Danskernes historiske varmeforbrug upåvirkeligt af energipriser

17. november 2022

Eksploderende energipriser gør lige nu radiatorerne til en af truslerne mod mange danskeres privatøkonomi. Men skruer vi ned for varmen når prisen stiger? Historiske data fra målervirksomheden Brunata tyder ikke på det.

Aktuelle beregninger fra Brunata viser, at markante prisstigninger på 22-89 procent stort set ingen effekt har haft på forbruget de foregående vintre. Det til trods for, at stigningerne har været varslet på forhånd. Danskernes evne til at spare på varmen, når priserne ryger op, er med andre ord meget lille.

Hvis det mønster ikke brydes i år, må det give anledning til bekymring for den kommende vinter for både boligselskaber og beboere advarer Brunatas direktør.

Vi håber, at resultaterne kan hjælpe boligselskaberne med at forudse og forebygge problemer bedre. Mange af deres beboere er på overførselsindkomster og med en trængt økonomi, som er særligt sårbar overfor prisstigninger, siger Jesper Kristoffersen, CEO i Brunata A/S.

Varmeforbrug immunt overfor prisstigninger

Ifølge Brunatas kalkuler er den altdominerende faktor, som afgør vores varmeforbrug, hvor kold eller varm vinteren er – de såkaldte graddage. Korrelationen mellem graddage og forbrug er tæt på total mens den tilsvarende korrelation til prisstigninger på op mod 89 procent er tæt på nul. Det betyder, at prisstigninger i de pågældende eksempler kun påvirker forbruget uhyre marginalt hos borgere i fjernvarmeværkets dækningsområde.

Brunata har foretaget beregningerne baseret på forbrug fra mere end 1,5 million målere i Danmark, graddage og priser fra udvalgte kraftvarmeværker, som enten har hævet prisen voldsomt eller sænket den i perioden januar 2020 til maj 2022. Virksomhedens største kundegruppe i Danmark er de almene boligselskaber, hvor Brunata leverer fordelingsregnskaber for el, vand og varme. Brunata arbejder aktuelt med enorme datamængder fra deres målere i Danmark såvel som andre europæiske lande.

Målsætningen er, at give ejendomsadministratorer aktuelle og overbliksskabende data om alt fra forbrug, over energieffektivitet til varsling om lækager, skimmelsvamp og løbende toiletter, siger Jesper Kristoffersen.

Resultaterne af analysen kan ses i dette faktaark.

Yderligere information:
Jesper Kristoffersen, CEO i Brunata A/S. Mail: jekr@brunata.com. Tel: +45 50 60 72 70

Om Brunata:

Brunata er en dansk virksomhed, som har mere end 100 års erfaring i at levere løsninger, der optimerer boligers og bygningers energiforbrug. I 2018 blev Brunata opkøbt af familieejede tyske Minol og er nu en del af en af verdens absolut førende virksomheder i branchen. Sammen med Minol vil Brunata være frontrunner for ny teknologi, der letter dagligdagen og byder på nye, spændende muligheder for både ejere, administratorer og beboere. Virksomhedens mission er at levere løsninger, som gør det muligt for ejendomme at udnytte deres energiressourcer bedst muligt og derigennem bidrage til en grønnere verden.