Klimaneutrale bygninger: Sort bundlinje i grønne indsatser

30. maj 2024

Bygninger står for cirka 40 procent af energiforbruget i Danmark (opvarmning og nedkøling) og 30 procent af CO2-udledningen og 35 procent af affaldet. Bygninger er samtidig den største del af landets nationalformue med en skønsmæssig værdi på cirka 5.000 milliarder kroner.* Er det overhovedet realistisk at gøre så enorme mængder af kvadratmeter klimaneutrale på blot 26 år – og er der penge til det?

Den globale opvarmning og klimaforandringerne kræver enorme investeringer over de næste årtier. Om der overhovedet er råd, betvivles af klimabenægtere såvel som nogle økonomer. Eftersom den grønne omstilling er en nødvendighed, burde vi snarere spørge os selv, hvordan vi skaber en bedre økonomi i de grønne indsatser? Specielt på bygningsområdet er der praktiske erfaringer, som tyder på at digitalisering ikke blot kan reducere energiforbrug, men også forbedre økonomien på andre områder af bygningsdriften.

Europa såvel som Danmark vil være klimaneutrale senest i 2050. Og allerede i 2028 skal alle nyopførte bygninger være klimaneutrale. Med til billedet hører, at ældre bygninger også er fremtidens. Mindst 80 procent af den bygningsmasse, som i 2050 skal være klimaneutral, står her allerede. Og langt fra alle bygninger er i den bedste stand.*

Noget kan sikkert løses med solceller, varmepumper, fjernvarme og andre grønne teknologier. Et af de vigtigste redskaber til at forbedre økonomien i den grønne omstilling er imidlertid digitale løsninger.

Intelligent bygningsdrift med flere bundlinjer

Målene om klimaneutrale bygninger har skabt et stigende behov for innovative løsninger, som kan implementeres hurtigt skabe gennemsigtighed i bygningernes forbrug. Motoren til intelligent bygningsdrift og sensorteknologier er allerede tilgængelig i store dele af landet og samtlige større danske byer.

LoRaWAN® er en åben kommunikationsprotokol, der blev udviklet specielt til IoT-applikationer og allerede bruges i vid udstrækning i dag. Teknologien gør det muligt for små billige og batteridrevne sensorer at sende data over lange afstande. I praksis betyder det, at det bliver langt nemmere at overvåge og optimere energiforbruget. Mange af disse værktøjer har i løbet af få år vundet indpas hos forsyningsselskaber og offentlige og private bygningsejere. Men det interessante er her, hvad hidtil har drevet markedets investeringer.

Mange af de sensor og LoRaWAN®-baserede løsninger har nemlig haft som mål at effektivisere bygningsdrift og vedligehold. Eksempelvis har løsninger der forebygger fugtskader, løbende toiletter, behovet for akutrenoveringer med mere alle haft en kort tilbagebetalingstid. Dette er selvfølgelig glædeligt i sig selv, men pointen er de kommende årtiers investeringer i en klimaneutral bygningsmasse måske i virkeligheden bliver mindre dyrt end forudset. Behovet for at erfaringsudveksle og diskutere disse muligheder er klart tilstede. Kan vi få mere klima for pengene er det til gavn for alle.

Jesper Holm Kristoffersen

Af Jesper Holm Kristoffersen

CEO, Brunata A/S

*Danmarks statistik.
* https://www.tekniq.dk/nyheder/mere-end-85-af-de-eksisterende-bygninger-er-stadig-i-brug-i-2050/

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi udsender ca. 4-6 nyhedsbreve årligt med nyheder om Brunata, vores kommende events, relevant brancheindsigt og inspiration - samt gode råd, tips til bygningsdriften.