29. juni 2021

Tips og guides

Undgå dyre vandskader med en vandalarm

Lækageovervågning er oftest en tidskrævende, ineffektiv og dyr opgave. Men konsekvenserne af et lille hul i dit vandrør kan resultere i en ekstra vandregning eller i værste tilfælde medføre alvorlige følgeskader, der kan ødelægge materialer og indebære en masse besvær og spildte penge. Ved at opsætte en vandalarm får du et effektivt værktøj, der kan hjælpe med at komme problemerne i forkøbet.

Ifølge brancheorganisationen Forsikring & Pension var antallet af vandskader i 2018 på bygninger knap 94.000. Det medførte, at der i løbet af året blev udbetalt 2,1 mia. kr. til vandskader på bygninger.

Ved at opsætte en vandalarm – der også går under navne som vandsensor, lækagesensor, lækagemelder og lækagealarm – kan du øge sikkerheden i din ejendom samt undgå vandskader og et overforbrug af vand. Alarmen skal placeres steder, hvor der er højest risiko for, at en lækage kan opstå, eller der hvor rørene vil føre det lækkede vand hen. I dag findes der allerede mange akustiske alarmer på markedet, som vil afgive et akustisk lydsignal, hvis de detekterer vand. Men hvad gør du, hvis du ikke er i nærheden til at høre dens alarm?

Digital vandalarm giver øjeblikkelig besked

Hos Brunata har vi taget skridtet videre og tilbyder en mere proaktiv indsats mod vandspild og lækager. Med vores digitale vandalarm vil du modtage en besked med en alarm via din telefon i det øjeblik, at sensoren kommer i kontakt med vand.

”For os ligger den helt store værdi i de data, som vi kan få, analysere og sende til vores kunder, når der sker en ændring i deres ejendom. Det betyder, at du som varmemester eller ejendomsansvarlig kan fokusere på andre opgaver væk fra ejendommen, uden at skulle bekymre dig om potentielle utætheder. Ved at udnytte vores viden og data optimalt kan vi identificere tegnene på et forestående brug og spare vores kunder for dyre og tidskrævende vandskader,” forklarer Carsten Larsen, der er Energy Manager hos Brunata.

En pålidelig vandalarm til boligen

Med Brunatas lækagesensor Elsys EMS får du en pålidelig vandalarm, der kan øge sikkerheden i din bygning – og den fylder ikke mere, end hvad der svarer til et AA batteri. Vandalarmen kan bruges i højrisikoområder, hvor der er risiko for lækage fra rør og tekniske installationer. Lækageføleren i bunden af sensoren vil, i tilfælde af vand, registrere dette og sende en besked med alarm til din telefon, så du kan reagere hurtigt. Elsys fungerer desuden også som en temperaturmåler og fugtalarm, der måler luftfugtigheden i ejendommen. Sensorens batteri holder i op til 10 år.

Læs mere om lækagesensoren her

Vil du vide mere om vores lækage-løsninger?

En uopdaget lækage betyder ikke bare vandspild. Den kan også medføre dyre skader på bygning og materiel.

Hos Brunata er vi eksperter i at lave lækage-løsninger, der kan give tryghed for jer og jeres ejendomme.

Vil du vide mere om vores lækageløsninger, pris m.m., er du altid velkommen til at kontakte os.

Indsæt formular

Lækagesensorer sparede Generationernes Hus for skader og ressourcespild

“Vores investering i Brunatas sensorer har allerede tjent sig selv hjem igen. En vandskade af den type, vi havde i sommer, kunne nemt have løbet op i et anseeligt beløb, hvis vi ikke havde opdaget den i tide. Derudover har vi også fået en større tryghed, fordi vi nu ved, at teknologien fungerer og udsender en alarm, hvis der er noget, vi skal være opmærksomme på.”

Bjarne Eis, teknisk koordinator i Generationernes Hus, Århus Kommune.

Læs hele casen her

Hvor opstår vandskader?

En lækage kan opstå ved utætheder eller brud i vandinstallationer og kan forekomme i ejendommens vandrør eller varmerør. De kan bl.a. opstå i vandrør, der leder rent drikkevand til din vandhane, bruser eller toilet, eller i varmerør, som leder opvarmet vand rundt til ejendommens mange radiatorer og gulvvarme. Det er især tæring, rust og vibrationer, der kan være hård mod ejendommens rør, og særlig ældre ejendomme er udsatte i denne sammenhæng.

Læs også vores guide: Sådan forbedrer du luftfugtigheden indendørs

Der er i sagens natur mange skjulte materialer, konstruktioner og installationer i en ejendom, som kan være forbundet med alvorlige og dyre skader, da det kan være svært at opdage problemerne, før de har udviklet sig. Der er dog nogle, som er særligt udsatte, eller som har vist sig at være ekstra udsatte for brud. Navnlig installationer af fordelingsrør og andre rørsamlinger har en øget risiko for utætheder og større skader, der hurtigt kan resultere i en ødelæggende lækage.

”De fleste utætheder bliver først opdaget, når skaden er sket. Dette skyldtes at de opstår steder, hvor folk normalt ikke befinder sig. Det kunne f.eks. være i soklen under køkkenskabe eller under fordelingsrør i installationsskakte og skabe,” forklarer Carsten Larsen og fortsætter: ”Utæthederne er ofte så små, at de drukner i det samlede vandforbrug for ejendommen og derfor opdages de som regel ikke, før at de har udviklet sig til dyre fugt- og vandskader”.

Læs også: Boligforeninger og kommuner opnår stor værdi med Brunata Online – Brunata

Læs hele casen her

Lad Brunata sikre dine ejendomme med intelligente løsninger

Brunata kan tilbyde et stort udvalg af intelligente IoT-løsninger og -tilbehør til beboelsesejendomme – med teknologi, der hurtigt giver overblik over dine bygningers sundhed og sikkerhed samt sikrer et velfungerende nærområde.

Vi kalder løsningerne for “Brunata Smart Building”. De består af et intelligent netværk, der ved hjælp af målere og sensorer kan samle præcise data om dine bygningers tilstand – fra fugtproblemer og lækager til åbne branddøre og defekte røgalarmer.

Læs mere om Smart Building her