Brunata Energy Management

Få fuldt overblik over jeres energiforbrug og CO2-udledning

Brunata Energy Management er et intelligent og dynamisk overvågningsværktøj, der gør det nemt at spare både tid og penge på driften af jeres ejendomme.

Få både det store overblik og de dybe indsigter

Hvor meget CO2 udleder jeres ejendomme? Hvor stort er varmeforbruget lige nu? Hvilke bygninger bruger hvor meget vand? Hvor bliver der spildt energi? Hvad bliver der brugt på transport og affald?

Alt dette og meget mere kan I få svar på med det samme med Brunatas Energy Management-løsning. Det digitale overvågningssystem giver jer et komplet overblik over jeres energiforbrug, økonomi og CO2-udledning.

Genvejen til grønne gevinster og store besparelser

Med Energy Management kan I vinke farvel til det store og tunge arbejde med at indhente og analysere forbrugsdata fra målere og anlæg rundt om i jeres ejendomme. Med nogle få klik får I alle data – og hvis forbruget pludselig stikker af et sted, får I besked med det samme.

Det giver store besparelser på flere fronter. For ikke alene sparer I en masse tid. I får også hurtig indsigt i, hvor I kan effektivisere energiforbruget, og hvordan I kan skære ned på CO2-udledningen. Alle tallene til jeres klimaregnskab bliver endda leveret hurtigt og effektivt.

Sådan fungerer systemet

Systemet indhenter data fra alle ejendommens trådløse målere og samler det hele i det internetbaserede dashboard, som I har nem adgang til via computer og tablet. Her får I både det helt store overblik og de detaljerede indsigter i alt fra energiforbrug i enkelte bygninger til økonomi, nøgletal, miljøregnskab og forslag til energibesparende forbedringer.

Få et dynamisk dashboard

Brunata Energy Management er et dynamisk og intelligent system, der giver jer et væld af muligheder for at dykke ned i detaljerne. Læs om de mange funktioner her:

Forbrugsafvigelser

Et uundværligt værktøj, der viser jer, hvor der er forbrugsafvigelser lige nu. I kan med det samme se, hvilken afvigelse der er dyrest, og hvor det giver størst effekt at gribe ind først. Værktøjet fortæller samtidig, hvad det vil koste, hvis forbruget fortsætter uændret. I får med andre ord et hurtigt overblik over potentielle energibesparelser.

Miljøregnskab

Et effektivt redskab til jeres miljørapportering. Alt er samlet ét sted. Med få klik kan I nemt eksportere forbrugsdata og den aktuelle CO2-udledning til jeres grønne regnskab eller CSR-rapport.

Nøgletal

Her kan I se, når forbruget afviger fra ejendommens nøgletal. I kan desuden bench-marke på tværs af ejendommene. Sammen med vores energikonsulenter kan I optimere forbruget. Potentielt kan dette føre til, at energimærket for ejendommen hæves.

Opdag energispild i tide

Opstår der pludselig en stor forbrugsafvigelse et sted, sender Brunata Energy Management straks besked via sms og/eller email, så spildet kan blive stoppet hurtigst muligt. I kan selv tilpasse grænseværdierne for, hvornår alarmerne skal gå i gang.

Tagging

Få et skræddersyet overblik. Med tagging kan du nemt gruppere, filtrere og navngive dine målere alt efter deres anvendelse. På den måde kan I se forbruget på relevante målere, som f.eks. varmtvandsproduktion el.lign.

Virtuelle beregningsmålere

Du har mulighed for at oprette virtuelle beregningsmålere og få beregnet resultaterne for de fysiske målere. Ved at indtaste formler på fjernaflæste målere kan du også udregne de værdier, som skal bruges for at opnå resultater.

Budgettering og økonomi

Her kan I nemt foretage budgetopfølgning på energiforbruget. Værktøjet kan også bruges til at lægge et mere præcist budget for det næste års energiforbrug, så beboernes acontobetaling kan blive tilpasset i kroner og ører.

Analyse af varmeforbrug

Jeres returværdier på fjernvarme bliver løbende overvåget. I får besked, hvis fjernvarmen ikke bliver afkølet godt nok. Det giver jer mulighed for at justere varmeforbruget, så I slipper for at betale en dyr afkølingsafgift.

Info-board med aktuelt energiforbrug

I kan opsætte fysiske infoboards med en oversigt over forbruget af vand, varme og el, og f.eks. produktion fra solceller. Her kan medarbejdere og gæster følge med, og I har mulighed for at vise jeres grønne profil med fokus på miljøet og reduceret CO2-udslip.

Vil du vide hvordan I får mere ud af jeres energi, økonomi og klimaregnskab?

Det er nemmere end du tror med Brunata Energy Management

Kom hurtigt i gang