Elmålere

Carlo Gavazzi EM24

Carlo Gavazzi EM24 er en DIN-skinne elmåler til registrering af elforbruget i boligejendomme og industrielle bygninger. Målerens størrelse gør den ideel til installationer, hvor pladsen er trang.

Elektronisk elmåler udstyret med radiomodul til fjernaflæsning

Ved at installere individuelle elmålere kan man sikre en retfærdig fordeling af elforbruget, således beboerne kun betaler for deres eget faktiske forbrug. Dette giver ofte et øget indblik i egne forbrugsmønstre, hvilket kan føre til et reduceret forbrug og dermed også til miljømæssige og økonomiske besparelser.

Aflæsning af elmåler
Elmåleren fra Carlo Gavazzi har et letlæseligt display, hvilket betyder at du løbende kan følge dit forbrug, der fremgår klart og tydeligt. Med et integreret w-MBus radiomodul kan data også aflæses via Brunata Online.

Brunata Online er en platform, der givet et omfattende overblik over energiforbruget. Vores intelligente netværk indsamler store mængder af data fra målere og sensorer i en bygning og sender til dem platformen, hvor de indgår i forskellige dataanalyser.

Korte fakta

  • wM-Bus radiomodul
  • Monteres i DIN-skinne
  • MID godkendt
  • Tilgængelig i 3-faset version
  • Måleren opfylder EED’s krav om fjernaflæsning