16. april 2021

Tips og guides

Hvad er graddage?

Varmebehovet i en ejendom opgøres løbende af Teknologisk Institut og udtrykkes i “graddage”.

Graddage er et mål for, hvor koldt det har været og hvor meget energi der bruges til rumopvarmning.

Graddagetallet bruges til at sammenligne energiforbruget per måned med en normalmåned og per år med et normalår.

Jo koldere det er, jo flere graddage er der og desto mere varme vil man typisk bruge. Graddage er derfor et nyttigt værktøj, når man skal sammenligne varmeforbrug for forskellige perioder.

Vil du vide mere om varmeregnskaber?

Forstå dit varmeregnskab

Forbrugsregnskaber til præcis og fair fordeling

En af Brunatas basisydelser er nøjagtige forbrugsregnskaber leveret til tiden. Både som administrator og beboer er det afgørende, at modtage præcise data, der giver overblik og sikrer en fair fordeling af udgifterne. Men det er mindst ligeså vigtigt, at disse data er nemme at aflæse og forstå. Derfor tilbyder Brunata desuden en unik visualisering, der giver modtager et nemt og overskueligt billede af forbrug og udgifter.

Læs mere om forbrugsregnskaber her