11. januar 2022

Tips og guides

Derfor stiger din elregning

Priserne på elektricitet er lige nu historisk høje. Derfor oplever de fleste danskere, at deres elregning stiger.

Måske du har hørt, at årsagen til de historisk høje elpriser er, at det blæser mindre end sædvanligt, og at de danske vindmøller derfor har produceret mindre strøm. Det er kun en del af forklaringen. Prisen på el og din elregning påvirkes af meget andet end blæsevejret.

Hvorfor stiger elpriserne?

Der er flere faktorer, der spiller ind. Det har blæst mindre. De norske vandkraftværker har produceret mindre strøm, fordi det har regnet mindre. Elpriserne hænger tæt sammen med de generelle energipriser, der også er steget. Og så har efterspørgslen på energi været høj, efter der er kommet gang i økonomien ovenpå Corona-krisen.

Prisen på strømmen i dine stikkontakter hænger sammen med, hvad det generelt koster at producere elektricitet. Det er den dyreste nødvendige el producerende enhed, der til hver en tid bestemmer prisen på din strøm. Og når det f.eks. blæser eller regner mindre, bliver elselskaberne nødt til at købe strøm fra elværker, der f.eks. bruger gas eller kul i elproduktionen.

Fordi gas- og kulpriserne også er steget, bliver det meget dyrere at producere el, og det resulterer i sidste ende med, at du står med en meget højere elregning, end du plejer. Prisen på den fossile naturgas blev f.eks. mere end 10-doblet i løbet af efteråret 2021, og det har haft indflydelse på de forhøjede elpriser.

LÆS OGSÅ: Er din varmeregning steget? Læs mere om årsagerne her

Hvorfor er min elregning steget?

Har du modtaget en elregning, der pludseligt er meget højere, end den plejer at være? Det skyldes, at prisen på strøm lige nu er ekstra høj. Derfor oplever mange, at deres elregning stiger netop nu. Brunata har samlet en guide, der forklarer, hvorfor elpriserne stiger, og hvad du selv kan gøre for at sænke din elregning.

Vækst i økonomien betyder højere elpriser

Efter Corona-pandemien er stilnet af, er der igen kommet gang i de internationale markeder og økonomien. Og selvom det umiddelbart lyder positivt, så har det negative konsekvenser for elpriserne og din elregning. Væksten betyder nemlig også, at behovet for kul, olie og gas er steget. Og fordi prisen på strøm er forbundet med de generelle energipriser, er resultatet af væksten bl.a. højere elregninger – også til de private forbrugere.

3 årsager til at elpriserne stiger

  • Mindre vind. Fordi det har blæst mindre, end det plejer, har vindmøllerne i Nordeuropa produceret færre kW, end forventet.
  • Mindre regn. Pga. højere temperaturer og tørke, har de norske vandkraftværker produceret mindre elektricitet, end de plejer.
  • Højere energipriser. Da prisen på elektricitet hænger sammen med priserne på f.eks. gas og kul, betyder generelt højere energipriser, at prisen på el stiger.

Højere nettariffer

Når du betaler din elreging, betaler du ikke kun for den strøm, du har brugt. Du betaler også en elafgift til staten, ligesom du betaler for transport af strømmen: det, der hedder nettarif. Sidst men ikke mindst betaler du også 20% moms.

De danske elpriser er generelt lavere, end i de fleste andre EU-lande. Til gengæld er den danske elafgift den højeste i EU, og det betyder, at de danske elregninger også er høje. Nu betyder højere tariffer, at din elregning kan blive endnu højere.

Tarifferne stiger pr. 1. april 2022

Flere netselskaber har varslet, at også nettarifferne kommer til at stige. Nettariffen er det, du betaler til dit netselskab for at få transporteret elektriciteten via elledninger ud til din stikkontakt. Dansk Energi estimerer, at tarifferne i gennemsnit kommer til at stige med 6,3 øre pr. kWh time. For en familie, der bruger 4.000 kWh om året, vil det betyde en årlig ekstraregning på 250 kr.

Hvorfor stiger nettariffen?

Netselskaberne skal erstatte det tab, der er fra de ledninger, strømmen bliver ført igennem, når den skal ud til forbrugerne. Det gør de ved at købe el, og det er der i og for sig intet nyt i. Men når prisen på el er højere, end den plejer at være, så stiger netselskabernes udgifter også, hvilket giver højere tariffer til forbrugerne.

Nedsæt dit strømforbrug

Ifølge beregninger fra Dansk Energi bruger en dansker i gennemsnit 1.600 kwh om året, mens en gennemsnitlig familie årligt bruger cirka 4.450 kWh. Ved at ændre nogle af dine vaner og tænke grønt, når du køber nye elektriske apparater, er det muligt at sænke dit forbrug betydeligt, uden at du skal gå på kompromis med dine daglige gøremål.

Brunata har samlet otte enkle råd til at nedsætte dit forbrug.

Læs de 8 råd her

Hvor meget kommer min elregning til at stige?

Det afhænger både af dit forbrug og hvordan elpriserne kommer til at udvikle sig. Dansk Energi vurderer, at elregningen vil stige 30% i en husstand med en familie, der bruger ca. 4.000 kWh om året. Mens den i en husstand med en enkelt person, der bruger ca. 1.500 kWh om året, vil stige 27%.

Meget tyder dog på, at priserne er toppet, og man forventer, at de vil falde igen i forårsmånederne, hvor efterspørgslen på energi naturligt falder, når fyringssæsonen slutter.

Undgå at dit elforbrug løber løbsk

Selv om du er opmærksom på dit elforbrug og tænker dig om en ekstra gang, inden du tænder for kontakten, så vil din elregning med al sandsynlighed stige. Men netop pga. de høje elpriser, er det en god idé at overveje, om der vaner, du kan ændre for at spare på strømmen – og dermed også din elregning.

Følg dit elforbug

Det muligt at følge dit eget elforbrug nøje. Alle husstande har i dag en fjernaflæst elmåler, der registrerer strømforbruget og løbende sender data, som det er muligt at aflæse online f.eks. via en app. På den måde kan du danne dig et overblik over, hvornår dit elforbrug er højest og overveje, hvad du kan ændre. F.eks. kan du vaske tøj om natten, når elpriserne er lavere end om dagen eller skrue ned for elvarmen, når du ikke er hjemme.

Ansøg om reduceret elafgift

Hvis din bolig er elopvarmet, og dit forbrug er over 4.000 kWh om året, kan du ansøge om at få din elafgift reduceret og på den måde skære noget af din elregning. Du ansøger om at få reduceret elafgiften hos det selskab, der leverer din strøm.

Skift elselskab

Du kan spare mange penge ved at skifte elselskab. Dog skal du være opmærksom på, at du alene sparer penge på selve dit elforbrug, da afgifterne vil være de samme uanset, hvilket elselskab du vælger

Forbrugsregnskaber til præcis og fair fordeling

En af Brunatas basisydelser er nøjagtige forbrugsregnskaber leveret til tiden. Både som administrator og beboer er det afgørende, at modtage præcise data, der giver overblik og sikrer en fair fordeling af udgifterne. Men det er mindst ligeså vigtigt, at disse data er nemme at aflæse og forstå. Derfor tilbyder Brunata desuden en unik visualisering, der giver modtager et nemt og overskueligt billede af forbrug og udgifter.

Læs mere her

Slå genvej til en grønnere hverdag!

Vi har samlet nyttige og besparende tips og tricks til, hvordan du får et mere bæredygtigt forbrug af vand, varme, el og gas - og, skaber et bedre indeklima.

Se vores guides

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi udsender ca. 4-6 nyhedsbreve årligt med nyheder om Brunata, vores kommende events, relevant brancheindsigt og inspiration - samt gode råd, tips til bygningsdriften.