Datablade

ISO certificeringer

Et ISO-certifikat er et kvalitetsstempel af en virksomhed, idet det betegner nogle internationale standarder, som en virksomheden kan vælge at følge. Her kan du finde Brunatas ISO-certifikater og dermed de standarder, Brunata har besluttet at følge inden for henholdsvis kvalitetsstyring, management system, miljøledelse og environmental management system. ISO 9001ISO 14001

Typegodkendelser

Typegodkendelser udstedes af sikkerhedsstyrelsen og findes enten på sikkerhedsstyrelsens hjemmeside eller ved at følge disse links:Futura Heat varmefordelingsmålerQ Caloric 5.5 varmefordelingsmålerRME95 varmefordelingsmålerRMK87 varmefordelingsmåler

Lovgivning

Et udpluk af relevante bekendtgørelser og vejledninger BEK nr 563 af 02/06/2014Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling VEJ nr 11032 af 18/11/2015Vejledning til bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling BEK nr 2251 af 29/12/2020Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v. BEK nr 582 af 28/05/2018Bekendtgørelse om anvendelse af måleinstrumenter til måling af forbrug af vand, gas, el eller varme VEJ nr 9464 af 20/06/2018Vejledning om instrumentejerens egenkontrol af vand-, el- og varmemålere i brug omfattet af bekendtgørelse om anvendelse af måleinstrumenter til måling af forbrug af vand, gas, el eller varme. BEK nr 545 af 28/05/2018Bekendtgørelse om krav til målerinstallatører, som monterer, skalerer og servicerer varmefordelingsmålere BEK nr 546 af 28/05/2018Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter BEK nr 1383 af 21/09/2020Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling