Elmålere

Bliv klar til fremtiden med intelligente elmålere

Få stabil, pålidelig og nøjagtig registrering af elforbruget med Brunatas intelligent elmålere. Vores fuldt elektronisk målere er alle OMS-kompatible og designet med et indbygget radiomodul, der giver mulighed for nem og effektiv fjernaflæsning. Det betyder, at Brunatas elmålere er nogle af markedets mest ressourceoptimerede, både i henhold til drift, miljø og økonomi.

Fordele ved Brunatas elmålere

  • Lang batterilevetid
  • MID-godkendte
  • Mulighed for online monitorering af ejendommens forbrug
  • Opfylder Energieffektivitetsdirektivets (EED) krav om fjernaflæsning
  • Findes med indbygget wM-Bus radiomodul til fjernaflæsning
  • Kan fjernaflæses via pc og app
  • Nøjagtig registrering af forbruget
  • Sikrer en fair fordeling af de samlede udgifter

Har du brug for hjælp til målere?

Lad vores specialister hjælpe dig med valg af de rigtige målere.

Kontakt os nu

Fjernaflæsning giver flere muligheder

Hvis jeres ejendomme har ældre forbrugsmålere, vil det give jer store fordele at skifte til nye, der kan fjernaflæses. Brunata kan tilbyde fjernaflæsning af både vand, varme, el og gas via netværk. Det betyder, at beboerne slipper for at skulle være hjemme, når målerne skal aflæses – og at alle har et konstant og præcist overblik over deres forbrug.

Med fjernaflæste målere kan I:

✔︎ Få nem adgang til data for administrator og beboer

✔︎ Spare på energibudgettet

✔︎ Slippe for servicebesøg

✔︎ Spare på CO2-aftrykket

✔︎ Blive klar til Smart Buildings

Se mere her

Vælg en fjernaflæst elmåler fra Brunata

Alle Brunatas elmålere har indbygget radiomodul og er designet til fjernaflæsning. Det betyder, at beboeren ikke behøver at være hjemme til forbrugsaflæsning, og at måleren kan give et samlet overblik over forbruget. Med disse egenskaber er Brunatas fjernaflæste elmålere nogle af markedets mest ressourceoptimerede målere, både i henhold til drift, miljø og økonomi.

For at kunne fjernaflæse målernes tilstand, skal ejendommen have BrunataNet og Brunata Online. Derved kan ejendomsadministrator følge elmålernes tilstand uden fysisk at skulle ud i ejendommen eller ind i den enkelte lejlighed.

Udskiftning til nye elmålere

I løbet af de sidste år er de fleste danske elmålere blevet udskiftet med nye målere, der kan fjernaflæses. Det er sket som en del af en del af EU’s Energieffektivitetsdirektiv. Udskiftningen til nye fjernaflæste elmålere betyder, at forbrugeren ikke længere selv skal aflæse måleren, og at det er muligt at følge det aktuelle elforbrug time for time.

Regler for elmålere: Hvad siger lovgivningen?
Siden 1. januar 2021 har det været et lovkrav, at alle elmålere skal kunne fjernaflæses. I målerbekendtgørelsen, der er en del af Energieffektivitetsdirektivet, er det defineret, at der i alle boliger i en ejendom skal installeres individuelle målere. Fra 1. januar 2022 skal elmåleren fjernaflæses månedligt, og forbrugeren skal lige så ofte have oplyst sit forbrug.

Ofte stillede spørgsmål om nye elmålere

Placering af elmåleren

Elmåleren bliver typisk placeret i entreen eller i en anden gang i boligen eller lejemålet. Placeringen kan også være i bryggerset, kælderen eller i et teknikrum. I lejligheder kan elmålere installeres som afregningsmålere – på samme måde som med vand- og varmemålere.

Hvordan aflæser man en elmåler?

Har jeres ejendom fjernaflæste elmålere, bliver de aflæst helt automatisk. Har I stadig ældre målere, skal de aflæses en gang om året. Læs Brunatas guide til, hvordan elmåleren aflæses.

Læs guiden her