Ekstra services til forbrugsregnskabet

Gør hverdagen lidt lettere

Dokumentation, kontrol, rapportering, lovkrav, servicering og meget mere – som administrator er der rigeligt at se til hver dag. Derfor tilbyder Brunata en række ekstra services til Forbrugsregnskabet, som letter de administrative forpligtelser og frigiver tid til andre opgaver.

Hvilken pakke skal I have?

Ikke to kunder er ens. Derfor giver vi jer mulighed for at sammensætte en pakke af løsninger og services, der passer præcist til jeres behov.

Funktionerne i basisudgaven af vores administrationsplatfom, Brunata, Online følger automatisk med, når I får leveret forbrugsregnskaber fra os. Hvis I vil have flere muligheder i hverdagen, kan I vælge et Plus- eller Premium-abonnement.

Derudover kan I tilkøbe en række serviceydelser, som hjælper jer med at efterleve lovgivningskrav, servicere jeres beboere, udarbejde kontrolrapporter og meget mere. Få fuldt overblik over mulighederne længere nede på siden.

Basic

Basic er vores grundpakke, som følger automatisk med, når du har Forbrugsregnskaber hos Brunata. Pakken giver adgang til disse services:

Online indrapportering
Registrer flytninger online
Online arkiv
Daglige online aflæsninger
Online beboerportal
Beboerapp
Online frigiv regninger
Online rapporter
Online Visual
Overvågning og alarmer

Plus

Luk op for flere muligheder med Plus-pakken, der bl.a. giver administratorer og beboere et løbende overblik over deres forbrug:

Online indrapportering
Registrer flytninger online
Online arkiv
Daglige online aflæsninger
Online beboerportal
Beboerapp
Online frigiv regninger
Online rapporter
Online Visual
Overvågning og alarmer

Premium

Den komplette løsning, hvor administratorer får mulighed for at opsætte overvågning med alarmer og modtage visualiserede rapporter:

Online indrapportering
Registrer flytninger online
Online arkiv
Daglige online aflæsninger
Online beboerportal
Beboerapp
Online frigiv regninger
Online rapporter
Online Visual
Overvågning og alarmer

Luk op for endnu flere muligheder

Hvorfor ikke gøre hverdagen endnu lettere? Hos Brunata har I mulighed for at tilkøbe serviceydelser, der letter det administrative arbejde for både administratorer og teknisk personale. Det frigiver tid til andre opgaver i hverdagen.

EED Forbrugsnotifikation

Vidste du, at EED-direktivet kræver, at beboerne i bygninger med fjernaflæste målere får oplyst deres varme- og vandforbrug hver måned i fyringssæsonen? Med servicen EED Forbrugsnotifikation klarer Brunata opgaven, og sender månedligt beboerne en e-mail med en forbrugsoversigt.

Læs mere om EED Forbrugsnotifikation her

Smart Building-løsninger

Tænk hvis jeres bygninger kunne beskytte sig selv mod vandskader, råd, skimmelsvamp, brand og ressourcespild! Med vores IoT-baserede Smart Building-løsninger slipper I for unødige bekymringer, og får samtidig store besparelser på både driftsbudgettet og klimaregnskabet.

Læs mere om vores løsninger her

ProService

Få overvågning og servicering af jeres målere for et fast årligt beløb. Det letter jer for en stor administrativ byrde. Vi står for advisering, servicering og udskiftning. I får en fast årlige driftsomkostning og slipper for uforudsete omkostninger.

Online Compass

Med Online Compass modtager I den dokumentation om jeres fordelingsmålere, I som varmeleverandør er forpligtet til at holde styr på – blandt andet målertype og radiatorernes varmeydelse. Her finder I også generel information om varmefordelingsmålere, offentlige bestemmelser og håndtering af målerne.

Online kontrolsystem for vandmålere

Her får I dokumenter om kontrol og håndtering af vandmålerne, oversigt over målerbestanden samt mulighed for at danne en kontrolrapport med blandt andet bemærkninger fra årsaflæsningen.

Online kontrolsystem for varmeenergimålere

Få dokumenter om kontrol og håndtering af varmemålerne, oversigt over målerbestanden samt muligheden for at danne en kontrolrapport med blandt andet bemærkninger fra årsaflæsningen.

Netværksgebyr for opkobling til LoRaWAN®

Jeres fjernaflæste målere og sensorer, skal kobles til Brunatas LoRaWAN®-netværk for, at I kan indsamle data. Det faste netværksgebyr dækker drift, monitorering og vedligehold af netværket – uden yderligere omkostninger eller besvær for jer.

EG Bolig Integration

Få Brunatas serviceydelser integreret i EG Bolig-systemet og få direkte adgang til alle forbrugsregnskaber med jeres eksisterende system. Det giver hurtigt overblik over al beboer-kommunikation, energiforbrug, drift og vedligeholdelse. I slipper for manuelle indtastninger og unødigt dobbeltarbejde, minimerer risikoen for fejl og en enklere og hurtigere sagsbehandling.

Vil I have fuldt overblik over jeres energiforbrug og CO2-udledning?

Brunata Energy Management er et intelligent og dynamisk overvågningsværktøj, der gør det nemt at spare både tid og penge på driften af jeres ejendomme.

Læs om Brunata Energy Management her