18. november 2022

Tips og guides

Vandregnskaber til beboelses- og erhvervsejendomme

Når du bor i en ejendom, der består af flere boliger eller lejemål, skal udgifterne til vand fordeles mellem dig og dine naboer, så du kun betaler for det, du og din husstand har brugt.

Brunata sikrer, at du kun betaler for det, du selv bruger. Det gør vi primært via fjernaflæste målere, der giver et billede af dit forbrug, og sådan sikrer vi, at vandregnskabet bliver en fair fordeling af udgifterne mellem ejendommens husstande.

Hos Brunata handler vandregnskaber ikke bare om at levere præcise og retfærdige opgørelser til tiden. Det handler også om at gøre data forståelige, lette at gennemskue og nemme for den enkelte beboer at aflæse.

Hvad er et vandregnskab?

Vandregnskabet er en opgørelse over, hvor meget vand der er brugt i din bolig over det sidste år og viser, hvor meget du skal betale for vand. Der kan være omstændigheder såsom flytning, der gør, at opgørelsen afviger fra et år til et andet.

Vandregnskabet opgøres én gang årligt og vil typisk følge regnskabsåret fastsat af det lokale vandværk i din kommune.

Vandregnskabet hører ofte under det, der også hedder forbrugsregnskab. Forbrugsregnskabet omfatter oftest vand-, varme- og elforbruget, men i enkelte tilfælde bliver vand opgjort for sig i sit eget regnskab.

Læs mere om Brunatas forbrugsregnskaber

Forstå dit vandregnskab

I dit vandregnskab finder du flere forskellige oplysninger.

Regnskabet fortæller noget om det samlede vandforbrug for hele ejendommen, og også hvor meget vand der er brugt i din husstand. Det fortæller desuden også, hvilke oplysninger der ligger til grund for vandafregningen.

Dit vandregnskab indeholder:

Vandudgiften for hele ejendommen, som din bolig er en del af. Den totale udgift vil være oplyst i kroner og samlet vandforbrug i m3.

Din vandudgift som enkelt husstand. Hvis I har individuelle kubikmetervandmålere, vil dit vandregnskab også vise præcis, hvor mange m3 vand din husstand har brugt.

Beboerens andel. Ud fra ejendommens samlede forbrug og udgift og de individuelle målinger i boligerne, udregnes pris pr. m3 således, at den enkelte beboer kan se sin andel af den samlede udgift.

Manglende data. Hvis der mangler målerdata, beregnes et forbrug. Dette gøres typisk efter tidligere målinger og antal kalenderdage i forrige og indeværende periode. I vandregnskaber benyttes typisk kalenderdage, hvor man i varmeregnskaber benytter graddage. Læs mere om graddage her.

Spar på vandet - og din vandregning

Vores erfaringer viser, at nogle beboere hvert år får sig en grim overraskelse, når de modtager deres vandregning.

Mange af os tænker slet ikke over de store vandmængder, vi bruger på helt almindelige hverdagsting. Vi bruger vand, når vi går i bad, går på toilettet, vasker hænder, børster tænder, vasker tøj eller service o.s.v.

Brunata har samlet 8 spareråd til dig, der gerne vil spare på vandet.

8 råd til at spare på vandet

Ofte stillede spørgsmål om vandregnskaber

Vi har samlet nogle af de mest almindelige spørgsmål om vandregnskaber, aflæsning og beregning af vandforbrug. Har du spørgsmål til din vandregning, kan du også kontakte vores kundeservice.

Tjek oplysningerne i dit vandregnskab

Når du modtager dit vandregnskab, er det en god idé at kigge det igennem. Du kan med fordel tjekke:

  • Regnskabsåret. Løber typisk ikke over 12 måneder.
  • Forbrugsperioden. Du skal kun betale for den periode, du har boet i ejendommen. Er du lige flyttet ind eller fraflyttet, er det relevant at tjekke datoerne.
  • Acontobeløbet. Stemmer tallene, eller er beløbet fastsat på et grundlag, du ikke mener, næste års forbrug bør estimeres ud fra? Ændringer til aconto skal ske til din administrator/udelejer.

Vandregnskaber til beboelses- eller erhvervsejendomme

Uanset om du administrerer en beboelses- eller erhvervsejendom, skal der være styr på vandregnskabet. Både beboere, administratorer og virksomheder i erhvervslejemål er interesserede i, at forbruget bliver målt og registreret så præcist og fair, som overhovedet muligt – og at regnskabet bliver udarbejdet nemt og effektivt.Brunata har solid erfaring med forbrugsregnskaber til både beboelses- og erhvervsejendomme. Vi gør brug af ny netværksteknologi og fremtidssikrede målere, der med den højeste præcision og pålidelighed sikrer nøjagtig forbrugsdata og en retfærdig fordeling af udgifterne til både vand, varme og el.Hos Brunata sørger vi altid for at være opdaterede på lovgivningen og orientere vores kunder, hvis det opstår ændringer, der er relevante for dem at kende.

Læs mere om Brunatas forbrugsregnskaber her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi udsender ca. 4-6 nyhedsbreve årligt med nyheder om Brunata, vores kommende events, relevant brancheindsigt og inspiration - samt gode råd, tips til bygningsdriften.