Målerbranchen søger fælles dispensation

30. marts 2020

Målerbranchen søger fælles dispensation for tidsfrister på forbrugsregnskaber

Corona-virussen har også indvirkning på hverdagen i målerbranchen. Det er nemlig stadig ikke alle målere, der kan fjernaflæses. I disse tilfælde skal målerne aflæses manuelt ved besøg i lejlighederne. Men Corona-virussen betyder, at folk kan være syge eller i karantæne i hjemmet, så det ikke er muligt at få adgang til lejlighederne. Og i det hele taget skal vi jo begrænse det nære menneskelige samvær mest muligt for at stoppe smittekæderne. Derfor har det været nødvendigt at indstille de manuelle aflæsninger.

Derfor har Brunata sammen med andre relevante aktører ift. denne konkrete problemstilling i går ansøgt Erhvervs- og Boligministeriet om en dispensation for lovgivningens tidsfrister for aflevering af forbrugsregnskaber. Forbrugsregnskabet skal være hos lejerne senest fire måneder efter regnskabsårets udløb. Men når de nødvendige data ikke kan fremskaffes i tide er det ikke muligt at aflevere forbrugsregnskaberne til lejerne inden for lovens frister.

Det er Brunata, Dansk Industri, EjendomDanmark, BL – Danmarks Almene Boliger, Ista Danmark og Techem Danmark der står bag henvendelsen til ministerierne. Vi håber alle på at der kommer en dispensation, og vi holder naturligvis alle orienteret i sagen.