28. april 2021

Tips og guides

Aflæsning af varmemåler på radiator

Brunata Minometer M8 er en elektronisk radiatormåler til registrering af varmeforbrug fra en radiator. Måleren har et indbygget radiomodul og kan registrere hver enkelt beboers individuelle varmeforbrug i en ejendom.

Her kan du læse, hvordan du aflæser din varmemåler på radiatoren.

Hvordan aflæser jeg min varmemåler

Hvordan varmemåleren på din radiator skal aflæses, afhænger af producenten og modellen. Vores varmemåler Brunata Minometer M8 har et LCD-display, der er nemt at aflæse, og som både kan oplyse dig om, hvor meget du har brugt i den aktuelle regnskabsperiode og dit forbrug over de sidste 18 måneder.

Displayet på din varmemåler er hele tiden tændt og viser, hvor meget varme du indtil videre har brugt i dette varmeregnskabsår. Hvis du vil have oplysninger om dit tidligere forbrug eller skæringsdatoen for, hvornår regnskabsåret er begyndt, kan du aktivere displayet ved at lyse på det med f.eks. en lommelygte eller en anden lyskilde. Det aktiverer målerens displayvisning.

Så længe, du lyser på displayet, vil det automatisk skifte mellem de forskellige displayvisninger. Når du fjerner lommelygten igen, vil displayet automatisk vende tilbage til displayvisning 1, der oplyser, hvad dit forbrug er i den nuværende regnskabsperiode.

Du får muligvis aldrig selv brug for at aflæse varmemåleren på din radiator. Din måler bliver nemlig fjernaflæst, og er du kunde hos Brunata, kan du følge dit forbrug i Brunata Online eller beboer-appen, der er en del af Brunatas Online services.

Din varmemåler viser følgende informationer i displayet:

Display 1
Den aktuelle målerstand – displayet oplyser her, hvor mange enheder den har målt indtil videre i det aktuelle varmeregnskabsår.

Display 2
Test af displayet – visning 2 er en displaytest, der kan fortælle dig, hvorvidt dit display virker. Visningen på displayet skal se ud som på billedet ovenfor. På den måde sikrer du dig, at tallene på de efterfølgende displayvisninger bliver vist korrekt.

Display 3
Målerstand på skæringsdatoen – visning 3 fortæller dig, hvor mange enheder måleren har registreret i de 18 måneder op til skæringsdatoen.

Display 4
Skæringsdato for regnskabsåret – visning 4 oplyser dig om, hvornår det aktuelle varmeregnskabsår er begyndt. På illustrationen ovenfor, er skæringsdatoen 01/01. Det vil sige, at det sidste varmeregnskabsår sluttede 31. december og det nye begyndte 1. januar. Skæringsdatoen for varmeregnskabsåret er individuel for hver ejendom.

Display 5
Information om skalatype og følerdrift – visning 5 fortæller, hvilken skala varmemåleren er programmeret efter, og hvorvidt der er følerfejl. Som almindelig forbruger er dette sjældent en oplysning, du har brug for.

Display 6
2. visningssløjfe starter – visning 6 fortæller dig, at der nu kommer en ny række oplysninger.

Display 7
Månedlig skæringsdato – visning 7 fortæller dig på hvilken dato måleren er begyndt at registrere denne måneds forbrug.

Display 8
Målerstand på den månedlige skæringsdato – visning 8 fortæller dig, hvor mange enheder varmemåleren har målt op til den månedlige skæringsdato. Vil du vide, hvor mange enheder, der indtil videre er målt i denne måned, skal du trække tallet på display 8 fra tallet på display 1.

Hvad betyder tallene på min varmemåler?

Din varmemåler oplyser dig om, hvor mange enheder, den har registreret. Man kunne fristes til at tro, at tallet på din måler fortæller, hvor mange MWh (megawatt-timer), du har brugt. Men det er ikke tilfældet, og derfor kan du heller ikke ud fra oplysningerne på måleren selv regne ud, hvor høj din varmeregning bliver.

At dit forbrug bliver målt i enheder, kan forklares således: I den ejendom, hvor du bor, er I flere, der bruger varme, der bliver leveret af f.eks. et fjernvarmeanlæg eller en varmepumpe. Lad os sige, at det samlede varmeforbrug i ejendommen er 1.000 enheder, og at dine varmemålere har registreret, at du har brugt 150 enheder.

Regningen for det samlede varmeforbrug skal fordeles mellem alle beboerne. Når målerne på dine radiatorer har registreret, at du har brugt 150 enheder til at varme din lejlighed op med, så skal du betale for 150 ud af i alt 1.000 enheder. Det vil sige 15% af den samlede varmeregning.

LÆS OGSÅ: Forstå dit varmeregnskab

Fjernaflæst varmemåler giver flere muligheder

Brunata Minometer M8 er udstyret med et indbygget radiomodul, der gør det muligt at fjernaflæse varmemåleren. Det betyder, at beboerne slipper for aflæsningsbesøg og ikke længere er afhængige af at skulle være hjemme på bestemte tidspunkter for at få måleren aflæst.

Da målerne elektronisk sender forbrugsdata til Brunatas systemer, behøver Brunatas serviceteknikere nemlig ikke adgang til lejlighederne. Målerne vil helt automatisk blive aflæst på de rette tidspunkter.

Hvis ejendommen benytter sig af Brunatas varmemålere og services, får beboerne mulighed for at følge deres forbrug via vores online platform og via vores beboer-app. I app’en er det muligt at opsætte notifikationer, så der gives besked ved eventuelle forbrugsudsving.

Vores erfaringer viser, at forbruget falder, når beboerne i en ejendom kan følge med i, hvor meget vand, varme, gas og el de bruger dagligt. Og det kan typisk ses på forbrugsregningerne.

Læs mere om vores services