Energimålere

Zelsius C5 IUF

Brunata Zelsius C5 IUF kan anvendes til måling af energiforbruget og kan fås som varmeenergimåler, køleenergimåler eller kombineret varme- og køleenergimåler.

Èn af markedets mest ressourceoptimerede målere

Brunata Zelsius C5 IUF energimåler er statisk og baseret på ultralydsteknologi, som giver en lang række fordele: Ingen bevægelige dele (undgår slitage af målerens komponenter), lavt tryktab og lavt startflow mm. Det giver stor målenøjagtighed og lang levetid, hvilket sikrer en høj stabilitet selv ved varierende vandkvalitet.

Aflæsning af energimåler
Med dens indbygget radiomodul kan måleren aflæses via Brunta Online. Brunata Online er en platform, der kan give administrator et omfattende overblik over energiforbruget. Vores intelligente netværk indsamler store mængder af data fra målere og sensorer i en bygning og sender til dem platformen, hvor de indgår i forskellige dataanalyser.

Korte fakta

  • wM-Bus eller LoRaWAN radiomodul
  • Roterbart tælleværk
  • MID godkendt
  • Batterilevetid på op til 11 år
  • Måleren opfylder EED’s krav om fjernaflæsning