Hjælp til administratorer

Har du spørgsmål til målere?

Udskiftning/servicering af målere

Vi kan nemt hjælpe dig med at udregne, om det er rentabelt at installere varmtvandsmålere i ejendommen eller ej.

Kontakt os her

Vi bestræber os på, at der max går 6 uger fra ordren er bestilt, til vi kommer på besøg. Du er altid velkommen til at kontakte kundeservice på tlf. 77 77 70 00, så vi sammen kan finde et tidspunkt, der passer dig. Hav gerne dit regnskab klar foran dig når du ringer.

Ja, hvis radiatoren skal udskiftes, skal der i de fleste tilfælde også opsættes en ny måler. Det er ikke alle målere, der kan genbruges.

Beboeren kan gemme måleren, indtil vi kommer ud og monterer en ny. Ved besøget kan vi registrere aflæsningen på den gamle måler. Er det en fordampningsmåler, skal den stå oprejst og bør ikke opbevares i solen.

Det er forskelligt fra anlæg til anlæg, om beboere selv må bestille Brunata til at udføre arbejdet, eller om det skal gøres af administrator/varmemester/formand. Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte kundeservice på tlf. 77 77 70 00.

Generelle spørgsmål

For fordampningsmålere gælder følgende: Der vil altid ske en naturlig fordampning af væske fra målerens ampuller, også når måleren ikke er i brug. For at udligne den naturlige fordampning, bliver ampullen altid overfyldt (over nulstregen på målerens skala) med netop dén mængde væske, der naturligt fordamper i løbet af et år, når ampullen sættes i (nulstilles).

Da målerampullen sidder i tæt kontakt med radiatoren, er det i praksis hele radiatoren, der skal opvarmes af en forhøjet rumtemperatur fra brændeovn eller solvarme, hvis det skal føre til en uønsket registrering på en ubenyttet radiator.

For elektroniske målere gælder følgende: Som udgangspunkt registrerer elektroniske målere ikke udefrakommende varme. Som krævet i den europæiske målernorm EN 834:2013 har vores elektroniske måler en indbygget funktion til beskyttelse mod temperaturmanipulation. Funktionen vurderer løbende bl.a. om rum- og radiatortemperaturerne er sandsynlige set i forhold til hinanden.

I sjældne tilfælde og under særlige betingelser kan der forekomme utilsigtet registrering grundet målerens indretning. I henhold til målernormen er en mindre (0,3336 * skalaværdien / 100 pr. 24 timer) utilsigtet registrering dog tilladt.

Hvis en måler er faldet af, skal der i de fleste tilfælde opsættes en ny måler. Det er ikke alle målere, der kan genbruges. Beboeren må gerne gemme måleren, indtil vi kommer ud og monterer en ny. Ved besøget kan vi registrere aflæsningen på den gamle måler. Er det en fordampningsmåler, skal den stå op og bør ikke opbevares i solen. Det er forskelligt fra anlæg til anlæg, om beboere selv må bestille os til at udføre arbejdet, eller om det skal gøres af administrator/varmemester/formand. Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte kundeservice på tlf. 77 77 70 00.

Som udgangspunkt skal der altid monteres en energimåler på gulvvarme, hvis den er vandbåren. Som udgangspunkt er det administrator/boligselskab/udlejer, der har sat de gældende regler for ejendommen.

Ja, der skal altid monteres måler på håndklædetørrer.

Som udgangspunkt bør møbler, tørrestativer, gardiner og lignende placeres 15-20 cm fra radiatoren. På den måde kan varmen frit afgives og fordeles i rummet. Dette giver bedre varmekomfort og sparer energi på opvarmningen. Hvis målerne bliver tildækket, vil det påvirke den måde, hvorpå de tæller, da der vil blive meget varmt omkring dem. De vil derfor opfatte det som om at der bliver brugt mere varme end der reelt gør.

Fandt du ikke det, du søgte?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp.

Kontakt os her