Brunata og EG indgår stærkt samarbejde om EG Bolig

1. september 2020

Fremtidssikring – Fleksibilitet – Overblik

Ny integration til EG Bolig

Varme, vand og el er variable poster på budgettet, og der kan være mange årsager til, at forbruget – og dermed udgifterne – ændrer sig. Med Brunatas intelligente teknologi får ejere, lejere samt ejendomsadministratorer præcis indsigt og et helt gennemskueligt overblik over energiforbruget. Det giver bedre økonomi – og på den store klinge – et grønnere miljø.

Og nu indgår Brunata A/S et nyt, stærkt samarbejde med EG om IT-løsningen EG Bolig, der resulterer i endnu højere grad af fleksibilitet og automatiserer flere arbejdsgange, hvilket netop er i tråd med tidens effektiviseringskrav.
Alt i alt et partnerskab, der vil opleves som en markant forbedring på flere parametre.

Kunder hos EG Bolig får med den smarteste netværksteknologi mulighed for at få Brunatas serviceydelser integreret i deres allerede velkendte it-løsning. Bolig- og ejendomsadministratorer kan således med få klik tilgå alle energiregnskaber via den eksisterende software og danne sig et straks-overblik over alle handlinger og processer, relatereret til beboer-kommunikation, energiforbrug, drift og vedligeholdelse. Ingen manuelle indtastninger eller processer med risiko for fejl, intet unødigt dobbeltarbejde og altså nemmere og kortere sagsbehandling. Tiden, der frigøres fra den rutineprægede drift, vil i stedet kunne spares og/eller bruges på at håndtere specifikke opgaver og imødegå særlige behov.

Integrationen til EG Bolig digitaliserer f.eks.:

  • Information om til og fraflytning
  • Udveksling af aconto-tal
  • Opdatering af areal og fordelingsnøgler
  • Vedhæftning af afregningsdokument til lejere via e-boks/mail
  • Nye lejemål overføres automatisk fra EG Bolig til Brunata A/S

I Brunata A/S har vi et overordnet mål om at lette og effektivisere vores kunders professionelle hverdag samt at være den absolut foretrukne partner indenfor digitalisering af hjem og beboelsesejendomme i hele Danmark. Partnerskabet med EG bidrager netop til dette mål, og det glæder mig overordentligt, siger salgs- og marketingdirektør Jesper Holm Kristoffersen.

Markedschef Kim Ø. Christensen, EG har også store forventninger til det kommende samarbejde.

Vores mission er at automatisere og effektivisere vores kunders arbejdsgange, og med integrationen til Brunata A/S i forbindelse med forbrugsafregning tager vi endnu et skridt imod netop denne mission, siger han.

Det nyetablerede samarbejde med EG er Brunatas første engagement med en it-leverandør indenfor boligadministrationssystemer, men Jesper Holm Kristoffersen ser det som første led i en fremtidig model, hvor Brunata A/S også bliver i stand til at tilbyde integrations-muligheder med andre systemer.

Det er vores klare ambition, at vores kunder, som i dag benytter sig af alternative tilbud, skal have en tilsvarende fuldt integreret service. Nøgleordene er brugervenlighed og høj sikkerhed, siger Jesper Holm Kristoffersen.

Kontaktoplysninger Brunata
Jesper Holm Kristoffersen
VP Sales & Marketing
Tlf. 50 60 72 70
Mail: jekr@brunata.dk