Elmålere

B23

B23 er en direkte tilsluttet trefaset måler til registrering af elforbrug, hvilket gør den egnet til de fleste danske hjem. Målerens digitale tælleværk betyder også, at målingerne ikke påvirkes af eventuelle stød og slag.

Elektronisk elmåler udstyret med radiomodul til fjernaflæsning

Ved at installere individuelle elmålere kan man sikre en retfærdig fordeling af elforbruget, således beboerne kun betaler for deres eget faktiske forbrug. Dette giver ofte et øget indblik i egne forbrugsmønstre, hvilket kan føre til et reduceret forbrug og dermed også til miljømæssige og økonomiske besparelser.

Aflæsning af elmåler
Måleren har et letlæseligt display, hvilket betyder at du løbende kan følge dit elforbrug, der fremgår klart og tydeligt. Med et tilkoblet Elvaco w-MBus radiomodul kan data også aflæses via Brunata Online.

Brunata Online er en platform, der givet et omfattende overblik over energiforbruget. Vores intelligente netværk indsamler store mængder af data fra målere og sensorer i en bygning og sender til dem platformen, hvor de indgår i forskellige dataanalyser.

Korte fakta

  • wM-Bus radiomodul
  • Monteres i DIN-skinne
  • MID godkendt
  • Anvendes til installationer på max. 65 A. (CT ved forespørgsel)
  • Måleren opfylder EED’s krav om fjernaflæsning