GDPR

Sådan arbejder vi med databeskyttelse

Her kan du orientere dig om, hvordan vi arbejder med persondata hos Brunata. GDPR, som det ofte omtales i dagligdagen, er baseret på EU-forordningen General Data Protection Regulation, som fastlægger rammerne for virksomheders arbejde med persondata.

GDPR handler om at omgås persondata ordentligt. Det lægger vi stor vægt på hos Brunata, hvor vi primært lever af at behandle persondata i form af bl.a. oplysninger om beboeres el-, energi- eller varmeforbrug. Det er afgørende for os, at vores kunder oplever at være i trygge hænder, når vi håndterer deres beboeres persondata.

Maj 2021: Brunata overgår til at være fælles dataansvarlig sammen med sine kunder. Læs kundeorientering om rolleskiftet her

Vores GDPR-univers dækker tre hovedområder: Brunatas GDPR-mæssige rolle, vores aftale om fælles dataansvar og vores persondatapolitik. Nedenfor kan du læse om hvert område.

Skulle du have spørgsmål til GDPR hos Brunata er du altid velkommen til at kontakte vores Data Protection Officer, Michael da Silva Rasmussen, på e-mail mida@brunata.com.

Brunatas GDPR-mæssige rolle

Hos Brunata gør vi os altid umage med at behandle data sikkert og i overensstemmelse med gældende lovgivning og regler.

Da Brunata i 2018 implementerede GDPR var vurderingen, at vi var databehandler for vores kunder, og at vores kunder alene var dataansvarlig.

Spørgsmålet om hvilken GDPR-rolle man indtager og herunder især om databehandlere ctr. fælles dataansvarlige, er siden GDPR’s ikrafttrædelse blevet fortolket og konkretiseret af danske og europæiske myndigheder. Sammenholdt med udviklingen i Brunatas egen interesse i de data vi behandler, har dette givet os anledning til at genoverveje vores rolle i medfør af GDPR. Sammen med juridiske rådgivere har vi konkluderet, at Brunata i dag (april 2021) må indtage en rolle som fælles dataansvarlig jf. GDPR art. 26. Således er Brunata ophørt med at være databehandler for sine kunder og er overgået til at være fælles dataansvarlig sammen med kunderne ift. de registrerede (beboere).

Her finder du den databehandleraftale vi benyttede frem til april 2021.

Her finder du vores seneste erklæring om overholdelse af GDPR (som databehandler) fra december 2020.

Læs om Brunatas GDPR-rolle her

Brunatas aftale om fælles dataansvar

Som fælles dataansvarlige ift. beboerne skal Brunatas kunder og Brunata indgå en aftale om fælles dataansvar, der fastlægger de fælles dataansvarliges respektive ansvar for overholdelse af forpligtelserne iht. GDPR ift. de registrerede (beboerne).

Aftalen er et vilkår for leveringen af Brunatas ydelser på samme vis som Brunatas Salgs- og leveringsbetingelser.

Læs aftalen om fællesdataansvar her

Brunatas persondatapolitik

Hos Brunata tager vi din databeskyttelse alvorligt. Derfor arbejder vi løbende for at sikre, at der er gennemsigtighed når det kommer til håndtering af data.

Læs vores persondatapolitik her