Den nemme måde at beskytte beboelsesejendomme

Brunata Smart Building
1. september 2023

Med IoT-baseret sensorteknologi og et netværk, som overholder åbne standarder, kan sikring af beboelsesejendomme gøres både nemt og prismæssigt overkommeligt. Både for ejer og beboer.

“Nogle gange kan IoT-løsninger forekomme at være noget fjernt og fremtidsagtigt, men i hvert fald meget komplekse og enormt besværlige at installere og bruge. Vi har, med vores fire services, forsøgt at gøre det meget nemt – det er lidt som et Netflix-abonnement: når først det er betalt har man adgang til hele udbuddet, for når man udfører løsningerne rigtigt, er der tale om ren ’plug-and-play’. Man skal hverken koncentrere sig om netværk, sensorer eller teknik – blot læne sig tilbage og nyde alle fordelene”, indleder adm. direktør Jesper Holm Kristoffersen fra Brunata A/S.

Frit valg på alle hylder

De fire services Brunatas adm. direktør omtaler drejer sig om henholdsvis overvågning af indeklima, lækageovervågning, registrering af løbende toiletter samt overvågning af røgalarmer, samlet under konceptet Brunata Smart Building – og da der er tale om fire adskilte services kan kunderne selv til- og fravælge de forskellige muligheder efter behov.

”Vi håndterer installation, drift af netværket og registrering af alle hændelser. Resultaterne præsenteres på individuelle sider på vores brugerportal. For brugerne er det lidt som med et alarmsystem: vi forstyrrer kun, hvis der er en årsag til det. Som ved alle andre utilsigtede hændelser handler det om at stoppe ulykken i tide og begrænse dens udbredelse – for selv en lille uopdaget lækage bliver til en uhyre omfattende vand- og fugtskade på bygningen med meget store omkostninger til flytning og genhusning af beboerne samt omkostningerne til selve udbedringerne”, pointerer Jesper Holm Kristoffersen.

Velrenommeret selskab i den digitale verden

Som selskab har Brunata godt og vel 100 års erfaringer med at måle, aflæse, beregne og fordele vand- og varmeforbrug i ejendomme af enhver størrelse – det være sig offentligt såvel som privatejede. Imidlertid har den teknologiske udvikling åbnet op for en lang række andre muligheder, ligesom markedet i dag stiller helt andre krav og ønsker end tidligere.

Rejsen fra den analoge til den digitale verden har ligeledes været medvirkende til at åbne helt nye muligheder – herunder anvendelse af IoT-teknologi (Internet of Things).

”I Brunata blander vi ny og gammel teknologi, og selv den dag i dag har vi ældre ejendomme med analoge målere, der blev monteret hos kunderne mellem de to verdenskrige (1918-1940, red.) – og vi laver forbrugsregnskaber beregnet på data fra disse målere, ligesom vi naturligvis servicerer dem. Med vores Smart Building-koncept lægger vi et netværk ind i ejendommen, som trådløst kommunikerer med de enkelte sensorer, hvorefter forbrugerne kan følge deres forbrug og eventuelle alarmer på kundeportalen Brunata Online. Netværket er baseret på det åbne LoRaWAN® (se fakta nedenfor) hvorved forbrugerne står meget frit med hensyn til valg af leverandører”, fremhæver Jesper Holm Kristoffersen.

Fakta

Hvad er LoRaWAN®-standarden?

Long Range Wide Area Network er en bredt anerkendt netværksteknologi til indsamling og håndtering af små datasæt. Den forbinder batteridrevne trådløse enheder til internettet via et åbent radionetværk, og det er således den ideelle netværksteknologi til fjernaflæste målere og sensorer.

Brunata Smart Bulding

Smart Building-abonnement indeholder alt fra sensorer, installation, service på sensorerne, e-mailnotifikationer
ved problemer og en online platform, Brunata Online, der giver brugerne overblik over bygningernes tilstand.

Brunata Online er en platform for administratorer, hvor man kan få et samlet overblik over data fra forbrugsmålere, præsenteret i overskuelige grafer og tabeller. Samtidig indeholder platformen værktøjer til optimering af energiforbruget, i form af alarmopsætninger og rapporter.

Brunata Smart Building

Brunata Smart Building kombinerer intelligente sensorer, vedligeholdelsesservice og en online platform, der giver let forståelig indsigt i jeres ejendommes tilstand.

Læs mere her