EED forbrugsoplysninger

Kom på omgangshøjde med EU’s lovgivning

Fjernaflæste målere og forbrugsnotifikationer hver måned. EU’s Energieffektivitetsdirektiv (EED) stiller nye krav til ejendomsadministratorer, udlejere og boligforeninger. Hvis I ikke allerede er klar, får vi jer hurtigt i mål.

Fremtiden er begyndt

Med Energieffektivitetsdirektivet har EU sat den grønne omstilling på dagsordenen. Vi skal alle blive bedre til at udnytte energien og spare på jordens ressourcer.

Formålet med EED er at gøre beboere og lejere mere bevidste om hvor meget energi, de bruger på at varme deres boliger op. For så bliver vi bedre til at spare på energien.

Derfor skal alle have besked om at tjekke deres aktuelle forbrug hver måned i fyringssæsonen. Den data skal naturligvis være fuldt tilgængelig for beboerne.

EED blev vedtaget i 2018 og skal være fuldt gennemført den 1. januar 2027. Men flere af de væsentlige tiltag er allerede trådt i kraft. Hvor langt er I kommet?”

Nyhed

Ændring i lejeloven gør det billigere for udlejere at overholde lovgivningen

Fra 1. januar 2024 stiller loven krav om, at udlejere fremover medtager deres udgifter til de månedlige leverancer af forbrugsoplysninger (de såkaldte EED-notifikationer) i forbrugsregnskabet.

Læs mere her

EED er allerede i fuld gang

EU’s direktiv blev vedtaget i 2018 og skal som sagt være fuldt gennemført 1. januar 2027. Men flere af de væsentlige krav er allerede trådt i kraft. Siden oktober 2020 har alle nyopsatte målere skullet være fjernaflæste. Og siden januar 2022 har alle forbrugere med fjernaflæste målere haft krav på at modtage forbrugsnotifikationer hver måned.

Her er de fire vigtigste krav:

2020Manuelt aflæste målere skal aflæses mindst to gange årligt

... og forbrugerne skal også have adgang til deres forbrugsoplysninger to gange årligt.

2020Alle nyopsatte målere skal kunne fjernaflæses

Det er altså ikke længere tilladt at opsætte energi-, varmtvands- og varmemålere, der kun kan aflæses manuelt.

2022Fjernaflæste målere skal aflæses en gang om måneden

Dog kun i fyringssæsonen. Beboerne skal desuden have adgang til deres forbrugsoplysninger lige så ofte.

2027Fra 1. januar 2027 skal alle målere kunne fjernaflæses

Målere, der ikke kan fjernaflæses, skal med andre være udskiftet senest 31. december 2026*.

* Undtaget er dog målere, hvor man kan dokumentere, at det ikke er omkostningseffektivt at udskifte dem

Bliv EED-klar i tre trin

Uanset om I allerede er begyndt at gøre jer klar til EED eller ej, kan Brunata let og hurtigt få jer på omgangshøjde med kravene.

Der er tre trin på rejsen henimod at kunne leve til EED. I behøver ikke at få dem alle leveret af Brunata, men vi har naturligvis en pakke til jer, der ønsker en One Stop-løsning.

Trin 1: Fjernaflæste målere

Skift til fjernaflæste forbrugsmålere

Siden oktober 2020 har alle nyopsatte målere skullet være fjernaflæste, – og inden 1/1 2027 skal alle ejendomme have opsat fjernaflæste forbrugsmålere*.

For at kunne levere et nøjagtigt og fair fordelt forbrugsregnskab er det afgørende, at målerne er præcise og pålidelige. Udover at samtlige af Brunatas målere kan fjernaflæses, ligger de teknologisk i front hvad angår præcision og kvalitet.

Læs mere om vores målere her
Brunata M8

Trin 2: Trådløst netværk

Få alle målere koblet på et trådløst netværk

EED kræver, at fjernaflæste målere skal aflæses hver måned. For at det kan lade sig gøre skal alle ejendommens målere kobles på et trådløst netværk.

Brunata benytter sig af den stabile og fleksible netværksstandard LoRaWAN®, der ideelt til fjernaflæsning af målere. Det er tilmed et af de mest udbredte netværk til IoT- og Smart Building-løsninger. Læs mere om LoRaWAN® her.

Vores målere kan dog også tilkobles Wireless M-Bus, hvis man foretrækker det.

Læs mere om LoRaWAN her

Trin 3: EED Forbrugsnotifikationer

Send forbrugsnotifikationer til beboerne hver måned

Sidste skridt er, at I giver alle beboere og lejere besked om deres forbrug hver måned i fyringssæsonen.

Med Brunatas EED-forbrugsnotifikation får I automatisk sendt oplysningerne ud til alle beboere, som vi har en e-mailadresse på. De modtager en overskuelig PDF, hvor de kan se deres forbrug og sammenligne med tidligere perioder.

Har jeres beboere eller lejere ikke allerede adgang til deres forbrugsdata i Brunata Online, sørger vi får at åbne op for denne funktion, så de kan dykke ned i deres data på computer eller via vores app.

Læs mere om vores EED-forbrugsnotifikations service her

Skal vi hjælpe jer med at blive EED-klar?

Vi har ekspertisen til at få jer hurtigt i mål med at leve op til EU's krav om energieffektivitet.

Få et godt tilbud nu

Bliv klogere på EED

Vil du vide mere om EU’s Energieffektivitetsdirektiv og hvad det betyder for jeres ejendom, kan du læse videre på eed.dk

Besøg EED.dk