Vindere og tabere i det danske varmeregnskab

14. juli 2023

Hele forrige år havde familien Danmark koldsved over varmeregningen. Men hvor slemt blev det i virkeligheden? Nye tal viser en varmeregning for Danmark i 2022, der kun var 2 procent højere end det foregående år. Dermed slap de fleste heldigvis med skrækken. Bag hovedtallet er der dog store regionale forskelle, som skabte vindere og tabere.

Nye data fra Brunata, som leverer forbrugsregnskaber for lejligheder til boligselskaber og beboere over hele landet viser, at den værste frygt for varmeregningen heldigvis viste sig ubegrundet. Tallene viser imidlertid også, at der var store forskelle på tværs af landet – eksempelvis slap københavnerne væsentligt billigere end århusianerne.

”Beboere i den almene sektor var især truet på privatøkonomien, så det er glædeligt for alle, at det ikke blev så slemt. Bekymringerne var dog på ingen måde ubegrundede. Desværre viser vores tal jo også, at det det positive udfald er meget ujævnt fordelt ud over landet.” siger Jesper Kristoffersen, CEO i Brunata A/S.

Heldige sjællændere og uheldige midtjyder

På regionalt plan er den største forskel på udviklingen i varmepriser helt op på 27 procent. I region Sjælland var den indekserede varmeregning for 2022 således kun 91 procent af, hvad den var i 2020. Mindre heldige var midtjyderne, som i 2022 betalte 18 procent mere end to år før.

De tilsvarende tal for Danmarks to største byer tipper også klart over i københavnernes favør, da hovedstaden slap 16 procent billigere end to år før, mens man i Århus betalte 20 mere. Med andre ord en forskel på 38 procent.

Inden der jubles alt for meget over de beherskede prischok på varmeregningen skal det også påpeges at Brunatas tal viser, at varmeforbruget nationalt var næsten 20 procent lavere end de foregående to år. En del af forklaringen var en usædvanlig mild vinter, som var med til at holde varmeforbruget nede i slutningen af 2022. Endvidere udviste mange danskere en mere energirigtig adfærd motiveret af de stigende priser.

”Klima og energipriser påvirker i dag almindelige husholdningers el, vand og varme voldsomt. Så både boligselskaber og beboere vil gerne kende forbruget bedre og vide, hvordan de kan spare. Det er ikke blot en tendens i Danmark, men over hele Europa,” siger Kristian Voldby Olsen, Managing Director i Brunata International.

Brunata imødekommer løbende efterspørgslen på styring og overblik via forbrugsnotifikationer og ’Smart-Building’ services baseret på Internet of Things (IoT). De fleste introducere først i Danmark og rulles efterfølgende ud til de andre Brunata-selskaber i Europa.

Fakta

Yderligere information
Jesper Holm Kristoffersen, CEO. Mail: jekr@brunata.com. Tel: +45 50 60 72 70

 

Om Brunata
Brunata er en del af Brunata-Minol-ZENNER-koncernen, der har 4.200 ansatte over hele verden og lokale partnere i mere end 100 lande. Brunata er en af Europas førende specialister inden for energimåling, målere og individuel måling samt ejendomsbaserede IoT-løsninger og energiovervågning.

Vi har indsamlet forbrugsdata fra boliger i mere end 100 år. Oprindeligt fra radiatorer, men i dag fra en række innovative målere, detektorer og sensorer. Vores mål er at facilitere bæredygtige energiservices til husstande i hele Europa, spare ressourcer og forbedre beboeres livskvalitet.