Hjælp til beboere

Har du spørgsmål?

Generelle spørgsmål

Hvis du skal have en ny radiator, skal du i de fleste tilfælde også have en ny måler. Det er ikke alle målere, der kan genbruges, fordi de skal skaleres til den type/størrelse radiator, de skal sidde på.

Det anbefales, at du gemmer måleren fra din gamle radiator, indtil vi kommer ud og monterer den nye måler. Derved har vi mulighed for at benytte aflæsningen på måleren i stedet for at beregne dit forbrug. Er det en fordampningsmåler, skal den stå op og bør ikke opbevares i solen.

Det er forskelligt fra anlæg til anlæg, om beboere selv må bestille Brunata til at udføre arbejdet, eller om det skal gøres af administrator/varmemester/formand. Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte kundeservice på tlf. 77 77 70 00. Hav gerne dit regnskab klar foran dig når du ringer.

Hvis du ønsker at nedtage en radiator, skal Brunata informeres om dette. Som beboer bedes du derfor kontakte ejendommens administrator/boligselskab/udlejer, som vil videregive informationen til Brunata. Ved nedtagning skal vi bruge følgende oplysninger:   • Målernummer og dato for nedtagelse.   • Er der tale om en elektronisk måler, skal vi bruge aflæsningen på måleren. Herefter kan måleren kasseres.   • Er der tale om en fordampningsmåler, skal du gemme måleren til næste gang, vi kommer for at lave årsaflæsning. Måleren skal stå op og bør ikke opbevares i solen.

Under normale omstændigheder vil der ikke ske nogen registrering på vores målere, når radiatorerne ikke har været benyttet i årets løb. Der kan dog være registreret et forbrug, selvom radiatorerne har været slukket, hvis der har været utætheder i termostatventilerne. Termostatventiler, der konsekvent er lukkede, kan gro fast. Det betyder, at der kan sive lidt vand igennem – derfor anbefaler termostatfabrikanterne, at termostatventiler aktiveres med passende mellemrum, også gerne i sommerperioden.

For at konstatere, om ventilerne er utætte, kan man som en hurtig test i fyringsperioden føle på varmerøret umiddelbart før termostatventilen og vurdere, om røret er koldt eller slipper en smule varme igennem. Desuden kan man ved en helt lukket ventil efter 2-3 timer føle på radiatoren tæt på termostatventilen, hvor radiatoren gerne skal føles kold.

Der kan være flere årsager til, at du oplever et højt varmeforbrug. De mest almindelige er:

  • Høj luftfugtighed: Dette kan skyldes manglende udluftning, der gør luften ”tung” og meget vanskelig at opvarme.
  • Åbentstående vinduer: Dette kan skabe et varmeforbrug, selvom radiatorerne er lukkede, fordi radiatorens termostatventil automatisk åbner, når temperaturen kommer under termostatens frostsikringstemperatur, som typisk er 5-10 C.
  • Defekte termostater: Brunata kan dog ikke tage stilling til, hvorfor beboerens forbrug er, som det er. Vi tager derimod stilling til, om det aflæste forbrug i lejemålet, er regnskabsført korrekt.

Hvis du mangler den originale faktura, kan du kontakte kundeservice på tlf. 77 77 70 00 eller på mail kundeservice@brunata.dk. Så vil vi være behjælpelig med at fremsende en kopi. Hav gerne anlægsnummer og fakturanummer klar når du ringer.

Ja, vi kan sagtens sende et nyt varmeregnskab, hvis du har mistet det. Du kan kontakte vores kundeservice enten på tlf. 77 77 70 00 eller på mail kundeservice@brunata.dk. Så vil vi være behjælpelig med at sende et nyt.

Fandt du ikke det, du søgte?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp.

Kontakt os her