Målere

ZENNER temperatur- og fugtsensor

Den indendørs temperatur og fugtsensor aflæser
temperaturen og den relative luftfugtighed indendørs.

Hold ejendommen sund og rask

Sensoren hjælper brugeren med at optimere varmen og ventilationen. De aktuelle værdier for temperatur og luftfugtighed kan altid aflæses på enhedens display. De data, der registreres og lagres på enheden, kan overføres til downstream-registreringssystemer ved hjælp af wM-Bus- eller LoRaWAN®-radioteknologi. Det sikrer gennemsigtighed med hensyn til varme og ventilation, så man bliver opmærksom på mulige effektivitets- og optimeringstiltag. For eksempel kan disse data bruges
til at forhindre skimmelsvamp.

Temperaturen og luftfugtigheden måles hvert tredje minut inde i apparatet. Gennemsnitsværdien i det sidste kvarter bestemmes ud fra de målte værdier, gemmes og opsummeres i fortegnelsen over det respektive temperatur- eller luftfugtighedsinterval. Radiotransmissionen sker hvert 20. sekund for det wM-Bus og hver time for LoRaWAN®.

Korte fakta

  • wM-Bus eller LoRaWAN radiomodul
  • Temperaturinterval: -20 °C til 50 °C
  • Batterilevetid på op til 10 år
  • Få en mere bæredygtig ejendom
  • Mindre administrationstid