Lovkrav

Krav til måling af varme

Siden 1999 har det været lovpligtigt at afregne varmeforbruget efter individuel måling i Danmark. Formålet med loven er at begrænse udledningen af kuldioxid gennem en forbedring af energieffektiviteten.

Baggrunden for loven er, at hvis man betaler for sit faktiske varmeforbrug, bidrager det til en energibesparelse i form af nedsat varmeforbrug. Vores erfaring viser, at ejendomme, som går fra kollektiv til individuel måling og afregning af varme og vand, kan opnå samlede besparelser på 10-40 %.

Ejeren af ejendommen, boligselskabet, andelsboligforeningen eller ejerforeningen skal selv sørge for at få installeret varmemålere. Udgiften fordeles forholdsmæssigt blandt lejere, andelshavere eller ejere af ejerlejlighederne. Lejere vil normalt betale installeringen af målerne over huslejen.

Hvis du vil vide mere, kan du også læse om EED direktivet (Energy Efficiency Directive) her.

Læs mere om reglerne for varmefordelingsmålere her (Bekendtgørelse nr. 546 af 28/05/2018) og (Bekendtgørelse nr. 545 af 28/05/2018).