Keld Forchhammer: Afsked med firmaets mand

30. september 2021

Direktøren for den danske servicevirksomhed Brunata, Keld Forchhammer, har valgt at gå på pension. Han vil blive husket for sin modernisering af virksomheden og moderne ledelsesstil, der gjorde ham til en meget vellidt chef og kollega.

Inden længe slutter en epoke hos den danske servicevirksomhed Brunata. Den mangeårige leder og direktør, Keld Forchhammer, går på pension. Oprindeligt var det slet ikke meningen, at Keld Forchhammer skulle gøre karriere hos Brunata. Han blev i sin tid uddannet fra universitetet og overvejede at blive gymnasielærer, men endte i stedet ved en tilfældighed hos Brunata. Her har han gjort en flot karriere lige siden.

Det hele startede med, at min kone anbefalede mig til en veninde, som hun mødte nede i børnehaven. Hendes mand var også uddannet fra uni-versitet og arbejdede hos Brunata. Han var på udkig efter nye chefer til virksomheden. Og så tænkte de på mig, fordi jeg jo var lidt ligesom ham – altså sådan en universitetstype, fortæller Keld.

Og der var ikke langt fra idé til handling hos Brunata. Keld blev indkaldt til en samtale, som han stadig husker lysende klart.

Jeg kom ind til møde hos direktøren Jens Peter Fischer Hansen. Vi talte sammen i et par timer, hvorefter han viste mig rundt i virksomheden. Og til min egen forbavselse introducerede han mig til alle de ansatte, som om jeg allerede var ansat. Så jeg havde åbenbart fået jobbet, selvom vi slet ikke havde aftalt noget endnu. Dagen efter ringede en af cheferne ved navn Ole og meddelte mig, at jeg skulle være chef for varmeafdelingen. Så sådan blev det.

Keld er en helt speciel leder, som har betydet utroligt meget for Brunata

Kurt Birkelund Pedersen

Inkluderende ledelsesstil

Når man taler med ansatte, kollegaer, samarbejdspartnere og chefer, så går én ting igen: Keld var en enormt vellidt kollega og leder, som fik skabt en helt unik kultur hos Brunata. En kultur, hvor han altid var i øjenhøjde med sine ansatte og havde døren åben for enhver. Hvor det for mange moderne chefer kan være en kliche, var det alle dage oprigtigt hos Keld. Alle i virksomheden fortæller enstemmigt om en leder, der altid tog sig tid til sine ansatte og deres problemer – uden skelnen til arbejdspresset eller hierarkiet. Når de skal sætte ord på, hvem han var som kollega og chef, går mange af de samme ord igen og igen: Behagelig, lyttende, forstående, venlig, ordholdende, omgængelig, ærlig, ordentlig, inkluderende, støttende, saglig, rolig, velafbalanceret, beskeden, ydmyg, samlende, fællesskabsorienteret og dygtig. Som en af kollegaerne gennem alle årene udtaler:

Keld er en helt speciel leder, som har betydet utroligt meget for Brunata. Han har hele vejen igennem været en vellidt chef, fordi han længe før det blev kendt som ledelsesprincip praktiserede en flad kultur. Alle ansatte kunne altid komme forbi hans kontor, hvis de havde noget, som de ville vende med ham. Og det kunne også være kritik eller fejl, som han aldrig afviste uden videre, men tværtimod tog alvorligt og altid gjorde noget ved, hvis han var enig i kritikken. Derfor fungerede samarbejdet på tværs af organisationen godt, og det sikrede en høj arbejdsglæde hos alle ansat-te, fortæller Kurt Birkelund Pedersen, key account manager hos Brunata.

Samme indtryk får man fra Jørn Lassen, der i mange år var kollega med Keld.

Keld kom ind i firmaet med fjällräven på ryggen og langt hår, men fik hurtigt skabt respekt på grund af sin høje faglighed og sine menneskelige egenskaber. Som leder har han været fantastisk, fordi han altid har taget sig tid til sine ansatte og har haft fokus på deres behov. Alle årene har han haft en helt speciel evne til at lytte til medarbejderne og få alle perspekti-ver med, når der skulle træffes beslutninger. Samtidig er han er et socialt menneske, som er inddragende, men ikke bare giver alle ret. Keld lytter til råd og er åben for ideer fra andre, men sætter sig igennem, når det er nødvendigt. Han afsøgte gang på gang konsensus og fik forskellige per-spektiver med, inden han satte retningen. På den måde modnes beslutnin-ger i organisationen, hvilket sikrede opbakning.

Også den tidligere ejer og kollega i bestyrelsen, Eva Fischer Hansen, beretter om en leder, som havde blik for de ansatte.

Keld var enormt nærværende over for medarbejderne og i øjenhøjde med alle. Det gjorde ham til en meget afholdt og respekteret leder for Brunata. Da vi i sin tid ansatte ham som direktør, var vi faktisk lidt bekymrede for, om han måske var for konfliktsky, men det modbeviste han hurtigt. Tværtimod løste han konflikterne på en god måde. Og det inspirerede andre store erhvervsprofiler i bestyrelsen, der beundrede hans ledelsesstil, som de selv ville efterligne i deres egen ledelse.

Det er ikke kun medarbejderne, kollegaerne og ejerne, som har det ind-tryk af Keld. Faktisk flugter deres indtryk med hans eget selvbillede.

Jeg har altid gjort en dyd ud af at lytte til mine ansatte, inden jeg traf beslutninger. Beslutningerne skulle ikke trækkes ned over hovedet på folk. Derfor inddrog jeg kollegaer og medarbejdere så meget som muligt – på en åben og ærlig måde – så vi kunne opnå forståelse i organisationen for nødvendigheden af beslutningerne. Samtidig var jeg hver dag rundt i virksomheden og snakke med omkring 20-30 kollegaer. Det var vigtigt for mig, at alle følte sig inkluderede i fællesskabet, fortæller Keld.

Modernisering af virksomheden

Keld kom i sin tid ind i et ingeniørfirma, som var fokuseret på målere. Brunata havde alle målertyper og producerede dem selv. I dag har virk-somheden ingen produktion, men er en ren servicevirksomhed. Alt udstyr købes ind i Europa og Kina. Den transformation er foregået under Kelds ledelse – og han har været en afgørende figur i processen.

Keld har spillet en utrolig stor rolle i transformation af virksomheden til servicevirksomhed, fordi han har fra start haft tæt kontakt med kunderne – og her har vi altid leveret service, også før virksomheden fik mere fokus på det. Det gjorde ham til den helt rette leder til omstillingen af Brunata., udtaler den tidligere ejer Eva Fischer Hansen.

Det gjorde ham til den helt rette leder til omstillingen af Brunata

Eva Fischer Hansen

Omstillingen til servicevirksomhed tog flere år og var en løbende proces. Det var faktisk først for et par år siden, at man afsluttede den sidste pro-duktion af målere. Transformationen fra produktions- til servicevirksom-hed har imidlertid ikke kostet ansatte eller underskud. Tværtimod. Brunata er vokset betragteligt de seneste år. Da Keld startede, var de 140 medarbejdere. I dag er de ca. 300. Og det afspejler også virksomhedens udvikling og nuværende markedsposition.

Brunata har opnået organisk vækst gennem flere år. Vi har opbygget en solid forretning med god økonomi. Virksomheden står godt i dag med ca. 36-37 procent af markedet og er fuldt på højde med konkurrenterne. Derfor er jeg også fortrøstningsfuld på mine kollegaers og virksomhedens vegne i forhold til fremtidsudsigterne., som Keld fortæller over telefonen.

Omstillingen af virksomheden kulminerede på mange måder med salget til tyske Minol. Også her spillede Keld en afgørende rolle ifølge den tidligere ejer Eva Fischer Hansen.

Vi, altså ejerfamilien, betragtede nærmest Keld som en del af familien. Derfor var det også naturligt for os, at det var ham, som skulle lede os gennem salgsprocessen. Den opgave klarede han fortrinligt. Han var altid meget velforberedt og metodisk i sin analytiske tilgang. Hans store ro gjorde forhandlingsprocessen tryg for både sælger og køber. Det siger også meget om hans evner, at ledergruppen ikke blev udskiftet i forbin-delse med salget, ej heller strategien for Brunata.

Nye forretningsområder

Brunata har i årtier leveret løsninger, der optimerer boligers og bygnin-gers energiforbrug. Ifølge medarbejdere, samarbejdspartnere og den tidli-gere ejer har Keld imidlertid også haft en god forretningsforståelse og evnet løbende at udvikle nye produkter til markedet. Den tilgang har væ-ret afgørende for omstilling af virksomheden og den fremtidige strategi. Den nye ledelse vil således videreføre den moderniseringsstrategi, som blev besluttet under ledelse af Keld. Strategien har fokus på en fortsat digitalisering af forretningsområderne inden for energi, måleteknologi og datanetværk. Brunata vil fremover være førende, når det gælder Internet of Things og udviklingen mod Smart Buildings og Smart Cities. Tiltag, som vil blive afgørende for den grønne omstilling af samfundet og ska-belsen af intelligente bygninger.

Brunata fortsætter den igangværende strategi med fokus på fremtidens digitale serviceydelser, der vil give kunderne langt bedre overblik over deres energiforbrug, indeklima og bygningstilstand – samt muligheden for at supplere med intelligente IoT løsninger til beboelsesejendomme. Med den nuværende strategi vil Brunata i de kommende år i endnu højere grad integrere sin forretning på tværs af landene og udnytte koncernens position som verdensførende inden for vores forretningsområde. Det er en spændende udvikling i virksomhedens historie, og jeg glæder mig til at følge den fra sidelinjen fremover.”, som Keld konkluderer.

Han overdrager en virksomhed i absolut topform

Jesper Holm Kristoffersen

Nyt kapitel

Keld overdrager ledelsen af virksomheden til Jesper Holm Kristoffersen og Kristian Voldby Olsen, der begge har været en del af direktionen de seneste år. De nye direktører er taknemmelige for Kelds store indsats for Brunata.

Vi vil gerne takke Keld for en enestående indsats som direktør. Under hans ledelse har Brunata de seneste år gennemgået en gennemgribende modernisering og et succesfuldt opkøb fra tyske Minol. Han overdrager en virksomhed i absolut topform., udtaler Jesper Holm Kristoffersen.

Samme toner lyder fra Kristian Voldby Olsen:

Keld har i alle årene været en respekteret og vellidt chef og kollega. Han vil uden tvivl blive savnet af alle i Brunata, og vi ønsker ham naturligvis et godt og velfortjent otium, hvor han vil få mere tid til sin familie, bøgerne og ikke mindst hans hobby med kapsejlads.