Vandmålere

Brunata Minomess Single Jet

Brunata Minomess Single Jet er en énstrålet vandmåler til måling af forbruget for koldt og varmt vand med henblik på individuel forbrugsafregning.

Præcisionsmåler der sikrer fair fordeling af forbruget af koldt og varmt vand

Med stor præcision i dens måling kan vandmåleren sikre, at hele forbruget bliver målt og derved sikre dine beboere en fair og korrekt fordeling af deres forbrug, hvilket også kan bidrage til at reducere ejendommens vandspild.

Aflæsningsmuligheder
Med et indbygget radiomodul kan måleren aflæses via Brunata Online.
Brunata Online er en platform, der givet et omfattende overblik over energiforbruget. Vores intelligente netværk indsamler store mængder af data fra målere og sensorer i en bygning og sender til dem platformen, hvor de indgår i forskellige dataanalyser.

Korte fakta

  • wM-Bus eller LoRaWAN radiomodul
  • MID godkendt
  • Fås både som varmt- og koldtvandsmåler
  • Batterilevetid på op til 10 år
  • Måleren opfylder EED’s krav om fjernaflæsning