7. september 2021

Tips og guides

Sådan sikrer du boligen mod skimmel og fugtskader med en fugtmåler

En fugtmåler er et effektivt værktøj, hvis du gerne vil holde øje med, at luftfugtigheden i en bolig eller en større ejendom holder sig på et niveau, der er sundt for husets beboere og de mennesker, der kommer i bygningen til dagligt.

En gennemsnitlig familie på fire personer afgiver på bare et døgn 10-12 liter vand. Madlavning, tøj der hænger til tørre og varme bade er med til at udlede vanddamp, der bidrager til en for høj luftfugtighed i mange hjem. En for høj luftfugtighed påvirker især indeklimaet, beboernes helbred og velvære og øger risikoen for skimmelsvamp.

Omvendt er luftfugtighed, der er for lav heller ikke hverken behagelig eller sund at opholde sig i. Er den indendørs luftfugtighed for lav, kan det give tørre øjne og slimhinder og potentielt også gøre skade på møbler og interiør.

Derfor kan det være en god idé at overvåge indeklimaet med en fugtsensor, der løbende måler luftens indhold af vand.

Læs også: 11 gode råd – guide til et godt indeklima

Hold øje med den relative luftfugtighed

Den relative luftfugtighed har indflydelse på indeklimaet i en bolig eller en ejendom. Der sker nemt udsving i den relative luftfugtighed som årstiderne skifter og i takt med, hvor meget vanddamp den aktivitet, der er i rum, udleder. Står et rum eller en hel lejlighed tom med slukkede varmeapparater, kan det få fugtigheden til at stige, ligesom mangel på udluftning og ventilation også kan give problemer.

Hvad er relativ luftfugtighed?

Den relative luftfugtighed fortæller, hvor meget vand luften omkring os indeholder. Den bliver målt i procent og er udtryk for, hvor mættet luften er af fugt. Du kan måle den relative luftfugtighed med et hygrometer – eller en fugtmåler eller – sensor, som det også kaldes.

Den relative luftfugtighed ændrer sig med temperaturen. Jo højere temperaturen er, des mere vand kan luften optage. Derfor er der også forskel på den relative luftfugtighed om sommeren og om vinteren, selv om luften i et rum i teorien kan indeholde den samme mængde vanddamp om vinteren som om sommeren, så svinger den relative luftfugtighed med temperaturen.

Når luften i et rum er mættet af vand, har den nået det, der også hedder dugpunktet. Det er her, der kan opstå dug på ruderne, fordi luften ikke kan indeholde mere vand og derfor kondenserer.

Læs også: Sådan forbedrer du luftfugtigheden indendørs

Sådan måler du fugt indendørs

Den relative luftfugtighed kan måles med en fugtmåler eller fugtsensor, der overvåger at luftfugtigheden hverken stiger eller falder for meget. Nogle fugtighedsmålere kan endda fjernaflæses via smartphone, hvilket er praktisk, hvis du gerne vil holde øje med niveauet i flere rum, evt. i en større ejendom, eller har brug for også at holde øje med fugtigheden i kælder og loftsrum.

Hvad er en fugtmåler?

En fugtmåler eller fugtsensor er et instrument, der kan måle procentdelen af vand i f.eks. luften i en bolig. Ved at overvåge luftfugtigheden i dit hjem, kan du sikre dig et godt indeklima, og være på forkant med risikoen for at skimmelsvamp eller fugtskader udvikler sig.

En luftfugtighedsmåler skal ikke forveksles med den type fugtmåler, der med to små indstik kan måle fugtigheden i f.eks. træ eller beton.

Hvor skal fugtmåleren placeres?

Det er vigtigt, at fugtsensoren bliver placeret korrekt, så den måler rigtigt, og du udnytter måleren bedst muligt. Har du mistanke om kuldebroer og eller fugtdannelser, der kan udvikle sig til skader, skal du placere sensoren i nærheden af det problemramte område.

Måler fugtsensoren også temperatur, skal den placeres et sted, hvor temperaturen afspejler den temperatur, der er i rummet. Du bør f.eks. ikke placere sensoren et sted, hvor den bliver udsat for direkte sollys, der kan påvirke målingen, og heller ikke på ydervægge, da de typisk er koldere end resten af rummet.

Du skal altid læse den instruktion, der følger med din fugtsensor, inden du selv installerer den, og ofte er det også en god idé at rådføre dig med en fagperson.

Hvorfor bruge en fugtmåler?

 • En fugtmåler eller fugtsensor kan måle den relative luftfugtighed i et rum.
 • Bidrage til at forbedre indeklimaet i boliger og ejendomme.
 • Hjælpe med at opdage fugtdannelser, så du kan undgå større skade eller komme fugtskader i forkøbet, inden de udvikler sig.
 • Opdage kuldebroer, der kan give træk.
  Være med til at reducere varmeregningen betydeligt.

Tjek luftfugtigheden med intelligent fugtsensort

Med Brunatas temperaturesensor Elsys EMS kan du nemt og hurtigt danne et overblik over ejendommen eller boligens tilstand og få information om temperatur, lufttugtighed og lækage.

For høj eller for lav luftfugtighed

Det er kan give sundhedsproblemer, gener og gå ud over trivslen hos de mennesker, der bor eller opholder sig i en ejendom med enten for lidt eller for meget fugt i luften.

Hvor høj bør luftfugtigheden være indendørs?

 • Den relative fugtighed bør generelt ligge på 25-65 procent.
 • Om sommeren bør luftfugtigheden ligge under 60-65 procent.
 • Om vinteren bør luftfugtigheden ligge under 40-45 procent.

Årsager til lav luftfugtighed

Det er typisk om vinteren, når fyringssæsonen er i gang, at luftfugtigheden indendørs kan blive for lav og indeklimaet føles for tørt. Meget støv i et rum kan også give en oplevelse af, at luften er fugtfattig, selvom det ikke er tilfældet. Årsagerne til lav indendørs luftfugtighed kan være:

 • For høje temperaturer indenfor
 • Hård frost udenfor

Årsager til høj luftfugtighed

Der er mange kilder til fugt i en bolig eller en større ejendom. Din blotte tilstedeværelse ændrer på mængden af fugt i luften. Årsager til høj luftfugtighed kan være:

 • Damp fra madlavning
 • Vasketøj der hænger til tørre indendørs
 • Damp fra badeværelset
 • Dårlig udluftning
 • Vandskader og lækager
 • For lav temperatur i et eller flere rum

Tegn på for høj luftfugtighed

 • Dug på vinduer og i vindueskarme
 • Mørke rander i vindueskarme og i kanten af ruderne
 • Fugtskjolder på vægge og lofter
 • Skimmelsvamp
 • Døre der begynder at binde

Tegn på for lav luftfugtighed

 • Symptomer som tør hud, tørre slimhinder og tørre øjne
 • Det føles vanskeligt eller ubehageligt at trække vejret
 • Statisk elektricitet
 • Planterne i hjemmet mistrivesTegn på for lav luftfugtighed

Gode råd hvis luftfugtigheden er for høj

 • Luft ud – gerne i 5-10 minutter tre gange dagligt. Og gerne efter, du har taget bad eller lavet mad. Det er den mest effektive måde at sænke for høj luftfugtighed.
 • Lad indre døre i ejendommen eller din bolig stå åbne, så ventilationen bliver bedre og fugten i luften kan fordele sig til flere rum.
 • Tænd emhætten, når du laver mad. Og hold gerne låget på gryder med varmt vand og mad, hvis det er muligt.
 • Tænd varmen i alle rum. Når fyringssæsonen begynder, må du ikke lade rum stå uopvarmede, da der nemt bliver dannet kondens. Vil du gerne holde varmen så lav, som muligt, så hold temperaturen på ca. 18 grader. Den må dog aldrig være en temperaturforskel på mere end 4-5 grader i forhold til husets andre rum.
 • Sørg for at reparere fugtskader og vandskader så hurtigt, som muligt.

Gode råd hvis luftfugtigheden er for lav

 • Skru ned for temperaturen. I fyringssæsonen bør temepraturen indendørs ikke være højere end 22 grader, hvis du vil sikre et sundt og behageligt indeklima.
 • Undgå at bruge luftfugtere. Selv om det er en effektiv metode til at få indeklimaet til at føles behageligt, og det kan lette symptomer som tørre øjne og irritation i luftvejene, giver en luftfugter grobund for skimmelsvamp og bakterievækst.

Lad Brunata hjælpe med indeklimaet

Hos Brunata er vi specialiserede i intelligente løsninger, specielt rettet mod beboelsesejendomme. Kernen i løsningerne er et intelligent netværk, der ved hjælp af målere og sensorer kan samle præcise data om tilstanden på ejendommene.

Vores indeklimaløsning består bl.a. af intelligente indeklimamålere, der gør det muligt at opdage fugtproblemer i de enkelte lejemål og gribe ind længe inden, der udvikler sig skimmelsvamp og beboerne risikerer at blive syge.

Læs mere om Brunata Smart Building