Tør luft i nye bygninger er en overset hovedpine

1. juli 2024

Der har i mange år været stor fokus på fugt- og indeklimaproblemer i ældre bygninger. Tør luft er oftest blevet ignoreret eller set som et mindre problem. Nye resultater viser imidlertid, at tør luft i nye bygninger måske er et større problem end hidtil antaget.

Af Bo Michael Neergaard, KAB og Kristian Voldby Olsen, Brunata International

Hvis dine beboere døjer med tør hud, flækkede gulve og revner i møblerne, hænger problemet sandsynligvis i luften. De foreløbige resultater fra en ny testopsætning hos KAB mere end antyder, at problemerne med tør luft er større end de fleste tror.

Et mål om optimalt indeklima for lejerne såvel som en bedre bygningsøkonomi blev undersøgt med ny sensorteknologi.

KABs hypotese var at luftfugtigheden i nybyggede afdelinger var for lav. Et samarbejde mellem KAB og Brunata gjorde problemets omfang synligt. Sensorer indsamlede data om luftfugtigheden, men også temperatur og CO2-niveauerne i boligerne. Målet med den intelligente indeklimaovervågning er netop at holde beboere og ejendomme sunde og raske. Den optimale luftfugtighed i et rum er mellem 40-60 procent. Over 60 er for fugtigt og under 40 for tørt.

De foreløbige resultaterne fra over tyve aktuelle målinger i Roskilde og Ballerup viste i samtlige tilfælde, at der var seriøse problemer med tør luft. Luftfugtigheden blev alle stederne målt til under 40 procent og i hyppige tilfælde under 30 procent. Fælles for de boliger som døjede med generne var, at de enten var nybyggede eller renoverede inden for de senere år.

Udover de fysiske skader, påvirker tør luft også beboerne. Vi mennesker har ingen sanser, der specifikt er designet til at registrere luftfugtighed. Vi mærker det kun indirekte via symptomerne. Tør luft kan give træthed, tørre øjne, irriterede luftveje og hud.

Case: KAB bruger Brunatas indeklimasensorer til at dokumentere lav luftfugtighed i deres boliger

“Vi valgte Brunatas indeklimasensorer, fordi de fylder meget lidt, er batteridrevne og forholdsvis nemme at installere. Sensorerne kan give os et bedre overblik over, i hvilke rum luftfugtigheden er lavest, så vi kan fokusere der. Derudover bruger vi også sensorerne til at opdage eventuelle fugtproblemer. På grund af sensorernes størrelse kan vi placere dem der, hvor installationerne ligger, og fordi sensorerne er batteridrevne, behøver vi ikke trække ledninger, hvilket er dyrt, besværligt og ser grimt ud”,

Bo Michael Neergaard, energi- og varmekonsulent i boligadministrationsselskabet KAB

Læs hele casen her

Nye indstillinger til de tørre fakta

Der er heldigvis, en række ting, som boligselskaber og ejendomsbesiddere kan gøre for at bekæmpe tør luft. Det er blevet nemmere og billigere, at overvåge indeklimaet i realtid. De ovennævnte erfaringstal er naturligvis ikke videnskabelige. Men resultaterne bør giver anledning til en refleksion over, hvordan større bygningsejere og myndigheder kan belyse problemet og forstærke indsatsen.

Brunatas overvågning og alarmservice gjorde det nemt for KAB at lokalisere indeklimaproblemer og derfra tage de nødvendige forholdsregler.

Første skridt er en erkendelse af problemet herunder at tage beboerklager alvorligt. Brugen af intelligente sensorer til at måle luftfugtigheden har vist, sig at fungere nemt og fleksibelt. Efterfølgende har KAB i dialog med producenter af ventilationsanlæg ændret indstillingerne, så de nu aktiveres ved en luftighed under 40 procent mod tidligere 30.
På længere sigt bør problemets omfang kortlægges mere præcist for eksempel af Social- og Boligstyrelsen. Hvis de foreløbige erfaringer fra KAB holder stik, er problemerne i nye bygninger større end hidtil antaget. Hvis det er tilfældet, bør det klart overvejes at foretage ændringer af bygningsreglementet og indstillingerne af ventilationsanlæg. Det vil eliminere en hovedpine, der relativt nemt kan undgås.

På den positive side behøver det ikke at være så dyrt at forebygge beboerklager, dårlig indeklima og bygningsskader. Et langt stykke hen af vejen kan indsatserne betale sig selv, især hvis de kombineres med målinger og indsatser mod fugtskader.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi udsender ca. 4-6 nyhedsbreve årligt med nyheder om Brunata, vores kommende events, relevant brancheindsigt og inspiration - samt gode råd, tips til bygningsdriften.