Brunatas

historie

Starten på et århundrede med teknologiske milepæle

Danskerne var blandt de første i verden til at bruge varmefordelingsmålere. Dette er ikke mindst Brunatas fortjeneste, da grundlæggeren, ingeniøren Constantin Brun, interesserede sig for, hvordan man kan fordele varmeudgifterne retfærdigt og præcist og samtidig spare energi.

Brunatas historie begyndte i 1939, da Brun grundlagde “Constantin Brun Engineering Company”. Gennem ingeniørfirmaet udviklede Brun en helt ny type varmemålere, der muliggjorde nøjagtig måling og fordeling af varmeudgifterne i ejendomme. Dette markerede starten på et århundrede med teknologiske milepæle inden for måling og fordeling af varme, vand og energi.

Brun møder ATA

Omkring år 1950 fusionerede Constantin Brun med det schweiziske firma ATA og blev registreret med navnet Brunata. I de kommende år fandt en intens teknologisk udviklingsfase sted, hvor der blev udviklet flere nye typer forbrugsmålere (f.eks. vandmålere), som var meget udbredte i 1970’erne. Virksomheden udviklede også en patenteret teknologi til varmemålere, som den dag i dag stadig gør målerne til nogle af de mest præcise på markedet.

Med udbredelsen af internettet gik Brunata også online og tilbød fjernaflæste målere samt helt nye, effektive måder at levere data på for at give kunderne det bedst mulige overblik.

Den intelligente fremtid

Hos Brunata hører udviklingen aldrig op. I 2018 blev Brunata opkøbt af den tyske virksomhed Minol, der er en global frontrunner inden for energi, måleteknologi og datanetværk. Med ny viden og teknologi i ryggen har Brunata taget føringen i udviklingen af Internet of Things-måling og -energitjenester og dermed udviklingen hen imod intelligente bygninger og intelligente byer.

Denne nye fase er kun lige begyndt, og den er i gang med at gøre Brunata til en moderne, IoT-baseret cleantech-virksomhed med produkter og tjenester, der fremmer energioptimeringen til gavn for den enkelte borger og samfundet. Helt i Constantin Bruns ånd.

Brunatas historie i korte træk

1917

Allerede i 1917 blev de første varmefordelingsmålere i verden samlet i Danmark. Målerne var baseret på de termoelektriske måleprincipper, der blev introduceret af firmaet Kemp & Lauritzen. Disse målere blev serviceret af Brunata indtil 2014.

1935

I 1920’erne offentliggjorde et tysk tidsskrift en artikel om en varmefordelingsmåler, hvor forbruget blev registreret som fordampning fra en væskefyldt ampul, der var monteret på radiatoren. Den danske ingeniør Constantin Brun så muligheden for at fordele varmeudgifterne på en præcis og retfærdig måde ved hjælp af denne måler.

1939

I 1935 grundlagde Brun ingeniørfirmaet Constantin Brun med henblik på at udvikle den nye målemetode. I 1939 blev virksomheden etableret som et aktieselskab (A/S) og knyttet til produktion af varmefordelingsmålere og udvikling af varmemålesystemer til centralvarmeanlæg.

1950

I 1950 indledte Constantin Brun A/S et samarbejde med den schweiziske virksomhed ATA. Mærket “Brunata” blev registreret som en sammentrækning af de to navne: Det danske “Brun” og det schweiziske “ATA” blev til BRUNATA. Constantin Brun A/S leverede målere, og ATA etablerede kontakt til kunder i Europa.

1959

I 1950’erne og 1960’erne samarbejdede Constantin Brun A/S med licenspartnere i flere europæiske lande og især i Tyskland. Constantin Brun A/S leverede målere fra Danmark og gav partnere licens til at installere og servicere målere.

1980

Den første elektroniske varmefordelingsmåler fra Brunata blev introduceret på markedet:
RME80-måleren.

1989

I 1976 blev Constantin Brun A/S opkøbt af Kosan Group, som videreførte virksomheden under navnet Kosan Brunata A/S. I januar 1990 blev Kosan Brunata A/S opkøbt af den danske ingeniør Jens Peter Fischer Hansen og omdøbt til Brunata A/S. Jens Peter Fischer Hansen og hans voksne børn var hovedaktionærer i selskabet indtil 2018.

1995

De første radioaflæste Brunata-målere blev introduceret på markedet, hvilket gjorde det muligt at fjernaflæse målere i stedet for at skulle være fysisk til stede.

2005

I 2005 begynder Brunata at visualisere data for beboerne og administratorerne i en portal på internettet. Visualiseringen har blandt andet bidraget til, at beboerne har reduceret deres forbrug – og dermed gavnet klimaet.

2012

I 2012 blev EU’s direktiv om energieffektivitet (EED) vedtaget. Direktivet indeholder en række krav til, hvordan EU-landene kan udnytte energien bedre, spare ressourcer og beskytte miljøet. Et af kravene (som blev tilføjet til EED i 2018) er, at alle manuelt aflæste forbrugsmålere senest i 2026 skal være erstattet af målere, der kan fjernaflæses.

2018

I 2018 blev Brunata opkøbt af den familieejede tyske virksomhed Minol, der er en global frontrunner inden for energi, måleteknologi og datanetværk. Og dermed blev firmaet en integreret del af Brunata-Minol-ZENNER-koncernen.

2021

Brunata og ZENNER meddeler fusionen af deres datterselskaber i Italien, Frankrig og Ungarn. Dette er et vigtigt skridt i styrkelsen og reorganiseringen af den multinationale koncern Brunata-Minol-ZENNER, hvis endelige mål er at blive en værdifuld partner for kunderne ved at kunne tilbyde komplette løsninger.

2022 -

Siden 1990’erne har Brunata etableret datterselskaber primært i Europa samt partnerskaber og salg gennem en række agenter. I dag har Brunata sine egne salgsselskaber i Norden, Kroatien, Italien, Frankrig, Østrig, Polen, Ungarn, Slovenien og Schweiz. Derudover repræsenteres Brunata gennem partnere i flere andre lande.