Forlængelse af fristen for aflevering af forbrugsregnskaber

15. april 2020

Fristforlængelse for aflevering af forbrugsregnskaber vedtaget af folketinget

Under normale omstændigheder skal forbrugsregnskaberne være hos lejerne senest fire måneder efter regnskabsårets udløb. Men helt normale er omstændighederne ikke i øjeblikket, grundet COVID-19. Derfor har Brunata sammen med andre aktører i branchen, såsom Techem, Ista, BL, Ejendom Danmark og Dansk Industri sendt en ansøgning til Erhvervsstyrelsen, Boligministeren og Erhvervsministeren om en midlertidig dispensation for fristerne for udsendelse af forbrugsregnskaber.

Baggrunden for ansøgningen er, at der stadig er mange manuelt aflæste målere, hvor hjemmebesøg er nødvendige for at få fat i aflæsningerne. Som et tiltag til forebyggelse af COVID-19, har vi valgt at indstille de manuelle aflæsninger, og dermed udskyde tidspunktet for aflevering af forbrugsregnskaberne.

Muligheden for fristforlængelse er nu godkendt i lovforslag L 158 vedtaget den 31.03.2020 og vedtaget i bekendtgørelse nr 361 af 04.04.2020

Det er selvsagt en god nyhed, som bringer ro til området, og som alle parter kan være glade for.