utætheder i termostatventilerne. Termostatventiler, der konsekvent er lukkede, kan gro fast. Det betyder, at der kan sive lidt vand igennem – derfor anbefaler termostatfabrikanterne, at termostatventiler aktiveres med passende mellemrum, også gerne i sommerperioden.

For at konstatere, om ventilerne er utætte, kan man som en hurtig test i fyringsperioden føle på varmerøret umiddelbart før termostatventilen og vurdere, om røret er koldt eller slipper en smule varme igennem. Desuden kan man ved en helt lukket ventil efter 2-3 timer føle på radiatoren tæt på termostatventilen, hvor radiatoren gerne skal føles kold.

Der kan være flere årsager til, at du oplever et højt varmeforbrug. De mest almindelige er:

 • Høj luftfugtighed. Dette kan skyldes manglende udluftning, der gør luften ”tung” og meget vanskelig at opvarme.
 • Åbentstående vinduer. Dette kan skabe et varmeforbrug, selvom radiatorerne er lukkede, fordi radiatorens termostatventil automatisk åbner, når temperaturen kommer under termostatens frostsikringstemperatur, som typisk er 5-10 C.
 • Defekte termostater.

Brunata kan dog ikke tage stilling til, hvorfor beboerens forbrug er, som det er. Vi tager derimod stilling til, om det aflæste forbrug i lejemålet, er regnskabsført korrekt.

Hvis du mangler den originale faktura, kan du kontakte kundeservice på tlf. 77 77 70 00 eller på mail kundeservice@brunata.dk. Så vil vi være behjælpelig med at fremsende en kopi. Hav gerne anlægsnummer og fakturanummer klar når du ringer.

Fandt du ikke det du søgte?

Skriv til kundeservice via vores chatsupport nederst til højre på din skærm.